Головна Економіка ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ СОКАЛЬСЬКОЇ МТГ ЗА 2022 РІК

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ СОКАЛЬСЬКОЇ МТГ ЗА 2022 РІК

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я, як міський голова Сокальської МТГ, звітую про свою роботу та роботу виконавчих органів міської ради за 2022 рік. Найперше хочу віддати шану нашим загиблим Героям, які мужньо боронили нашу державу, Вічна їм пам’ять! І подякувати тим, хто знаходиться на полі бою та виборює нашу незалежність, хто волонтерить і допомагає людям, хто лікує і здає кров для продов­ження життя, хто навчає і патрулює вулиці, хто на­повнює міський бюджет сплатою податків, усім не­байдужим, які будь-яким способом долучаються до підтримки громади, в тому числі, хто критикує і в той же час мотивує, збирається на засідання виконкомів і сесій, щоб приймати рішення на користь громади!

Так протягом 2022 року спільними зусиллями вдалось реалізувати чимало з поставлених завдань і досягнути позитивних результатів. Проведено 33 засідання виконавчого комітету, прийнято 460 рішень. Протягом 2022 року було проведено 12 сесій, з них 2 – позачергові, разом 17 пленарних засідань.

Відтак, прийнято 285 рішень, зокрема:

– 87 земельних рішень;

– 8 бюджетних рішень,

– 49 архітектурних рішень.

Також протягом 2022 року було прийнято 24 прог­рами та проведено 42 засідання депутатських комісій, скеровано для розгляду 20 депутатських звернень. А зараз – про непростий 2022 рік.

Бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2022 рік затверджено рішенням Сокальської місь­кої ради №654 від 24.12.2021 року, а також прийнято План соціально-економічного розвитку, на основі якого повинно було бути реалізовано чимало ініціатив, однак 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторг­ненням росії на територію нашої держави, фактично зупинені капітальні видатки, що вплинуло на подаль­шу роботу органів влади та місцевого самовряду­вання.

На початку війни тисячі громадян змушені були вті­кати із зони бойових дій. Для багатьох українців Со­кальщина стала прихистком, ми розселяли біженців по садочках, школах. Також справилися із ще одним викликом – організовували і зустрічали поїзди з приїж­джими громадянами із зони бойових дій, пригощали їх канапками та теплим чаєм, нашими «Школярика­ми» перевозили їх до кордону. Загалом через кордон «Угринів-Долгобичів» перейшло 700 тис. біженців. Також всі добре пам’ятають черги поблизу кордону, де люди стояли по кілька діб. Ми організували пункт обігріву, де люди могли зігрітися, поїсти, випити кави чи чаю.

Із початком повномасштабної війни, Сокальська територіальна громада прихистила 6263 внутрішньо переміщені особи. Станом на 01.01.2023 р. у громаді проживає 1927 осіб, з них у державних/комунальних установах 152 внутрішньо переміщені особи, приват­ний сектор – 1775. Керівництвом Сокальської міської ради вирішувались проблеми розміщення внутрішньо переміщених осіб, які не мали фінансової можливості самостійно вирішити це питання, здійснювались захо­ди щодо забезпечення (за потреби) внутрішньо пере­міщених осіб сезонним одягом, питною водою та їжею.

З міського бюджету у 2022 році надано грошову компенсацію установам, закладам усіх форм влас­ності за тимчасове розміщення внутрішньо перемі­щених осіб на суму 693,5 тис. грн., з обласного – 87,4 тис. грн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №590, на місцеві бюджети наклали низку обмежень щодо видатків. Зважаючи на це, структура видатків зазнала значних змін, змінилась динаміка фінансу­вання в розрізі галузей та напрямків, з’явилась потре­ба у фінансуванні тих видатків, які не були заплановані у бюджеті на 2022 рік, а саме: підготовка кри­тичної інфраструктури, закупівлі на потреби військо­вих та добровольчого формування територіальної громади, розміщення осіб зі статусом ВПО та інші питання, що стало пріоритетом для забезпечення безпеки та стабільності на нашій території в умовах воєнного часу.

Варто зазначити, що в свою чергу з міського бюд­жету депутати міської ради та я, як міський голова, надали матеріальну допомогу зі своїх депутатських фондів 144 жителям громади у сумі 664 500 тис. гривень, здебільшого тим мешканцям, які потре­бували лікування.

