Головна Інтерв'ю Його життєве кредо: вибороти Перемогу і творити добро на рідній землі

Його життєве кредо: вибороти Перемогу і творити добро на рідній землі

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу…», – ці горді зак­личні слова з гімну України для Миколи Паська, як і для тисяч добровольців та воїнів ЗСУ після широко­масштабного вторгнення російського ворога, 24 лю­того 2022 року стали реаль­ними, набувши прямої дії. Вже наступ­ного дня Микола, сві­домо покинувши зону комфор­т­ного мирного життя як де­путат Сокальської міської ради, пише заяву до 63 бата­льйону 103-ї бригади військ тероборони ЗСУ і стає воїном. Це не просто сміливий вчинок задля політичних дивідендів члена партії «Євро­пейська солі­дарність», це внутрішнє пат­ріотичне пе­реконання людини: «Сьогодні майбутнє незалежної України виборюється на лінії зіткнення з ворогом, там най­важче, і я повинен бути саме там, де найважче».

Батальйон, виконуючи наказ, ви­рушає на оборону Сумщини, Пол­тав­щини, Харківщини. Зона бо­йо­вих дій – це, зрозуміло, зона підви­щеного ризику, де щохви­линно чигає смерть, де проли­вається кров, де є вбиті та по­ра­нені, де надлюдськими зусиллями копаються окопи, аби зарившись у землю змогти вижити під міно­метними чи гарматними обстрі­лами і дати бій московській дикій саранчі, що лізе і лізе, гнана, так зва­ними, кадирівськими «загран­атрядами»…

У селі Олександрівка Харківської області (на кордоні з Бєлгород­щиною) під час авіанальоту – пер­ше серйозне поранення в ногу. Згорів автомобіль, старенький «RangeRover», пригнаний волон­терами, а в ньому були знищені амуніція, набої, їжа, вода, і дефі­цитні тут, на фронті, ліки, зокрема, від діабету, які щоденно необхідно вживати. Далі госпіталь, реабі­літація і знову у стрій. Прибувши після лікування у зону бойових дій на мікроавтобусі «Vito», придба­ному та спорядженому волон­те­рами, Микола Пасько продовжує воювати в автомобільній роті 103-ої бригади тероборони. Водії авто­роти, а їх 49 хлопців, без перебіль­шення, асів за кермом, забе­з­печують доставку боєкомплекту на передову, доставляють зброю, амуніцію і все, що необхідне, часто під обстрілами, а назад вивозять «200-х» та «300-х». Автомобілі хлопці ремонтують самі, запчас­тини дістають за власні кошти, де тільки можуть. Надійний швидкий автомобіль, тут, у цьому пеклі – це твоє спасіння, спасіння тих, хто по­руч. Це вчасна підмога тим, хто «на нулі».

«Нелегка стресова робота. Пе­рехрестився – і вперед!», – роз­по­відає Микола Пасько, побувавши нещодавно вдома у десяти­денній відпустці. – «У нас справді народна війна проти ворога спо­кон­вічного московського, з яким во­юємо по­над три століття. Люди, як мовить­ся, останнє віддають, бід­ні пен­сіо­нери гроші з карток перераховують по якихось 20-100 гривень, щоб армія була боєздат­ною. Простий народ допомагає і забезпечує нас і автомобілями, і дронами, і тепло­візорами, і оптич­ними прицілами, і амуніцією, не кажучи вже про продукти харчу­вання. Не перестаю дивуватися, особливо після ко­рупційних скан­далів із закупівлями у Міноборони. А чому так? Чому злочинці у затиш­них кабінетах прав­лять бал у час війни і нажи­ваються?! Такі коруп­ційні скандали, не кажучи вже про недолугу діяльність «зеленої моно­біль­шос­ті» у Верховній Раді, про страшну бюрократію та позбав­лення доплат воїнам, про злочинні дії усіляких зрадофільських кро­тоферм – без­перечно впливають загалом на бойовий дух воїнів, знижують до певної міри нашу мотивацію. Потрібно все суспільно-політичне та економічне життя краї­ни негайно перебудувати на воєнні рейки. Життя тилу має бути невіддільним від життя фронту. Усе треба під­по­рядкувати нашій Перемозі: і законодавчу базу, і ро­боту оборон­ної промисловості, і діяльність місцевих органів влади, де є ще чимало гучних «патріотів власної кишені», щоб навіть мимо­волі не виникало в голові це зло­радне при­слів’я: «Кому війна, а кому – мати рідна».

