Головна Економіка З 1 квітня – новий порядок надання податкових консультацій

З 1 квітня – новий порядок надання податкових консультацій

Нагадуємо про новий порядок надання податкових консультацій

з 1 квітня 2017 року

З 1 квітня 2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій. Так, статтями 52 та 53 Податкового кодексу України суттєво змінено строки та порядок надання консультацій, встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультацій, так і консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій, повідомила завідувач сектору обслуговування платників Сокальського відділення Червоноградської ОДПI Богдана Жукова.

Пунктом 52.1 статті 52 ПКУ визначено, що строк надання консультації становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш, ніж на 10 календарних днів з обов’язковим повідомленням про це платника податків.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 ПКУ письмовий запит на отримання консультації обов’язково повинен містити такі реквізити як:

– найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

– код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

–  зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

–  підпис платника податків;

–  дату підписання звернення.

У разі, якщо звернення платника податків не відповідає зазначеним вимогам, консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

Згідно з пунктом 52.3 статті 52 ПКУ, консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити:

– назву – податкова консультація;

– реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій;

– опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків;

– обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Порядок ведення та форма єдиної бази індивідуальних податкових консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 52.4 статті 52 ПКУ).

ДФС України листом від 17.03.2017 № 6531/7/99-99-10-03-18 повідомлено, що відповідний проект наказу наразі знаходиться на погодженні у Міністерстві фінансів України. Вказаний проект передбачає, зокрема, порядок реєстрації консультацій та створення на веб-сайті ДФС відповідного реєстру з можливістю пошуку консультацій за номером, датою, ключовими словами , органом, що видав таку консультацію та номером судового рішення за наявності.

Окремо звертаємо увагу, що консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків від відповідальності (включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.