Крім того, я зустрічався з громад­ськістю по старос­тинських округах та на особистих прийомах, в ході яких було заслухано потреби жителів громади та можливі шляхи вирішення проблем.

Знову ж таки, попри складні обставини, зумовлені введенням військового стану, Сокальській міській територіальній громаді вдалося забезпечити ста­більну роботу громади.

БЕЗПЕКА ГРОМАДИ

З початком війни безпека громади стала нашим пріоритетом. Щоденно засідав штаб, який кожного ранку координував дії щодо безпечної ситуації на території громади. Спільно з військовими було роз­роблено план оборони громади. Були скеровані кошти на закупівлю матеріалів для облаштування фортифі­каційних споруд в сумі 661,5 тис. грн. та виконання інших заходів щодо підвищення рівня обороноздат­ності громади.

Крім цього, були проведені роботи по приведенню в належний стан 6 протирадіаційних укриттів на тери­торії громади, відкрито 11 «Пунктів незламності» для забезпечення нормальної життєдіяльності людей, передано 31 шт. (24 – Польща, 7 – Німеччина) генера­торів для безперебійного постачання електроенергії, також профінансовано у сумі 16,4 тис. гривень добровольче формування Сокальської територіальної громади та у сумі 1 044,9 тис. грн., місцевої пожежної охорони Сокальської міської ради.

ГУМАНІТАРНА ПІДТРИМКА

З початку агресії росії на території Сокальської гро­мади розгорнулись гуманітарні штаби волонтерських об’єднань, громадських та благодійних організацій, які працювали на підтримку Збройних cил України та внутрішньо переміщених осіб. Разом з ними актив­ну роботу проводила і Сокальська міська рада, за ініціативи якої багато партнерів з Федеративної Рес­публіки Німеччини, Республіки Польщі, Великобританії та інших держав, організовували збір та доставку гуманітарної допомоги. Загалом більше 60 тонн бла­годійної допомоги було розподілено між потребу­ючими.

За ініціативи Сокальської міської ради надійшли нашій громаді 24 гуманітарні транспортні засоби, із них передано: 10 автомобілів – військовим частинам; 2 – територіальній обороні; 7 – для потреб Сокаль­ської територіальної громади; 5 – для потреб інших територіальних громад України (Ірпінь, Харків, Буча).

Хочеться висловити подяку усім волонтерам Со­кальщини, які не були осторонь цих викликів війни і робили і роблять вагомий внесок у перемогу України. Також подяка БФ «Карітас»-Сокаль, які вдень і вночі цілий рік волонтерять, не покладаючи рук.

БЮДЖЕТ

За 2022 рік обсяг доходів бюджету склав 471 754,4 тис. грн., з яких податки і збори загального фонду бюджету – 297 987,9 тис. грн., спеціального фонду – 18 758,5 тис. грн. та офіційні трансферти – 155 008,0 тис. гривень.

Уточнений план 2022 року по надходженню податків та зборів загального фонду виконано на 114,2 відсотка. У порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 65 281,2 тис. грн. або на 28,1 відсотка.

Річні планові призначення спеціального фонду бюджету виконано на 125,3 відсотка.

Найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, над­ходження якого в загальному фонді бюджету займає 74,3 відсотка та складає 221 369,8 тис. гривень. Уточнений план 2022 року виконаний на 114,8 від­сотка.

З бюджету Сокальської міської територіальної громади проведено видатки на нашу армію: в сумі 99,2 тис. грн. по Програмі сприяння матеріально-технічного забезпечення 7 прикордонного Карпат­ського загону (військова частина) на 2022 рік; в сумі 6 796,8 тис. грн. – по Програмі сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік; в сумі 1 000,0 тис. грн. – по Програмі підтримки Збройних сил України.

Виділено іншу субвенцію районному бюджету в сумі 1 625,9 тис. грн. по цільовій програмі матеріальної підтримки окремого батальйону територіальної оборо­ни, який дислокується в Червоноград­ському районі на 2022-2024 роки.

