Головна Економіка В Сокалі про­водять безоплатні коротко­строкові профе­сійні курси з отриманням час­т­кової ква­лі­фікації тимчасово...

В Сокалі про­водять безоплатні коротко­строкові профе­сійні курси з отриманням час­т­кової ква­лі­фікації тимчасово перемі­щеними особами

ОПАНУВАЛИ НОВУ ПРОФЕСІЮ

Вторгнення Росії в Україну змінило життя кож­ного з нас. Проте найбільше потерпіли від рашистів жителі півдня та сходу, де три­вають воєнні дії. Чимало з них втратили роботу та були вимушені залишити рідні до­мівки аби врятувати своє життя та рідних. Багатьох доля привела на Львівщину, зок­рема шість тисяч громадян знайшли свій прихисток на Сокальщині. Аби допомогти їм адаптуватися у нових умовах, за підтрим­ки Департаменту освіти і науки Львівської ОВА, навчально-мето­дичного центру профтехосвіти Львівщини, в рамках реалізації Програми розвитку ООН та Європейського Со­юзу заклади про­фе­сійної освіти про­водять безоплатні коротко­строкові профе­сійні курси з отриманням час­т­кової ква­лі­фікації тимчасово перемі­щеними особами з різних регіонів України. Безкоштовні нав­чання для переселенців організували на базі закладів професійної освіти Львівщини.

У Львові внутрішньо переміщені особи мають змогу безкоштовно навчитись новій професії та опанувати фах сантехніка, пе­каря, столяра, маляра, піцейоло, продавця-касира та швачки. Однак чимало людей, в основному чоловіки, які до війни працювали у різних сферах, захотіли опанувати бу­ді­вельні професії. І як лише з’я­ви­лась змога піти на нав­чання, од­ра­зу нею скориста­лися.

З 16 серпня в Сокаль­сь­кому про­фесійному ліцеї про­­ходило тижневе нав­­чання част­кових професій­них ква­ліфікацій за про­фесією «бру­ків­ник». Майс­три виробни­чого навчання ліцею навча­ли, як укладати бруківку та плитку, тимча­сово переміще­них осіб, зо­крема з Дніпро­пет­ров­щини, Харкова, Доне­ць­ка. Усі слу­хачі забезпечу­валися одно­ра­­зо­вим харчу­ван­ням та житлом.

Свої знання та навики слухачі одразу закріпили на практиці: поклавши бруківку біля входу в гуртожиток ліцею. Адміністрація закладу залишилася задоволеною їх ро­ботою. Тож вручення сер­ти­фікатів держав­ного зразка відбулося на площадці, яку вони зробили. Їх урочисто вру­чили Сокальський міський голова Сергій Касян, його заступник з гума­нітарних питань Володимир Огінський, зас­тупник директора навчально-методич­ного центру Департа­менту освіти і науки ЛОВА Наталія Рибак та директорка Сокаль­ського професійного ліцею Наталія Карта­шова.

Цей проєкт, як зазначив Сергій Касян, є над­звичайно ефективний, і набутий фах буде корисним. Він запросив внутрішньо переміщених осіб стати мешканцями тери­торіальної громади та взяти участь у розбу­дові нашого краю. По завершенню курсу 60-70 відсотків людей можуть працевлаш­туватись, бо нині є потреба у кваліфікованих робітниках.

Володимир Огінський переконаний, що нові навички допоможуть знайти роботу, адже на усіх нас чекає розбудова України. Тож кваліфіковані будівельні кадри будуть потрібні. Нова професія корисна як у воєн­ний час, так і у мирному житті.

До речі, троє осіб виявили бажання опану­вати ще одну професію в Сокальському професійному ліцеї.

Любов ЗАБЛОЦЬКА.

Фото автора.