Головна Економіка СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

За 2022 рік обсяг доходів бюджету Сокаль­ської міської територіальної громади склав 471 754,4 тис. грн., з яких податки і збори загального фонду бюджету – 297 987,9 тис. грн., спеціального фонду – 18 758,5 тис. грн. та офіційні трансферти – 155 008,0 тис. гривень.

Уточнений план 2022 року по надходженню податків та зборів загального фонду виконано на 114,2 відсотка. У порівнянні з 2021 роком надходження податків, зборів та неподаткових платежів зросли на 65 281,2 тис. грн. або на 28,1 відсотки.

Річні планові призначення спеціального фонду бюджету виконано на 125,3 відсотка.

Податку на доходи фізичних надійшло в сумі 221 369,8 тис. грн. (114,8 відсотка уточне­ного плану). Порівняно із показником 2021 року надходження даного податку збільшились на 34,1 відсотка або на 56 317,8 тис. грн. Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в звітному періоді (сплачено 64%) були: в/ч А7381 – 28 203,1 тис. грн.; ДП “Датський текстиль” – 21 652,7 тис. грн.; КУ “ЦОЗО” Сокальської міської ради – 20 247,1 тис. грн.; ПП “Захід­ний Буг” – 14 096,4 тис. грн.; КНП “Сокаль­ська районна лікарня” Сокальської МР – 13 793,0 тис. грн.; ТзОВ “ТД Сокме” – 10 918,0 тис. грн.; в/ч 2144 – 8 284,2 тис. грн.; ТзОВ “Софро” – 5 239,3 тисяч гривень.

Станом на 01.01.2023 року податковий борг по податку на доходи фізичних осіб в контин­генті складає 3 463,9 тис. грн. Най­більшу за­боргованість допущено ВП “Шахтоспецмон­тажно-налагоджувальне управління” ДП “Львіввугілля” – 1 414,9 тис. грн., ДП “Львів­вугілля” – 1107,6 тис. грн., ВП “ЧУ ВТЗ” ДП “Львіввугілля” – 217,1 тис. грн., ВП “Вуглезбут” ДП “Львіввугілля” – 211,1 тис. грн., Павлик П. О. – 97,7 тис. грн., Зевако С. І. – 64,7 тис. грн., Дідик О. М. – 57,6 тис. грн., Бень І. О. – 39,7 тис. грн., Вільхова М. Ю. – 24,2 тис. грн., Матвій­чук Г. М. – 20,9 тис. грн., Шавронський А. І. – 20,6 тис. грн., Яремко Р. М. – 19,5 тис. грн., інші.

Єдиного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло в сумі 38 565,0 тис. грн. (112,8 відсотка плану звітного періоду та 115,0 відсот­ків факту 2021 року). Найбільшими платниками єдиного податку в звітному періоді були: ПП “Західний Буг” – 3 119,8 тис. грн.; ФОП Бобко І. Є. – 704,1 тис. грн.; ПАФ “Білий Стік” – 631,0 тис. грн.; ТзОВ “Авто-Лайн” – 560,3 тис. грн.; ФГ Хомяк С. М. – 539,4 тис. гривень.

Податковий борг по єдиному податку скла­дає 1 222,7 тис. грн. Найбільшу заборгованість допустили Пронь Н. О. – 67,4 тис. грн., Нали­вайко А. І. – 40,5 тис. грн., Саганський В. В. – 33,9 тис. грн., інші.

Податку на майно в частині плати за зем­лю, яка справляється у вигляді земельного податку та орендної плати за земельні ділян­ки надійшло в сумі 20 152,5 тис. грн. (119,2 відсотка). Приріст надходжень плати за землю в порівнянні з 2021 роком складає 24,4 від­сотка. Найбільшими платниками земельного податку та орендної плати за земельні ділянки у звітному періоді були: ПП “Західний Буг” – 3 147,5 тис. грн.; АТ “Укрзалізниця” – 725,3 тис. грн.; ФГ “Юзе­півка” – 718,8 тис. грн.; ТзОВ “Галичхутро” – 661,7 тис. грн.; АТ “Львівгаз” – 574,9 тис. грн.; ПрАТ “Львівобленерго” – 493,0 тис. гривень.

Податковий борг по земельному податку та орендній платі за землю станом на 1 січ­ня 2023 року склав 1 925,4 тис. грн. Найбіль­шу суму боргу допуcтили ДП “Львіввугілля” – 811,7 тис. грн., ТзОВ “Дукат” – 60,9 тис. грн., ТзОВ “Сокальський агрошляхбудсервіс” – 53,7 тис. грн., ТзОВ “Ромас” – 44,7 тис. грн., Карпов М. В. – 24,4 тис. грн., інші.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло в сумі 5 022,8 тис. грн. (100,5 відсотка). У порівнянні до 2021 року надходження більші на 5,0% або 240,2 тис. гривень. Найбільшими платника­ми даного податку були: ТзДВ “Сокальська панчішна фабрика” – 335,5 тис. грн.; ТОВ “Сокме” – 148,0 тис. грн.; ТОВ “Істрейт” – 132,6 тисяч гривень.

