Головна Економіка Про податкові канікули

Про податкові канікули

Cокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що відповідно до нововведень, передбачених у пункті 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, на період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному з таких критеріїв:

– утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
– діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
– які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017ого та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.