Головна Економіка Про районний бюджет Сокальського району на 2018 рік

Про районний бюджет Сокальського району на 2018 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 6164, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області,– ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 697395550 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 688143700 грн., доходи спеціального фонду бюджету – 9251850 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 697395550 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 687343700 грн., видатки спеціального фонду бюджету 10051850 грн., у тому числі бюджету розвитку – 800000 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 687343700 грн. та спеціальному фонду 10051850 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900000 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

Встановити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 800000 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 3.

Встановити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму 800000 грн. за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 3.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад на здійснення видатків в частині утримання дитячих дошкільних установ та народних домів місцевих рад району (додаток 6).

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм в сумі 4143190 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1417940 грн.

9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;

10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2018 році в особі начальника фінансового управління
райдержадміністрації одержувачем:
– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
– позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Установити, що у 2018 році до доходів загального фонду районного бюджету належать надходження визначені статтею 64 Бюджетного Кодексу України:

11.1. Підприємства та господарські організації які належать до районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу).

11.2. Плата за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011 р. зараховується у розмірі 30 відсотків до загального фонду районного бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2018 році є надходження визначені статтею 691 Бюджетного Кодексу України.
Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

13. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм і переліку об’єктів вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій.

14. Надати право Сокальській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15. Сокальській районній державній адміністрації:

15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах, для головних розпорядників коштів районного бюджету виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2018 рік.

15.2. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2018 рік у зв’язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів районної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.

15.3. За необхідності здійснювати перерозподіл іншої субвенції виділеної місцевим радам на утримання установ освіти та культури.

15.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансовокредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15.5. Надання субвенцій з Державного бюджету України, обласного, міського, селищного, сільських бюджетів місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.

15.6. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

15.8. В особі начальника фінансового управління райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2018 рік.

15.9 Забезпечити з 1 січня 2018 року безкоштовне харчування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей 111 класів, дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО з розрахунку в середньому 10,00 гривень в день за кошти районного бюджету.

15.10 Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців навчальновиховних комплексів (дошкільна ланка) у розмірі 40% від вартості харчування.

15.11 Фінансування Програм здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх використання в 2017 році у відповідних комісіях.

16. Кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету, вільний залишок коштів спрямовувати першочергово на виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку, загальнорайонні Програми та на співфінансування міжнародних, державних, обласних програм та проектів.

17. Додатки 17 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій.

Голова районної ради Микола ПАСЬКО.

Рішення №448 ХХV сесії VII скликання Сокальської районної ради від 22 грудня 2018 року