Головна Листи І АВТО, І КВАДРОКОПТЕР ВІД «ГАЛСІЛЬЛІСУ»

І АВТО, І КВАДРОКОПТЕР ВІД «ГАЛСІЛЬЛІСУ»

Сьогодні кожен патріот дер­жа­ви старається бути ко­рисним Україні, щось робити аби наблизити країну до перемоги. Свій посильний внесок у підтримку Збройних сил України робить і колек­тив ДЛГП «Галсільліс».

У липні його працівники за власні кошти придбали авто­мобіль марки Mercedes. А Федір Гула, Володимир Кі­щук, Роман Рупа оперативно зробили технічне обслугову­вання авто. Після освячення, чин якого здійснив свя­щенник Василь Партика, пе­редали відновлений автомо­біль для військових тер­­­обо­рони. У такий спосіб вони при­єд­налась до проєкту на­ча­льника Львівсь­кої облас­ної військової адміністрації Максима Козиць­кого #1000_автомобілів_свободи. Водночас жителі Сока­льсь­кої громади мали змогу пе­редати для рідних та зна­йомих іменні посилки. До речі, троє працівників ДЛГП «Галсільліс» нині у лавах ЗСУ захищають нашу Бать­ківщину.

Н­­­азагал лісівники ОКСЛГП «Гал­сільліс» спільно з гро­мадськими організаціями По­­льщі, Нідерландів відпра­вили понад десять авто­машин, крім того придбали для військових тепловізори, спальні мішки, маскувальні сітки, а також питну воду, про­дукти харчування, шкар­петки, футболки та необхідні для них речі.

Напередодні Дня Неза­леж­ності, працівники Сока­ль­ського дочірнього лісого­спо­дарського підприємства «Галсільліс» зібрали кошти та придбали квадрокоптер DJI MAVIC для підрозділу сил спеціального призна­чення ЗСУ, в якому служить військовослужбовець зі Со­ка­ль­щини.

Квадрокоптер від лісівни­ків передав батькові військо­вого в. о. генерального директора Львівського лісогос­подарського підприємства «Галсільліс» Іван Підгородецький. Його вже доста­вили до адресата.

Директор ДЛГП «Галсіль­ліс» Микола Дем’янович зазначив, що «нині весь світ вражений єдністю україн­ського народу, бойовим ду­хом наших Збройних Сил, самопожертвою волонтерів, які стали окремим підроз­ділом ЗСУ. Це звичайні лю­ди, такі, як ми з вами. Люди об’єднуються і роблять дуже багато! І це правильно. Сьо­годні кожен має допомагати тим, чим може. Радію, що сокальський ко­лектив ДЛГП «Гал­сільліс» є однодумцями у цьому. Тож чим можемо допо­магаємо вої­нам. Твердо ві­римо у на­шу перемогу! Сла­­­ва Украї­ні! Слава її За­хисникам!»

Любов ПУЗИЧ.