Головна Економіка В Сокалі відбулась зустріч представників малого бізнесу та вла­ди з приводу встановлення...

В Сокалі відбулась зустріч представників малого бізнесу та вла­ди з приводу встановлення ставок і пільг зі сплати подат­ку на нерухоме майно

ШУКАТИ КОМПРОМІСНІ РІШЕННЯ

23 червня в сесійній залі Сокальської міської ради відбулась зустріч представників малого бізнесу та вла­ди, з приводу встановлення ставок і пільг зі сплати подат­ку на нерухоме майно. При­водом для неї стало внесення в порядок денний на се­сію міської ради проєкту рі­шення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати по­датку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян­ки, на 2022 рік».

Нарізним каменем споти­кання для дискусії стали по­даткові ставки для торгових центрів, універмагів та мага­зинів; їдальні, кафе, закусочні; торговельні будівлі; та ін­ші, які сьогодні мають ставку 1 або 1,5 %.

Голова правління Сокаль­ської райспоживспілки Петро Габа зазначив, що в Жовкві, Яворові, Стрию така ставка становить від 0,2% до 0,5%, в той час як у Сокалі вже другий рік поспіль вона вста­новлена на рівні 1%. Як з’я­сувалося, ставки податку на нерухоме майно в Сокалі одні з найвищих у регіоні, і потребують перегляду в бік зниження.

Під час зустрічі підприємці обговорили багато наболілих питань. Просили звільняти ті торгові площі, які не пере­бувають в оренді (нині ніхто не хоче їх брати в оренду, тому що в плату за неї закла­дається і податок на нерухо­ме майно), та з яких не здій­снюється торгівля, оскільки ніхто не може осилити орен­дної плати, а будівлі потрібно утримувати.

Звучало багато слушних думок: чому не розділити нерухоме майно по категоріям, зокрема: горище, підвали, підсобки і так далі.

Цікавими є й пропозиції щодо розподілу Сокальської громади на зони (мінімум на чотири), із зазначенням на карті чітких контурів, в межах яких будуть існувати різні по­даткові ставки.

Кожен підприємець акцен­тував на тому, що у зв’язку із пандемією та відсутністю підтримки з боку влади, бізнес зараз просто виживає, а від їх діяльності залежить наповнюваність місцевого бюджету.

На зустріч прийшли депутати від фракцій: «Європейської Солідарності» – Ігор Плечінь, Української Галиць­кої Партії – Андрій Гнідець, ПП «УДАР» – Володимир Пограничний та Олег Піддубчишин, які підтримали підприємців. Зокрема, В. Пограничний акцентував увагу на тому, що влада по­винна співпрацювати з ма­лим бізнесом, оскільки вони створюють нові робочі місця, доглядають за благоустроєм біля місць здійснення підприємницької діяльності, спла­чують податки до місцевого бюджету, тому потрібно знайти точки дотику і ті ком­промісні рішення, які будуть сприятливі для двох сторін.

Свою громадську позицію щодо проблем місцевих під­приємців донесли до влади Петро Міркунов, Ігор Пле­чінь, Андрій Гріх, Руслан Че­мерис. Вони й стали ініціа­торами цього «круглого сто­лу» та представляли інтере­си місцевого бізнесу у переговорах з владою.

Ініціативна група з підприємців зараз напрацьовує пропозиції для влади, які до­зволять не тільки зберегти малий бізнес, а також ство­рять сприятливі умови для його розвитку.

Як депутат, разом із колегами чудово розуміємо, що потрібно шукати шляхи наповнення місцевого бюджету, оскільки кошти конче не­обхідні на розвиток інфра­структури громади, на шко­ли, дитячі садки, лікарні та інші бюджетні установи. Але в «гонитві» за джерелами наповнення бюджету ми не можемо собі дозволити в такий економічно важкий час знищити місцевий малий біз­нес. Мусимо знайти той ба­ланс, який стимулюватиме створення нових малих під­приємств і відповідно нових робочих місць, оскільки 67% місцевого бюджету – це є сплата податку із заробітної плати найманих працівників, які відраховують кошти в міс­цевий бюджет, і є фінансовим локомотивом для гро­мад.

Андрій ГНІДЕЦЬ,
депутат Сокальської міської ради.