Головна Економіка Про показники районного бюджету на 2018 рік

Про показники районного бюджету на 2018 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2018 рік сформовано з урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих з них. Також враховано факт утворення Великомостівської об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли Великомостівська, Бутинська, Двірцівська, Реклинецька місцеві ради.

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2018 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3723 грн., та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 1762 грн.
У районного бюджету на 2018 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані на рівні середніх показників 20162017 років із застосуванням коефіцієнтів для оплати теплопостачання, природного газу, водопостачання, водовідведення та інших енергоносіїв – 1,09, оплати електроенергії – 1,1.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

У районному бюджеті на 2018 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 697395,6 тис. грн., у тому числі загального фонду – 688143,7 тис. грн., спеціального фонду – 9251,9 тис. грн.
Офіційні трансферти на 2018 рік заплановані сумі 538275,9 тис. грн., з них:
– освітня субвенція – 134475,1 тис. грн.;
– медична субвенція – 57998,6 тис. грн.;
– додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 22904,4 тис. грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та II групи внаслідок психічного розладу – 162500,0 тис. грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких не
чистот – 150887,0 тис. грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 5135,0 тис. грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 2158,7 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1393,0 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 824,1 тис. грн.

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 149867,8 тис. грн.
У бюджеті основну частку в доходах загального фонду становлять надходження податку на доходи фізичних осіб – 99,6 відсотка (149332,2 тис. грн.).

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти районного бюджету, в сумі 9251,9 тис. грн.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

У районному бюджеті на 2018 рік видатки за загальним і спеціальним фондами затверджені в обсязі 697395,6 тис. грн. Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 687343,7 тис. грн., спеціального фонду – 10051,9 тис. грн.
По районній раді на 2018 рік заплановано видатки в сумі 3295,3 тис. грн.

На утримання апарату районної ради передбачено кошти в сумі 3170,3 тис. грн. За рахунок вищевказаних коштів планується утримання 18 штатних одиниць апарату районної ради. Видатки на зарплату з нарахуваннями передбачено в сумі 2660,2 тис. грн., що становить 84,0% загальних видатків. Обсяг на енергоносії на 2018 рік передбачено в сумі 139,9 тис. грн., на придбання товарів та оплату послуг – 338,0 тис. грн., на оплату відряджень – 32,2 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік заплановано 25,0 тис. грн., Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2018 році – 100,0 тис. грн.

У районному бюджеті на 2018 рік передбачено видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 1105,1 тис. грн.

На утримання 15ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 930,0 тис. грн. Видатки на енергоносії прогнозуються в сумі 23,5 тис. грн., предмети, матеріали (придбання паливномастильних матеріалів) – 122,2 тис. грн., оплата послуг та інші поточні видатки – 29,4 тис. грн.

На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2018 році передбачено 207940,7 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 201342,5 тис. грн., спеціальним фондом – 6598,2 тис. грн. У видатках загального фонду врахована освітня субвенція з державного бюджету в сумі 134475,1 тис. грн. та додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на 2018 рік в сумі 16101,1 тис. грн.

Запропоновані обсяги витрат забезпечують утримання 59 шкіл (7333 учнів), в тому числі 22 НВК, 4 позашкільних установи (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль та Белз), 5 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2018 році заплановано спрямувати 178749,0 тис. грн., що складає 88,8% всіх видатків загального фонду.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 14522,5 тис. грн. (7,2% видатків загального фонду).

На 2018 рік передбачено на харчування учнів 111 класів пільгових категорій (дітейсиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких загинули, або є учасниками АТО) кошти в сумі 1725,5 тис. грн. Для дітей дошкільного віку у НВК в бюджеті заплановано 896,0 тис. грн. Вартість дітодня харчування за рахунок бюджету одного учня визначено на рівні 10 грн., а однієї дитини в НВК – 15 грн.

Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 5412,1 тис. грн. Зокрема, на: придбання предметів, обладнання та інвентаря, оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку тощо), відрядження, участь у конкурсах та олімпіадах, придбання медикаментів, виплату одноразової допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповнюється 18 років.

По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК – 699,7 тис. грн., повернення коштів за харчування учнів 111 класів – 4067,6 тис. грн., харчування учнів ГПД – 227,1 тис. грн., буфет – 899,3 тис. грн, орендної плати – 112,0 тис. грн., транспортних послуг – 5,0 тис. грн., реалізації майна (макулатури, скала та металобрухту) – 13,0 тис. грн., благодійних внесків, грандів та дарунків – 574,5 тис. грн. Всього 6598,2 тис. грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 617,3 тис. грн., продуктів харчування – 5856,4 тис. грн., придбання твердого палива – 4,5 тис. грн., придбання предметів довгострокового використання – 120,0 тис. грн.

На утримання сільських, селищного та міських дитячих дошкільних установ заплановано субвенцію з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 41762,4 тис. грн.
На програму підтримки обдарованої учнівської молоді передбачено 38,2 тис. грн.

На 2018 рік для установ охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 81239,1 тис. грн., з них за загальним фондом – 79122,0 тис. грн. та спеціальним фондом – 2117,1 тис. грн.
У видатках загального фонду врахована медична субвенція з державного бюджету в сумі 57998,6 тис. грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів на лікування окремих захворювань – 824,1 тис. грн., субвенція на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1393,0 тис. грн. та додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків в сумі 6803,3 тис. грн. на оплату енергоносіїв.

По галузі охорони здоров’я передбачено утримання 2 лікарень, 10 амбулаторій, 45 фельдшерськоакушерських пунктів та централізована бухгалтерія.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах заплановані в сумі 64688,1 тис. грн., або 81,8% загальних видатків.

На придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров’я передбачено 1376,3 тис. грн. (ліжкодень – 6,60 грн.).

На придбання продуктів харчування прогнозується 722,1 тис. грн. Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 6,0 грн.

Безкоштовне зубопротезування передбачено 190то пільговикам на суму 140,0 тис. грн.

На реалізацію заходів Програми по медичному забезпеченню демобілізованих учасників АТО заплановано 310,0 тис. грн.
Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я прогнозуються у розмірі 2117,1 тис. грн, в тому числі від оренди приміщень – 198,7 тис. грн., проведення медоглядів – 659,7 тис. грн., платних послуг зубопротезною лабораторією 458,7 тис. грн., благодійних внесків – 800,0 тис. грн. (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 911,8 тис. грн., оплату послуг – 410,2 тис. грн., відряджень – 9,0 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 295,2 тис. грн., медикаментів – 331,5 тис. грн., продуктів харчування – 100,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 19,4 тис. грн., інші видатки – 10,0 тис. грн., придбання комп’ютерів – 30,0 тис. грн.
На надання міжбюджетних трансфертів за пролікованих хворих бюджетам міст Львова та Червоногрaда передбачено 1982,0 тис. грн.

На 2018 рік видатки на соціальний захист заплановані по загальному фонду в сумі 328644,3 тис. грн. У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 320680,7 тис. грн., з них на:

1) виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 162500,0 тис. грн.

Допомоги передбачені:
– у зв’язку з вагітністю і пологами – 900,0 тис. грн.;
– при народженні дитини – 61921,2 тис. грн.;
– на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 4560,0 тис. грн.;
– на дітей одиноким матерям – 9600,3 тис. грн.;
– тимчасова державна допомога дітям – 264,0 тис. грн.;
– малозабезпеченим сім’ям – 45479,3 тис. грн.;
– при усиновленні дитини – 103,2 тис. грн.;
– інвалідам з дитинства та дітямінвалідам – 32460,0 тис. грн.
– на догляд за інвалідом І чи ІІ групи психічного розладу – 7212,0 тис. грн.

2) забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 2158,7 тис. грн.;

3) надання пільг населенню на покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 11010,0 тис. грн.,

4) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 145012,0 тис. грн.
У 2018 році з районного бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району прогнозуються видатки на суму 1110,0 тис. грн.
На 2018 рік заплановано видатки на реалізацію Програм фінансової підтримки громадських організацій, а саме Сокальської районної Асоціації інвалідів на суму 50,0 тис. грн. та Благодійного Фонду «Карітас»Сокаль – 50,0 тис. грн.
На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2018 рік передбачено асигнування в сумі 5193,0 тис. грн., з них по загальному фонду – 5171,7 тис. грн., спеціальному – 93,0 тис. грн.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 4820,4 тис. грн., що складе 93,2 відсотки в питомій вазі витрат.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 102,7 тис. грн. (2,0% загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 248,6 тис. грн., а це 4,8 %.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачаються надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 53,0 тис. грн. та надання платних послуг – 40,0 тис. грн. Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 19,0 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 26,4 тис. грн., оплату послуг – 0,8 тис. грн., енергоносіїв – 1,8 тис. грн., інші виплати населенню – 45,0 тис. грн.

На 2018 рік заплановані видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 542,6 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 478,4 тис. грн., що становить 91,5 відсотка загальних видатків, на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 35,3 тис. грн., інші видатки – 8,9 тис. грн.
На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано 20,0 тис. грн.

Передбачено Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2018 рік в сумі 900,0 тис. грн.
Для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітейінвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами заплановано 139,3 тис. грн.

У районному бюджеті на 2018 рік видатки на утримання районних закладів культури передбачено в сумі 18732,3 тис. грн., з них за рахунок коштів загального фонду – 18337,8 тис. грн., спеціального фонду – 394,5 тис. грн.

Заплановані видатки забезпечують утримання централізованої бібліотечної системи (65 філій), районного народного дому, двох шкіл естетичного виховання дітей (м. Сокаль та м. Белз) та централізованої бухгалтерії.

Видатки закладів культури на заробітну плату з нарахуваннями передбачено в сумі 16763,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 800,4 тис. грн.

По закладах культури прогнозуються надходження до спеціального фонду на суму 394,5 тис. грн., з них від батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання дітей – 352,9 тис. грн., оренди приміщень – 15,4 тис. грн., платних послуг – 25,2 тис. грн., спонсорської допомоги – 1,0 тис. грн. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, капітальні видатки, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг.

На утримання сільських, селищного та міських народних домів запланована субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 5991,4 тис. грн.

Районним бюджетом на 2018 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 3725,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 3675,9 тис. грн. та спеціальним – 49,1 тис. грн.

Вказані кошти заплановані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 160,0 тис.грн, утримання стадіону «Сокіл» – 402,1 тис. грн., утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл «Соколяни» – 2343,0 тис. грн. та «Буг» – 667,9 тис. грн., програму підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики та карате) в Сокальському районі на 2018 рік – 160,0 тис. грн., здійснення заходів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» – 10,0 тис. грн.

По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 40,0 тис. грн. та оренди приміщень на стадіоні «Сокіл» – 9,1 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря – 40,0 тис. грн., та оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,1 тис. грн.
На Програму з розроблення містобудівної документації на 20162020 роки заплановано видатки в сумі 400,0 тис. грн.
На реалізацію заходів Програми енергозбереження для населення Сокальського району на 20172019 роки заплановано 200,0 тис. грн.

На реалізацію Програми «Районна програма забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 201618 роки» заплановано 800,0 тис. грн.

Галина ЛЕОНОВА, начальник фінансового управління Сокальської райдержадміністрації.