Звичайно, після зони бойових дій, тут, у далекому тилу, на Львів­щині, незважаючи на постійні сиг­нали тривоги, дивишся на світ зов­­сім іншими очима… Для декого, особливо з молодих людей, які ухи­ляються від служби у Збройних силах, світ розваг чомусь ближчий до душі, аніж тяжка робота, «кров і піт», як висловився Черчіль, для нашої Перемоги. Потрібно робити все для зміцнення бойового духу, підняття престижу військової служ­би, а не розхолоджувати людей бра­вурними прогнозами про швид­ку перемогу від арістовічєй і ще дея­ких недолугих експертів.

Не все так як пишуть наближені до влади блогери. Московський ворог ще надзвичайно сильний, він атакує на деяких ділянках фронту, і має там, як не прикро, успіх. У нас не вистачає необхід­ного боєкомплекту, мала б бути си­ль­нішою і підтримка наших піхо­тинців артилерією та авіацією. Я не можу дивитися, м’яко кажучи, цей неправдивий телемарафон, який вже викликає, не лише у мене одного, блювотний рефлекс. Навіть враховуючи у час війни цілком не­об­хідні інформаційні обмеження, матеріали, які подається на теле­ма­рафоні назвати правдивою жур­налістикою годі. Це якась однобока пропаган­да, якій недовіряють не лише військові. Я відчуваю це не лише як журналіст за фахом, а як грома­дянин. Війна війною. Інфор­мацій­но-психологічні операції – це одне, їх необхідно проводити, а дух прав­ди – зовсім інше. Саме з цим духом правди ми пере­можемо.

До речі, наші внутрішні вороги не менш небезпечні від зовнішніх… Ще й таке випробовування випало нам, українцям. Мусимо і цю ги­дотну плісняву здолати. Війна всіх нас зробила інакшими. Відбулася цілком логічна переоцінка ціннос­тей. Ми повинні ставитися до во­рога, як до ворога, і не завжди тут доречними є наші демократичні та християнські розсюсюкування. На фронті усе більш прямолінійно і правдиво.

Тому я не розумію загравань вла­ди із усілякими військовими задля підвищення рейтингів. Таке вра­жен­ня, що дехто тільки й живе рей­тин­гами і майбутніми виборами. За незалежність України вже пок­ладено сотні тисяч життів на фрон­тах, понівечено мільйони доль лю­дей, які змушені були пе­ре­­

се­­ли­тися, полишивши усе на­жите. Ворог вбиває і ґвалтує наших лю­дей, щоб залякати нас і змусити укласти мирну угоду на його умо­вах. Десятки тисяч цивільних українців терплять у XXI столітті цю дику наругу московських вар­варів.

Ми ж, військові, не розуміємо, як сказав колись арєстовіч, багатьох «про**бів» на півдні України, де було розміновано Чонгар і здано Хер­сон з Мелітополем…

Буча, Ірпінь, Гостомель, сотні зруй­нованих сіл і містечок. Ми по­ви­нні знати правдиву чесну відпо­відь, тобто встановити істину: чому влада готувала нас не до оборони, а до «майських шашликів»? Прав­да наближає і прискорює нашу Пере­­могу (ми ж бо живемо в де­мо­кра­тичній країні!), а замов­чуван­ня та інформаційні маніпуляції до нічого позитивного не приведуть. Нам потрібно зміцнювати наш бойовий дух. Тільки сильна сучас­на зброя, надана нашими захід­ними парт­нерами, наш бойовий дух та про­фесійні дії військових, а ще єдність фронту та тилу (від­новлення влас­ної обороноздат­ності, зокрема, ви­роб­ництво україн­ських далекобій­них ракет) здатні забез­пе­чити нашу Перемогу над злові­щими ордин­цями-мос­ковитами, що завели нині все життя людства та безпеку його існування у без­ви­хідь…»

