Головна Економіка Дві сучасні но­возбудовані амбулаторії загальної практики сімейної медицини від­крили у Волсвині та...

Дві сучасні но­возбудовані амбулаторії загальної практики сімейної медицини від­крили у Волсвині та Волиці

МЕДИЦИНА ЩЕ НА КРОК НАБЛИЗИЛАСЯ ДО ЛЮДЕЙ

Закінчення 2020-го року принес­ло гарні новини для мешканців Прибузького краю. Дві сучасні но­возбудовані амбулаторії загальної практики сімейної медицини від­крили у Волсвині та Волиці. Амбу­латорія у Волсвині належить до Червоноградського центру надан­ня первинної медико-санітарної допомоги, оскільки Волсвинський старостинський округ входить в Червоноградську ОТГ.

На урочистості з нагоди відкрит­тя амбулаторії сімейної медицини в с. Волиця завітали начальник уп­равління капітального будівництва Львівської ОДА Павло Терех, голо­ва Сокальської РДА Ігор Дацюк, Сокальський міський голова Сергій Касян, головний лікар Сокальської ЦРЛ Роман Швед та його заступник Надія Сикиндюк, депутат Львів­ської обласної ради Олег Фенчин, духовенство, чимало жителів Во­лиці та навколишніх сіл.

Ведуча святкового заходу Гали­на Ващук наголосила, що амбула­торію збудували згідно з державною програмою доступності меди­цини у сільській місцевості. Урочис­то перерізали стрічку Сергій Касян, Ігор Дацюк та Павло Терех. Опісля всі зайшли всередину амбулаторії, де священники Андрій Чехут, Воло­димир Жарський, Іван Бігун освяти­ли приміщення, окропили освяче­ною водою.

Місцевий парох о. Іван Бігун заз­начив: «Людину сотворив Господь, вона має тіло і душу. Для земного перебування найважливіше мати добре здоров’я, адже це той фун­дамент, на якому тримається життя. Сьогодні ми стали свідками чудової події – освячення закладу, де дбатимуть за здоров’я мешкан­ців нашої громади. Під лежачий камінь вода не тече, – його треба зрушувати з місця. Рушійною си­лою в будівництві амбулаторії були наш сільський голова 2010-2020 років Надія Білик, директор ПАФ «Білий Стік» Олег Іванчина, керів­ництво лікарні, які оббивали різні пороги, вирішували чимало питань, пов’язаних з будівництвом. Сьогод­нішній день ввійде в історію наших сіл. Я родом з Хлівчан, це віддале­не село, там амбулаторія вже дав­но функціонує, лікар Ігор Макачка всі медичні послуги надає на місці, людям не треба їхати в Сокаль чи Червоноград. Віднині маємо амбулаторію і у Волиці, нехай жителі сіл сюди приходять лише за довідками чи порадами лікаря. Нехай Боже благословення сходить на усіх нас».

Отець Андрій Чехут звернувся до присутніх: «Коли людина хворіє, вона завжди просить заступництва в Господа. Причиною більшості хвороб є гріх, бо хвороба тілесна приходить після хвороби душевної, коли людина немає спокою в серці. Тому насамперед просимо в Бога здоров’я, коли людина здорова, їй милий весь світ. Ми сьогодні освя­тили приміщення амбулаторії, кож­на людина, яка буде сюди захо­дити, буде чекати діалогу з лікарем, щоб лікар її розрадив. Часто люди кажуть: в мене остання надія на Бога, – це є гріхом. Надія на Бога завжди повинна бути першою. Завдячую всім, хто долучився до того, щоб віднині в селі була сучас­на амбулаторія».

Священник Володимир Жар­ський зазначив: «Насамперед дя­кую Богу, що маю можливість сьо­годні разом з людьми долучитися до спільної молитви для освячення приміщення амбулаторії. Найкра­ще, коли людина живе з Богом, виконує Божі Заповіді, тоді вона відчуває Божу благодать, яку дає Господь за її праведне життя. Хай Господь благословляє працю ме­диків, які стоять на варті життя і здоров’я людей». Вони подарували сімейному лікарю Христині Боднар ікони, щоб на стінах амбулаторії вони допомагали медикам вста­новлювати точні діагнози, лікувати людей.

Начальник управління капіталь­ного будівництва Львівської ОДА Павло Терех привітав присутніх з відкриттям амбулаторії. Загалом на Львівщині це вже двадцять п’ята новозбудована амбулаторія. Він додав, що вартість будівництва амбулаторії – 7,8 млн. грн., з них 7 млн. – кошти державного бюдже­ту, 700 тис. грн. виділила районна рада, 100 тисяч – співфінансувала сільська рада на технічні умови та

підведення електроенергії.