Податковий борг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки склав 2 879,2 тис. грн. Найбільшими боржниками є: Ратинчук Б. С. – 257,1 тис. грн., Райко Б. І. – 182,6 тис. грн., Ратинчук І. С. – 165,5 тис. грн., Стрекач А. М. – 127,0 тис. грн., Улановскі А. – 121,5 тис. грн., Штокало В. З. – 106,4 тис. грн., Матіюк Д. А. – 94,5 тис. грн., Хахула М. І. – 90,7 тис. грн., Чепіль О. Б. – 63,3 тис. грн., ТзОВ “Дукат” – 36,0 тис. грн., ТзОВ “Львів Комерц Буд” – 20,0 тис. грн., інші.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакциз­них товарів надійшло 6 860,0 тис. грн. (80,4 відсотка) та менше на 1 781,8 тис. грн. або 20,6 відсотка показника 2021 року. Найбільши­ми платниками даного податку у звіт­ному пері­оді були: ТзОВ “АТБ Маркет” – 1 275,9 тис. грн.; ТзОВ ТВК “Львівхолод” – 319,5 тис. грн.; ФОП Зіньків В. Б. – 220,9 тис. грн.; ТОВ “Вест­Петрол Маркет” – 179,3 тис. грн.

Податковий борг по акцизному податку ста­ном на 01.01.2023 року склав 71,6 тис. грн. Найбільшими боржниками є Вільхова М. Ю. – 18,8 тис. грн., Дідик О. М. – 17,0 тис. грн., Зіньків В. Б. – 13,2 тис. грн., інші.

Податку на прибуток підприємств комуналь­ної власності надійшло в сумі 471,8 тисяч гри­вень. Платниками даного податку були КП “Сокальжитлокомунсервіс” – 330,7 тис. грн. та Сокальське міське КП “Водопро­відно-кана­лізаційне господарство” – 141,1 тис. грн.

Крім того, за звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло адмі­ністративних зборів у сумі 2 967,4 тис. грн., адміністративних штрафів та інших санкцій – 1 595,2 тис. грн., надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 280,0 тис. грн., орендної плати за водні об’єкти – 10,0 тис. грн., державного мита – 44,6 тис. грн., рентної плати за спеціаль­не використання лісових ресурсів – 135,9 тис. грн., рентної плати за користування надрами – 292,4 тис. грн., частини чистого прибутку – 16,0 тис. грн., транспортного податку – 22,9 тис. грн., туристичного збору – 55,3 тис. грн., інших надходжень – 126,3 тисяч гривень.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло власних надходжень бюджетних установ в сумі 15 485,7 тис. грн., коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення – 1 806,1 тис. грн., екологічного податку – 410,1 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодав­ства про охорону навколишнього природного середовища – 95,4 тис. грн., коштів від відшко­дування втрат сільськогосподарсь­кого і лісо­господарського виробництва – 961,2 тис. грн.

За 2022 рік бюджет Сокальської міської територіальної громади отримав офіційних трансфертів в сумі 155 008,0 тис. грн., з них:

– базова дотація – 26 241,6 тис. грн.;

– дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 400,0 тис. грн.;

– інші дотації – 320,4 тис. грн.;

– освітня субвенція – 125 265,5 тис. грн.;

– субвенція на здійснення переданих видат­ків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 718,8 тис. грн.;

– субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 391,0 тис. грн.;

– субвенція на закупівлю опорними заклада­ми охорони здоров’я послуг щодо проектуван­ня та встановлення кисневих станцій – 418,9 тис. грн.;

– інші субвенції – 251,8 тис. грн.

Протягом 2022 року на утримання бюджет­них установ та виконання програм і заходів проведено видатки в сумі 433 368,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 407 450,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 25 918,6 тис. грн.

На утримання органів місцевого самовряду­вання (апарату міської ради та її виконавчих органів) по загальному фонду викорис­тано 29 598,9 тис. грн., (96,1 відсотка планових річ­них призначень), по спеціальному фонду вико­ристано 6 976,2 тис. грн. (97,2 відсотка призначень).

По галузі освіта касові видатки склали 301 715,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 294 094,5 тис. грн. (97,2 відсотка уточ­нених призначень), по спеціальному фонду -7 620,6 тис. грн. (75,9 відсотка уточ­нених призначень).