ОСВІТА

Мережа закладів загальної середньої освіти скла­дає – 37 закладів, із них 18 закладів  – І-ІІІ ступенів, 9 гімназій та 10 початкових шкіл. У 2022-2023 нав­чальному році у 327 класах закладів загальної серед­ньої освіти Сокальської територіальної громади навчається 5393 учні. Середня кількість учнів в одному класі дає змогу визначити одиничну вартість навчання (освітні витрати на одного учня). Цей показник вико­ристовується при формуванні розміру освітньої суб­венції.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» максимальна кількість учнів у класі становить 30. Середня наповнюваність у закладах загальної середньої освіти Сокальської міської територіальної громади становить 16,5 – самі бачите різницю…

Найбільша наповнюваність класів у:

– Сокальському ліцеї №1 імені Олега Романіва (29,68); Сокальському ліцеї №3 (26,17); Сокальській загальноосвітній школі №4 (25,44); Сокальській загальноосвітній школі №5 (23,27); Сокальській загальноосвітній школі №2 (21,81).

Найменша наповнюваність класів у:

Шарпанецькій початковій школі (2,25); Суховільській початковій школі (2,75); Тудорковицькій гімназії (3,44); Матівській гімназії (3,78); Ульвівській гімназії (4,56); Телязькій гімназії (5,0); Горбківській гімназії (5,67); Боб’ятинській гімназії (5,78).

У 22 закладах дошкільної освіти та 14 структурних дошкільних підрозділах виховується 1307 дітей. У 5 позашкільних закладах освіти розвивають свої здіб­ності та таланти 2732 вихованці. Саме тому, майже 80% бюджету громади спрямовано на фінансування освітньої галузі.

У 2022 році – це 302 754 тис. грн., із яких:

128 414 тис. грн. – кошти державного бюджету,

174 340 тис. грн. – кошти бюджету громади (в тому числі 260 755 тис. грн. – заробітна плата педагогічних та непедагогічних працівників).

Придбано:

– 4 шкільних автобуси: на умовах співфінансування – 50% з місцевого бюджету та 50% з обласного бюджету;

– 5 генераторів для закладів загальної середньої освіти на суму 244030,00 грн. та 14 генераторів для закладів дошкільної освіти на суму 396190,00 грн.;

– 9 опалювальних котлів та 1 димосос на суму
1 079 494,40 грн.

– навчальне обладнання для оснащення кабінету предмета «Захист України» на загальну суму 399900,00 грн., (співфінансування – 50% з місцевого бюджету та 50% з обласного бюджету);

– матеріали для проведення поточного ремонту спортивного залу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. – 104952,38 грн.

– енергозберігаючі вікна та двері на загальну суму 1 024 100 грн.

Ремонти

– Облаштовано укриття в закладах дошкільної та середньої освіти (проведено поточний ремонт, заміне­но освітлення, вікна, облаштовано місця для сидіння, кімнати та куточки гігієни, придбано ліхтарі аварійного освітлення), на що з бюджету громади спрямовано кошти в сумі 640 000.00 грн. та перерозподілено в межах планових призначень кошти закладам освіти в сумі 510900,00 грн.

– Проведено капітальний ремонт Матівської ЗШ І-ІІ ст. на суму 159211,00 грн.

– Проведено аварійно-відновлювальні роботи пок­рівлі Жвирківської школи на суму 234450,00 грн.

– Проведено капітальний ремонт системи опалення в ДЮСШ «Соколяни» суму 77009,00 грн;

– Проведено утеплення фасаду садочка с. Спасів на суму 372 593,30 грн.

Харчування

882 дитини пільгових категорій забезпечені безкош­товним харчуванням у дитячих садках (268 дітей) та школах громади (614 дітей), в тому числі: діти військо­вослужбовців та діти із числа внутрішньо переміще­них осіб.

Із бюджету громади на організацію харчування дітей дошкільного віку та учнів освоєно 4910460,00 грн.

СПОРТ

По Програмі підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту громади Сокальської міської ради здійснено видатків на суму 134 458 грн.

Проведено 17 заходів, залучено 460 осіб. По КП «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Сокальської міської ради здійснено видатків на суму 28 590 грн. Залучено 60 осіб.

Завершено перший етап робіт на стадіоні «Сокіл», тут є: легкоатлетичне ядро з шістьма біговими доріж­ками; сучасний тренажерний майданчик для силової підготовки, три ігрових майданчики для пляжного волейболу.

МЕДИЦИНА

Для КНП «Сокальська РЛ» у 2022 році профінан­совано 14 873,7 тис. грн. Це енергоносії, безкоштовні медикаменти для пільгової категорії громадян, зубопротезування пільгових категорій та учасників АТО, продукти харчування для учасників АТО. Для лікарні було спрямовано гуманітарну допомогу та придбано нове обладнання для роботи – два авто­мобілі Рено та Вольксваген Транспортер, два УЗД апарати, фороптер, офтальмометр, міограф, два відео гастроскопи, два відеоколоноскопи.