Вдивляюся у вічі старшого сер­жанта, командира відділення 103-ої окремої бригади сил ТРО ЗСУ Миколи Паська, корінного полтав­чанина, якого понад 30 років тому світле почуття кохання привело на Сокальську землю. Обпалений вій­ною у зоні бойових дій він змужнів, став рішучішим та обізнанішим в усіх життєвих труднощах воїна, а як цілісна особистість – впевне­ні­шим у собі та бойових побратимах. Микола не просто з жахом спос­терігає події жорстокої війни, він осмислює їх як журналіст. У за­думах викласти пережите на па­пері, щоб нащадки знали криваву правду війни.

Мимоволі пригадую, що знаю Миколу Паська як сокальчанина, як журналіста, як керівника телера­діокомпації «Сокаль» із 2021 року, відколи почав працювати Пред­став­ником Національної ради України з питань радіомовлення у Львівській області. Саме тоді ди­ректор студії дротового мовлення Сокальського району Микола Па­сько, проявивши ініціативу та під­готувавши пакет документів, почав лобіювати питання про створення в Сокалі ФМ-радіостанції. Звичай­но, була потужна підтримка щодо фінансового забезпечення радіо­мов­ника (а це придбання переда­вача, плата ліцензійного збору, от­ри­мання більшого офісного  при­міщення, розширення штату та забезпечення заробітної плати) з бо­ку керівництва райдерж­адміністра­ції в особі Миколи Пшев­лоцького.

Переконавшись, що проєкт ФМ-радіостанції «Сокаль» життєздат­ний та необхідний у цьому регіоні, я долучився до його реалізації. Таким чином, першу ФМ-радіо­станцію комунальної форми влас­ності на Львівщині було створено у 20-ти тисячному місті Сокаль у 2002 році. У його штаті, пригадую, значилося дванадцять працівників. Отримавши ліцензію регулятор­ного органу, ФМ-радіо «Сокаль» почало здійснювати добове мов­лен­ня на потужному кіловатному передавачеві, що забезпечило його добру чутність також на теренах Волині та Польщі.

Кажуть, кадри вирішують все. Справедливість цього твердження безперечна. Микола Пасько попри всі непередбачувані складні об­ставини втілив у реальність свою мрію – професійне радіо «Сокаль» нині візитна картка Сокальського краю.

З 2015 до 2020 року Микола Па­сько очолював Сокальську район­ну раду. Мешканці тодішнього Сокальського району можуть при­гадати чимало добрих справ, здій­снених у селах та містечках, зіні­ці­йованих головою та депу­татами районної ради.

Микола Пасько створив себе як цілісна особистість: наполегливою, творчою, цілеспрямованою щоден­ною працею заради творення добра на рідній українській землі.

Наша розмова, яку значною мі­рою узагальнюю, викинувши свої за­пи­тання, переривається щирим бажання Миколиної дружини Тетя­ни зустрітися з дітьми та й просто побути більше часу разом з чолові­ком. Нещодавно Паськи відзначи­ли у сімейному колі важ­ливу дату їх спільного життя – 30-ліття, від­коли Микола та Тетяна разом.

24 березня – знову розлука. Зно­ву тривожне очікування телефон­них дзвінків. Знову щирі нічні молитви, щоб чоловік повернувся жи­вим та здоровим, щоб пере­могла та щасливо зажила Україна.

Дякую Миколі за його жертов­ність заради нас усіх сущих на цьо­му тривожному білому світі. Бажаю удачі воїну, «щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки наші».

Бачу віру та оптимізм у його очах. Ворог буде знищений і бруд­на нога проклятого завойовника не ступа­тиме ні в Сокалі, ні у Ль­вові, а ні в Києві, а ні на Сході та Півдні.

Перемога буде за нами! І Бог нам у цьому допоможе, у цій цивілізаційній війні із росій­ськими антихристами!

Петро ЦЕГОЛКО,

Заслужений журналіст України, депутат Львівської обласної ради.