Головна Економіка Майже 80% видатків бюджету Сокальської громади іде на освітню га­лузь

Майже 80% видатків бюджету Сокальської громади іде на освітню га­лузь

В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЛО «ГАРЯЧЕ»…

Минулого тижня відбулася чергова XI сесія Сокальської міської ради. На порядку денно­му було 34 питання з «Різним», основний блок – встановлення розмірів податків на 2022 рік та освітянські. На початку сесії міський голова Сергій Касян привітав депутатів, які у міжсесійний період святкували свої дні народження – Петра Ан­друщака та Олега Іванчину. Депутати виконали Гімн України та приступили до роботи.

Міський голова запропонував виключити з порядку денного питання «Про зміну типу Матівської загально­освітньої школи І-ІІ ступенів-дитячий садок Сокаль­ської міської ради Львівської області», «Про зміну типу Телязької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сокальської міської ради Львівської області», «Про зміну типу та перейменування Тудорковицького нав­чально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Сокальської міської ради Львівської області», «Про зміну типу та перейменуван­ня Ульвівського навчально-виховного комплексу «За­гальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Со­кальської міської ради Львівської області». Оскільки в міській раді була створена комісія, яка аби вивчити це питання, виїжджала в села, зустрічалася із батька­ми школярів, то побачили, що дороги у неналежному стані і довозити дітей до інших шкіл буде проблема­тично. Крім того, міський голова мав чимало зустрічей і у Львові, і в Києві щодо перерахунку освітньої субвен­ції, є певні обіцянки переглянути формулу розрахунку та перерахувати освітню субвенцію. Крім того, за під­сумками першого півріччя є перевиконання бюджету Сокальської міської ради на 5%. Ці кошти частково перекинуть на освітню галузь. Депутати підтримали пропозицію міського голови і зняли їх з порядку денного.

Першими розглянули питання «Про затвердження детального плану території з метою визначення пара­метрів земельної ділянки для обслуговування нежит­лової будівлі фермерського господарства «Шанс» та влаштування спортивного майданчика по вул. Короб­ка в с. Скоморохи», «Про надання дозволу на виготов­лення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування спортивного майдан­чика по вул. Коробка в с. Скоморохи», «Про виготов­лення детального плану території з метою впорядку­вання орендних територій та території міського парку по вул. Підкови в м. Сокаль», доповідав начальник відділу архітектури та містобудування Сокальської міської ради Степан Волков. Депутати підтримали проєкти рішень і перейшли до розгляду блоку питань по податках.

Жваву дискусію в сесійній залі викликав розгляд питань по встановленню ставок та пільг із сплати зе­мельного податку на 2022 рік, встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік. Ці питання розгля­далися на зустрічі влади і підприємців, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, соці­ально-економічного розвитку, інвестицій та міжнарод­ного співробітництва, під час «круглого столу». Місь­кий голова пояснив, що підприємці просили зменшити податки на нерухомість, оскільки дев’ять місяців були закриті на карантин, не мали доходів. Міська влада пішла на поступки і зменшила розміри податків та компромісний варіант винесла на сесію для розгляду. Депутати Ігор Хом’як, Олег Грицишин, Ігор Барило та інші були проти цього, бо з чого буде жити громада? Сергій Касян сказав, що під­приємці обіцяли збільшити кількість робочих місць, це будуть додаткові відрахування із заробітної плати до бюджету. Депутат Ігор Хом’як просив обґрунтувати, чому ставки зе­мельного податку піднімають, а ставки податку на нерухомість для підприємців знижують. Хіба це спра­ведливо? Після довгого обговорення із поправкою Романа Шевчука проєкти рішень по цих питаннях були підтримані більшістю депутатів. Також депутати встановили туристичний збір, єдиний пода­ток, акцизний податок.

Після цього перейшли до розгляду освітніх питань. Депутати підтримали рішення щодо закриття однієї групи для дітей дошкільного віку в комунальних зак­ладах дошкільної освіти в с. Войславичі та с. Княже. За словами начальника відділу освіти Лесі Ковали­шин, ці дитячі садочки відвідує невелика кількість дітей, тому немає потреби у функціонуванні двох груп. Також обранці підтримали зміни в режимі роботи дитячих садочків с. Волиця, с. Комарів та с. Горбків, відтепер вони працюватимуть до 17.00 год.

«Гаряче» було в сесійній залі під час розгляду пи­тання щодо реорганізації Шарпанецького закладу загальної середньої освіти шляхом приєднання до Лучицького навчально-виховного комплексу «Загаль­ноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок». Доповідала начальник відділу освіти, молоді та спорту Леся Кова­лишин. Вона зазначила, що на наступний навчальний рік в Шарпанецькій початковій школі є лише троє дітей, то чи доцільно утримувати будівлю школи, двох вчителів для трьох учнів? «Школярик» із Шарпан­ців довозить дітей у школу в Лучиці, батьки цих трьох учнів просили зробити групу продовженого дня, щоб назад їхні діти могли повертатися «Школяриком» з усіма. Як зазначив міський голова Сергій Касян, за інформацією фінуправління, майже 80% видатків бюджету нашої громади іде на освітню га­лузь. А хотілось би розвитку громади – ремонту доріг, встановлення дитячих майданчиків, покращення соціальної інфраструктури та благоустрою. Депутати довго обговорювали це питання, одні були проти зак­риття, адже нема школи – нема села. Інші ж були за те, що школу потрібно закривати, адже один учень в класі – це дитина немає розвитку, немає спілкування з ровесниками. В результаті голосування 17 депутатів підтримали цей проєкт, тому рішення не прийнято. Така ж ситуація з реорганізацією комуналь­ного закладу дошкільної освіти с. Смиків шляхом приєд­нання до Матівської школи.

Депутати на сесії затвердили Положення про відділ культури, Положення про встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв ім. Віктора Матюка на 2021-2022 навчальний рік. Таким чином батьки оплачуватимуть 200 грн. за один місяць навчання на фортепіано, гітарі, синтезаторі, на відділенні вокалу стільки ж, а на інші інструменти, відділи та відділення – 160 грн.

Не підтримали депутати рішення «Про затверджен­ня Статуту, Положення про піклувальну раду, структу­ри та чисельності КЗ «Сокальська дитяча школа мис­тецтв імені Віктора Матюка» та Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури. Депутати вимагали від керівника відділу культури та директора школи мистецтв оптимізації, зокрема, по бухгалтерах, адже всюди іде оптимізація і утримувати чотирьох бухгалтерів у відділі культури та двох у школі мистецтв на думку депутатів недоцільно. Також виникло питан­ня про доцільність посади юрисконсульта у відділі культури. Проєкти рішень мають доопрацювати та представити депутатам на наступній сесії.

Далі депутати прийняли рішення щодо затверджен­ня структури та чисельності КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» та КУ «Центр з обслуговування закладів освіти». Одноголосно під­тримали рішення про реорганізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл, надали згоду на безоплатне прий­няття з державної в комунальну власність Сокаль­ської міської територіальної громади амбула­торії сі­мейної медицини в с. Волиця.

Після розгляду кількох депутатських заяв та звер­нень сесія завершила свою роботу.

 

Ольга ДЕНИСЮК.