Голова Сокальської райдержад­міністрації Ігор Дацюк зазначив, що «жителі Волиці та навколишніх сіл віднині отримуватимуть якісні медичні послуги на місці. Поміряти тиск, зробити ін’єкцію, запломбува­ти зуб – все ви зможете в своєму селі. Перелік надання медичних послуг визначить головний лікар Сокальської лікарні». Він подяку­вав за роботу головному лікарю Роману Шведу, депутату обласної ради минулого скликання Сергію Касяну, начальнику УКБ ЛОДА Павлу Тереху, Волицькому сільському голові Надії Білик, а також директору ПАФ «Білий Стік» Олегу Іванчині за те, що приклали всі зу­силля, щоб амбулаторія якнай­швидше почала приймати паці­єнтів.

Голова Сокальської об’єднаної територіальної громади Сергій Ка­сян пригадав історію будівництва цієї амбулаторії: «У 2017 році було рішення Лисичанського районного суду про конфіскацію грошей, на­грабованих Януковичем в народу України. Після цього Верховна Рада України прийняла рішення, щоб частину цих коштів передати на сільську медицину. 380 мільйо­нів гривень виділили на Львівську область для будівництва 43 амбу­латорій і на придбання більше 200 автомобілів «DASTER» для сімей­них лікарів. Шлях будівництва Во­лицької амбулаторії загальної прак­тики сімейної медицини був непростий. Перші 15 амбулаторій на Львівщині були здані в експлуата­цію, тут було значно важче. Разом з сільським головою Надією Білик ми відвідали чимало нарад, стука­ли в багато дверей, були певні не­відповідності в проєктно-кошторис­ній документації, не вистачало грошей, але завдяки позиції обласної влади, попередньої Сокаль­ської районної ради, сільської ра­ди, завдяки позиції керівника ПАФ «Білий Стік» Олега Іванчини амбу­латорію титанічними зусиллями збудували. Думаю, з часом органі­зуємо сюди приїзд вузьких спеціа­лістів, можливо, буде потреба відкрити аптечний пункт. Бажаю всім мешканцям громади здоров’я, щоб сюди приходили лише на кон­сультацію лікаря чи виміряти арте­ріальний тиск». Сергій Касян пода­рував головному лікарю амбула­торії статуетку Ангела-хоронителя.

Головний лікар Сокальської ЦРЛ Роман Швед наголосив, що най­перше завдяки Олегу Іванчині амбулаторія збудована саме в селі Волиця. Він разом з Надією Білик наполягав на цьому і допомагав, чим міг. У новозбудовану амбулато­рію закупили нові меблі, медичне обладнання. Кабінетів для прийому вистачить для роботи і сімейного лікаря, і стоматолога, і лаборантів. Р. Швед побажав усім здоров’я, взаємопідтримки, радісних різдвя­них свят, а сімейному лікарю Хрис­тині Боднар вручив ключі від нового автомобіля. До речі, вона нещо­давно отримала водійське посвід­чення, тож тепер зможе, в разі потреби, швидко добиратися до хворих.

Депутат Львівської обласної ради Олег Фенчин зазначив, що в селі життя крутиться навколо свя­щенника, вчителя і лікаря. Якщо є такі люди, то село має своє життя і перспективу. Медициною з початку незалежності України ніхто суттєво не займався. Починаючи з 2014-2015 років до сьогодні зроб­лено великі кроки в її реформуван­ні, щоб наблизити до людей. Від­криття цієї амбулаторії – один з кроків по втіленню медичної ре­форми, приємно бачити такі ре­зультати. З вірою в Бога, з допо­могою медиків люди будуть тут лікуватися.

Виконавчий директор ПАФ «Бі­лик Стік» Олег Іванчина щиро подякував усім, хто взяв участь в будівництві амбулаторії і зазначив, що агрофірма допомагала, чим могла. Нехай ця амбулаторія буде в поміч краянам.

Волицький сільський голова (2010-2020 рр.) Надія Білик тішила­ся за своє село, що тут відтепер працюватиме амбулаторія: «Ось і настав цей довгоочікуваний день! Ви мене неодноразово запитували, коли буде відкриття. Амбулаторію будували протягом трьох років, дякую всім причетним, хто докла­дав зусилля на стадії паперової документації та будівництва. Разом з депутатом обласної ради попе­реднього скликання Сергієм Кася­ном ми відвідали десятки нарад, було чимало проблем у будівниц­тві, які спільно вирішували. Не можна не згадати нині й Олега Ан­тоновича Іванчину, він – рушійна сила нашого села, благодійник, меценат. Дякую всім жителям сіл, які допомагали, це наша спільна заслуга».

Мешканці Волиці, Комарева, Зубкова, Переспи, Великого відте­пер зможуть отримувати медичні послуги європейського зразка у комфортних умовах. Після урочис­тих заходів люди оглянули ново­збудовану амбулаторію, спілкува­лися з сімейним лікарем і дякували всім, хто сприяв у відкритті. Нехай вони сюди звертаються лише з хорошими новинами, за консуль­таціями лікарів чи придбати вітамі­ни. Будьмо всі здорові!

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.