З місцевого бюджету придбано потужний дизельний генератор. В 2022 році було зроблено технічне пере­оснащення існуючої кисневої мережі з монтажем кис­невої станції – 418,9 тис. (обласний бюджет), капіталь­ний ремонт укриття 551,6 тис. грн. (місцевий бюджет), проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення – 431,4 тис. грн.

Завершено роботи по облаштуванню жіночої консультації, а також проведено благоустрій території терапевтичного корпусу.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Протягом 2022 року завершено роботи по ре­конструкції системи теплопостачання будівлі по вул. Семенюка, 2 в м. Сокаль – 381,8 тис. грн., проведено капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул. Семенюка, 2 в м. Сокаль – 98,4 тис. грн., та капітальний ремонт системи опалення приміщення по вул. Шептицького, 61/2 м. Сокаль – 95,9 тис. грн. Також проведено капітальний ремонт даху (усунення аварії внаслідок дії буревію) приміщення стадіону в с. Поториця, Червоноградського району, Львівської області – 128,772 9 тис. грн.

Проведено роботи по 70 дорогах комунальної власності та 3 дорогах загального користування: О141606 КПП «Варяж» – Бояничі (500,0 тис. грн.), С141607 Тартаків – Княже (994,0 тис. грн.) та С141611 Шарпанці – Тартаків (1 000,0 тис. грн.) на загальну суму 2 494,0 тис. грн. Заплановані об’єми робіт по дорогах загального користування не виконано у зв’яз­ку з настанням несприятливих погодних умов, роботи будуть продовжені у 2023 році.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

У 2021 року Сокальською міською радою розпочато реформу в сфері теплопостачання, а саме заміщення природного газу альтернативними видами палива для виробництва теплової енергії. Це дало змогу щорічно економити від 6 до 8 млн. гривень коштів місцевого бюджету.

У 2022 році було продовжено роботу в цьому на­прямку. Зокрема, надавачу послуг теплопостачання ТОВ «Біоальтернатива» було передано в оренду мережеве обладнання котелень по вул. Героїв УПА та вул. Тартаківська, для забезпечення транспорту­вання теплової енергії до бюджетних установ та інших спо­живачів.

Відповідне рішення дало змогу зменшити тариф на теплову енергію, а саме різниця в тарифі за 1 Гкал складає:

– для бюджетних установ та інших споживачів – 77,18 грн.

– для населення – 161,44 грн.

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

В рамках реалізації Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2022 рік було виділено кошти з міського бюджету в сумі 1 137,9 тис. грн. для МКП «Сокальводоканал» на придбання:

– насоса (FZV.3.23.1.2010 з двигуном 9.2 кВт) та шафи управління (UZS.4.09/2*9.2 кВт) для каналіза­ційного колектора – 199,9 тис. грн.,

– насоса для каналопромивної машини – 248,0 тис. грн.,

– генератора дизельного – 690,0 тис. грн.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

За 2022 рік було проведено наступну роботу:

– в умовах воєнного стану укладено 41 однорічний договір оренди землі для ведення товарного сіль­ськогосподарського виробництва на суму 1 133 000 грн. на загальну площу 659,0 га без права поновлення;

– продано 2 земельні ділянки комунальної влас­ності, по яких укладено договори купівлі-продажу з фізичними та юридичними особами, загальною площею 1,5713 га на суму 1 755 958 грн., також сплачено втрати від сільськогосподарського вироб­ництва на земельну ділянку площею 1,1600 га в сумі 1 112 057,07 грн.

– проведено три земельні торги (аукціони) зе­мельних ділянок комунальної власності, по яких ук­ладено договори оренди землі, загальною площею 14,9258 га на суму 125 163,53 грн.

Крім того, Сокальською міською радою укладено 118 договорів оренди без проведення земельних тор­гів у формі аукціону. На даний час проводиться робота за допомогою програмного забезпечення з аудиту земель щодо аналізу інформації в межах територіаль­ної громади земель пайованого фонду, які перебува­ють у власності громадян, що дасть можливість виявити земельні ділянки по яких не сплачується земельний податок, а відтак дозволить отримати до­даткові надходження до бюджету міської ради.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальний захист населення, підтримка громадян, які найбільше потребують допомоги, завжди зали­шаються в пріоритетних для будь-якої влади. Про­тягом 2022 року допомога для них з місцевого бюджету склала 1527,7 тис. гривень, з обласного 1659,0 тис. грн.

