Головна Економіка Сокальська ДПІ інформує: до уваги ФОП – платників єдиного податку першої та...

Сокальська ДПІ інформує: до уваги ФОП – платників єдиного податку першої та другої груп

Правовi засади застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, а також справляння єдиного податку встановлюються у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далi – Кодекс), ст.295 якої врегульовані порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

Згiдно з п.295.1 ст.295 Кодексу платники єдиного податку першої та другої груп сплачуютъ єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно) поточного місяця.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої i другої груп здійснюється контролюючими органами на пiдставi заяви такого платника єдиного податку щодо розмiру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо перiоду щорiчної вiдпустки та/або заяви щодо термiну тимчасової втрати працездатностi (п.295.2 ст.295 Кодексу).

Згiдно з п.9 пiдроздiлу 8 роздiлу ХХ «Перехiднi положення» Кодексу тимчасово, з 01 квiтня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на територiї України, положення роздiлу XIV Кодексу застосовуються з урахуванням визначених Кодексом особливостей, зокрема, вiдповiдно до абзацу першого п.п.9.1 п.9 пiдроздiлу 8 роздiлу ХХ «Перехiднi положення» Кодексу установлено, що фiзичнi особи – пiдприємцi – платники єдиного податку пepшoї та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларацiя платника єдиного податку – фiзичної особи – пiдприємця, не заповнюється за перiод, в якому вiдповiдно до абзацу першого п.п.9.1 п.9 підроздiлу 8 роздiлу ХХ «Перехiднi положення» Кодексу єдиний податок не сплачувався (абзац другий п.п.9.1 п.9 пiдроздiл 8 роздiлу ХХ «Перехiднi положення» Кодексу).

Зазначаємо, що надане платникам єдиного податку першої та другої груп право не сплачувати у перiод з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України єдиний податок може бути використане не всiма платниками єдиного податку або використане частково (за окремi мiсяцi).

Разом з тим, фiзичнi особи – платники єдиного податку першої та другої груп, які скористались наданим Кодексом правом не сплачувати єдиний податок за перiод з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, пiсля припинення або скасування воєнного стану на території України не повиннi будуть сплачувати єдиний податок, який згiдно з п.295.1 ст.295 Кодексу повинен був сплачуватись ними щомісячно починаючи з 20.04.2022.

Отже, з урахуванням норм Кодексу фiзичнi особи – платники єдиного податку першої і другої груп, якi не сплачували єдиний податок пiд час воєнного стану вiдповiдно до абзацу першого п.п.9.1 п.9 пiдроздiлу 8 роздiлу ХХ «Перехiднi положення» Кодексу, в податковій декларацiї платника єдиного податку (у разi виникнення обов’язку щодо подання податкової декларації платника єдиного податку) вiдображають вiдсутнiсть щомісячних авансових внескiв єдиного податку за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод.

Подана платником єдиного податку першої або другої групи податкова декларацiя платника єдиного податку або iнша форма волевиявлення платника в частинi використання ним права не сплачувати єдиний податок у перiод з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України в iндивiдуальному порядку (на рiвнi територiального органу ДПС) можуть бути підставами для внесення вiдповiдних змiн до його інтегрованої картки платника, яка відображає стан розрахункiв з мiсцевим бюджетом по єдиному податку з фiзичних осiб.

Одночасно повiдомляємо, що 23.12.2022 року зменшено ·нарахування єдиного податку з 01.04.2022 по 31.12.2022 по фiзичних особах – платниках єдиного податку першої та другої груп, якi на дату нарахування єдиного податку (20.04.2022, 20.05.2022, 20.06.2022, 20.07.2022, 20.08.2022, 20.09.2022, 20.10.2022, 20.11.2022 та 20.12.2022) не сплатили єдиний податок та мали податковий борг по єдиному податку.