Головна Політика ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В РАЙОНІ

ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В РАЙОНІ

В Україні фінансування освіти здійснюється з бюджетів, що формуються на трьох рівнях: державному, обласному та районному. Причому переважна частина бюджету освіти формується на рівні району. З Державного бюджету фінансуються загальноосвітні спеціалізовані школи (школиінтернати), ліцей (гімназія) інтернат) державної власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, загальноосвітні школи соціальної реабілітації. Тоді як з районного загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії тощо.

У Сокальському районі протягом останніх років фінансування управління освітою (зокрема централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування) відбувалось із порушенням норм Бюджетного кодексу України. Адже ці структури були підрозділами відділу освіти Сокальської РДА (тобто мали б фінансуватись з Державного бюджету), натомість фінансувались за кошти громади Сокальщини.
З метою виправлення ситуації, що склалася, Сокальська районна рада Львівської області проявила ініціативу та підготувала й оприлюднила проекти рішень “Про створення Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області “Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району”, “Про вилучення з оперативного управління відділу освіти Сокальської РДА майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району та його передачу”. Окрім того, було враховано права і обов’язки районної ради як засновника закладів освіти, визначені новим Законом України “Про освіту”. Проекти рішень були оприлюднені 23 листопада 2017 р., відповідно до вимог ЗУ “Про доступ до публічної інформації” на сайті районної ради для обговорення та надання пропозицій. Усі поправки депутатів до вказаних проектів враховані. Тоді як від Сокальської РДА чи її структурних підрозділів жодних пропозицій не надходило.

На черговій сесії районної ради 22 грудня 2017 року прийняті рішення №442 “Про створення Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області “Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” та №443 “Про вилучення з оперативного управління відділу освіти Сокальської РДА майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району та його передачу”.

Сокальська районна рада Львівської області листами №1441/0117 від 26.12.2017р., №1465 від 28.12.2017 р., №1472 від 28.12.2017 р. зверталась до Сокальської РДА щодо вжиття негайних організаційних заходів з метою виконання рішень районної ради, але, на жаль, жодних дій не було вчинено.

В склад комісії з прийманняпередачі майна з оперативного управління відділу освіти Сокальської районної державної адміністрації в оперативне управління Комунальній установі Сокальської районної ради Львівської області “Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” включено представників Сокальської РДА, але головою Сокальської РДА не було забезпечено прибуття членів вищевказаної комісії працівників РДА на засідання комісії. З вказаних причин рішення Сокальської районної ради до сьогодні не виконано.

Директором Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області “Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” Мисаком Миколою Івановичем вжито усіх організаційних заходів, запропонованих головою РДА Токаєм Романом Нестеровичем у ході робочих нарад, спрямованих на забезпечення діяльності установи.

Але прикро, що реальні кроки виконавчої влади в районі протилежні. Так Сокальській районній раді Львівської області з вебпорталу державних закупівель стало відомо про укладення між відділом освіти Сокальської РДА договорів з постачальниками на суму 19 543 718,61 грн. !!!, термін дії яких до 31.12.2018 р. Тоді як відповідно до рішення “Про районний бюджет Сокальського району на 2018 рік” розпорядником коштів по галузі “освіта” є Сокальська районна державна адміністрація. Відповідно у відділу освіти Сокальської РДА відсутні будьякі правові підстави укладення договорів та взяття бюджетних зобов’язань. Відповідно до ч.3 ст.48 Бюджетного кодексу України розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів узято зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними. Тому станом на сьогодні посадові особи відділу освіти уклали незаконних договорів на суму 19,5 млн. грн.!
Статтею 144 Конституції України визначено що “Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Відмова виконувати рішення Сокальської районної ради Львівської області є порушенням статті 8 ЗУ “Про державну службу”, якою визначено, що державний службовець зобов’язаний дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Невиконання вказаних рішень районної ради грубо порушує права районної ради як засновника закладів освіти, визначені новим ЗУ “Про освіту” та як органу, який здійснює управління майном спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району.

Як голова районної ради, який організовує контроль за виконанням рішень органу місцевого самоврядування, змушений звернутись до голови Львівської ОДА, Кабінету Міністрів України, контролюючих та правоохоронних органів щодо впливу на посадових осіб Сокальської РДА з приводу виконання законних рішень Сокальської районної ради та забезпечення функціонування закладів освіти відповідно до вимог і норм ЗУ “Про освіту”.

Микола ПАСЬКО, голова Сокальської районної ради.