У 2022 році комунальною установою «Центр надан­ня соціальних послуг» Сокальської міської ради охоп­лено соціальними послугами 2332 особи. У відділенні соціальних послуг за місцем проживання 272 особи отримують послугу «Догляду вдома» через соціаль­них робітників. Послугою натуральної допомоги ско­ристалися 2060 осіб, з них 883 внутрішньо переміщені особи та 1177 осіб Сокальської територіальної громади.

КУЛЬТУРА

Незважаючи на повномасштабне вторгнення росії в Україну, відділ культури Сокальської міської ради спільно з народними домами та бібліотеками організо­вував та проводив духовно-патріотичні та мистецькі заходи, концерти для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Сокальської ОТГ, благо­дійні концерти для ЗСУ. Крім того, відділом культури Сокальської міської ради проведено заходи з енерго­збереження в закладах культури територіальної громади у 2022 р., а саме: закуплено та встановлено вікна та двері у приміщенні відділу культури, НД
с. Поториця, НД с. Бояничі, НД с. Фусів, НД с. Зубків, НД с. Свитазів, НД с. Скоморохи, НД с. Велике, НД с. Стенятин на суму 331,24 тис. грн. Придбано сце­нічне взуття для зразкового хореографічного ко­лективу «Гармонія» Народного дому м. Сокаль.

ІНВЕСТИЦІЇ

Із початком збройної агресії російської федерації на території нашої громади розпочали роботу 2 на­уково-дослідницькі компанії, зокрема, ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» та ТОВ «НВП «ЄНАМІН». ТОВ «НВП «ЄНАМІН» – це світовий постачальник сполук для наукових експериментів, пошуку нових лікарських препаратів та хімічних компонентів для дослідницьких програм фармацевтичних та біотехнологічних компа­ній. Компанія співпрацює з провідними фармацев­тичними, біотехнологічними компаніями і науковими центрами Європи, Північної Америки, Австралії, Китаю та Японії. Також на територію громади
(смт. Жвирка) релокувалось підприємство з Чернігів­ської області – ТОВ «Чернігівський текстиль», яке займається пошиттям одягу. У другій половині 2022 року на території громади запрацювало ще 2 підпри­ємства:

– великий свинокомплекс у с. Ульвівок;

– сучасне підприємство з переробки сої екструзій­ним методом в м. Сокаль.

У громаді системно проводиться робота над залу­ченням потенційних інвесторів, що дає можливість в майбутньому створювати нові робочі місця та збіль­шити надходження до міського бюджету. Зокрема, розміщено інформацію щодо інвестиційно привабли­вих об’єктів на території громади: 72 земельних ділян­ки та 20 виробничих приміщень.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Незважаючи на запроваджений воєнний стан в Україні, нам вдалося розширити міжнародні зв’язки та в подальшому укласти двосторонні угоди про спів­працю з містами Остроненка, Долгобичів (Республіка Польща), Бонн (Федеративна Республіка Німеччина), міста Ферндаун (Велика Британія), як наслідок зі сторони цих партнерів було надано чимало необхідної допомоги, як для громади, так і для Збройних сил України. Крім того, планується розвивати міжнародну співпрацю, зокрема у сферах освіти, спорту, культури та залучати інвесторів.

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ НА 2023 РІК

– допомагати Збройним силам України;

– завершити капітальний ремонт стадіону «Сокіл»;

– продовжити роботи по реконструкції скверу із встановленням пам’ятного знаку по вшануванню Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО в Сокалі;

– продовжити роботу по інвентаризації земель гро­мади;

– завершити будівництво спортивного майданчика в с. Скоморохи;

– працювати над збільшенням дохідної частини бюджету громади;

– створювати привабливий інвестиційний клімат

та залучати нових інвесторів у громаду;

– розпочати реконструкцію мосту через річку Західний Буг в смт. Жвирка;

– подати заявки на міжнародну технічну допомогу

по пріоритету «Медицина» і «Екологія»;

– розробити туристичні маршрути Сокальщини.

Сергій КАСЯН,
Сокальський міський голова.