Для забезпечення функціонування уста­нов охорони здоров’я проведено видатки на суму 14 873,7 тис. грн. (97,9 відсотка уточненого плану). Зокрема, за використані енергоносії проведено видатки на суму 13 320,3 тис. грн., за пільгові медикаменти – 1333,9 тис. грн., продукти харчування – 42,0 тис. грн., прид­бання бензину для перевезення 5-ох хворих у Червоноградську міську лікарню на гемодіа­ліз – 87,5 тис. грн., пільгове зубопротезування – 90,0 тис. грн.

Кошти субвенції з обласного бюджету на проєктування та встановлення кисневої станції (капітальний ремонт) у КНП “Сокаль­ська РЛ” використано в сумі 418,9 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт укриття (приміщень) КНП “Сокальська РЛ” на суму 551,6 тис. грн., придбано дизельний генератор – 1 117,0 тисяч гривень.

По соціальному захисту та соціальному за­безпеченню профінансовані видатки на суму 10 925,3 тис. грн. (96,2 відсотка уточне­них призначень).

По галузі культури на утримання установ видатки загального фонду склали 16 143,7 тис. грн. (96,5 відсотка уточненого плану).

Видатки на забезпечення діяльності міс­цевої пожежної охорони Сокальської міської ради за звітний період склали 1 044,9 тис. грн. (99,3% планових призначень).

По Програмі створення, накопичення та ви­користання матеріальних резервів для запо­бігання, ліквідації надзвичайних ситуа­цій та їх наслідків у Сокальській міській територіаль­ній громаді на 2022-2025 роки використано кошти в сумі 661,5 тис. грн., по Програмі забез­печення добровольчого формування Сокаль­ської територіальної громади на 2022 рік ви­датки склали в сумі 16,4 тис. грн.

По Програмі з надання послуг по управлін­ню даними, а саме: здійснення збору, систе­матизації та аналізу інформації, щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Сокальської міської ради на 2022 рік видатки проведено на суму 324,5 тис. грн.

Крім того, по Програмі фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази кому­нальних підприємств Сокальської міської ради на 2022 рік засвоєно кошти в сумі 1 431,5 тис. грн., а саме: для МКП “Со­кальводоканал” на придбання насоса та шафи управління для каналізаційного колек­тора – 199,9 тис. грн., насоса для каналопро­мивної машини – 248,0 тис. грн., генератора дизельного – 690,0 тис. грн.; для КП “Сокальтеплокомуненерго” на оплату реструктури­зованої заборгованості за спожитий природний газ – 293,6 тис. грн.

По Програмі капітального будівництва, капі­тального ремонту та реконструкції об’єк­тів комунальної власності Сокальської місь­кої ради Львівської області на 2022-2025 роки проведено видатки на суму 576,1 тис. грн., в тому числі на завершення робіт по реконструк­ції системи теплопостачання – 381,8 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул. Семенюка, 2 в м. Сокаль – 98,4 тис. грн., капі­тальний ремонт системи опалення приміщен­ня по вул. Шептицького, 61/2 м. Сокаль – 95,9 тис. грн.

По Програмі будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади Сокальської міської ради на 2022 рік кошти використано в сумі 11 786,2 тис. грн. (95,3 відсотка приз­начень), в тому числі субвенція в обласний бюджет – 9994,0 тис. грн.

По Програмі інформатизації “Цифрова Со­кальщина” на 2022-2024 роки видатки склали 290,0 тис. грн. (субвенція обласному бюджету).

Також, з бюджету Сокальської міської тери­торіальної громади проведено видатки в сумі 99,2 тис. грн. по Програмі сприяння матеріаль­но-технічного забезпечення 7 при­кордонного Карпатського загону (військова частина 2144) на 2022 рік; в сумі 516,4 тис. грн. – по Програмі розвитку цивільного захис­ту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Сокальської громади на 2022 рік; в сумі 6 796,8 тис. грн. – по Програмі сприян­ня матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік; в сумі 299,9 тис. грн. – по Програмі профілактики злочинності на території Сокальської міської територіаль­ної громади на 2022 рік; в сумі 1000,0 тис. грн. – по Програмі підтримки Збройних cил України.

Виділено іншу субвенцію районному бюдже­ту в сумі 1625,9 тис. грн. по цільовій програмі матеріальної підтримки окремого батальйону територіальної оборони (в/ч А7075), який дис­локується в Червоно­градському районі на 2022-2024 роки.

Станом на 01 січня 2023 року по загальному фонду бюджету Сокальської міської територі­альної громади рахується кредиторська забор­гованість в сумі 962,6 тис. грн. Також по загальному фонду бюджету рахується дебіторська заборгованість за спожитий природний газ зак­ла­дами охорони здоров’я в сумі 470,1 тис. грн.

По видатках спеціального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади рахується кредиторська заборгованість в сумі 346,0 тис. грн.

Василь КОВАЛЬЧУК,
начальник фінансового управління Сокальської міської ради.