Головна Листи БФ «КАРІТАС»-СОКАЛЬ – ЦЕНТР ВСЕБІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

БФ «КАРІТАС»-СОКАЛЬ – ЦЕНТР ВСЕБІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Сокальська громада від пер­шого дня вторгнення прихисти­ла в себе сотні внутрішньо пере­міщених осіб і тепер допома­гає тим, хто залишився, бо не має куди повертатись, обжити­ся на новому місці. Своєрідним цен­тром всебічної підтримки для них став БФ «Карітас»-Сокаль.

– Війна змінила життя міль­йонів українців, – розповідає менеджер благодійного фонду Мар’яна Яремчук. – Їм довело­ся покинути рідні домівки, улюб­лену роботу та усталені звички й переїхати у невідомість. Деко­го з них доля привела на Со­кальщину, зокрема, в БФ «Карітас»-Сокаль.

Приїжджали різні люди – одні втікали подалі від пострілів, а інші виривались із пекла… Увесь світ був шокований діями росії… Волонтери БФ «Карі­тас»-Сокаль вислухали кожну історію, переживали з ними біль, підтримували. Їм потрібна була психологічна, моральна та соціальна підтримка.

Пані Мар’яна згадує, як в перші дні телефонували друзі із-за кордону, пропонували до­помогу. Це було зворушливо! Невдовзі ми уже отримували гуманітарну допомогу від них – продукти харчування, засоби гігієни, речі для наших захисни­ків на передову та внутрішньо переміщених осіб. Організували роботу гуманітарного центру: для вимушених переселенців надавали первинну гуманітарну допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, а також одяг та ліки. Багато людей при­їжджали у тому, в чому вибігли з хати… Згодом надійшла допо­мога від вихідців із Сокальщи­ни, які живуть у різних країнах світу. І за це їм велике спасибі. Тим часом сокальчанки організували пошиття майок, трусів, розвантажувальних жилетів… Водночас старалися допомага­ти людям, які залишаються у прифронтових зонах. Довози­ли гуманітарні вантажі, які там необхідні.

А завдяки співпраці з місце­вою владою внутрішньо перемі­щені особи мали можливість спілкуватися, відвідувати різно­манітні заходи у місті, районі, області. Жінки-переселенки об’єдналися в «Жіночий клуб», який функціонує при БФ.

Тут вони могли поспілкувати­ся, відволіктися від сумних спо­гадів та побутових проблем, захопитись творчістю під час занять з арт-терапії. Нефор­мальна обстановка і живе спіл­кування дозволяють об’єднати людей абсолютно різного віку, професій і сфер діяльності.

«Внутрішньо переміщенні особи стараються адаптуватися у нашій громаді, хочуть працю­вати та бути потрібними. Ми ж створюємо для цього макси­мальні умови. Спілкування від­волікає від важких думок, нові знайомства дають можливість опанувати нові навички. У цьо­му теж є неабиякий терапевтич­ний ефект», – зазначає Мар’яна Яремчук. І додає, що для бага­тьох переселенців евакуація не стала приводом опустити руки: у нових обставинах вони актив­но волонтерять, стараються до­помогти громаді. Таким чином віддячити сокальчанам за все те, що вони для них роблять. Зробити чистішим місто, де проживають понад рік і який став для них другою домівкою.

До прикладу, 30 вимушено переміщених осіб, які прожива­ють в Сокалі, спільно з праців­никами комунального підприєм­ства «Сокальжитлокомунсервіс», працювали на п’ятьох ло­каціях міста – впорядковували клумби, підмітали, збирали сміття. Не так давно вони по­фарбували міст через річку Західний Буг. Окрім того, з чер­вня 2023 р. завдяки Сокальсь­кому центру сприяння зайня­тості населення, семеро осіб з числа ВПО, які мають статус безробітного, працюють на гро­мадських роботах в «Карітас»-Сокаль.

БФ опікується також дітьми внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Сокальській громаді та дітьми, й потрапили у складні життєві обставини. До Міжнародного дня захисту ді­тей, завдяки благодійникам з Норвегії та за сприяння Спілки українців у м. Берген, який очо­лює Володимир Новосад, чиє коріння з Сокальщини, 212 хлопчиків та дівчаток отримали солодкі подарунки. Напередодні Великодня 250 дітлахів одер­жали взуття з фірмового ні­мецького магазину pantinchen kinderschuhladen. Такому щед­рому подарунку посприяли на­ша землячка Наталія Михалюк-Федорук та Православна Цер­ква України м. Берлін.

Для дітей в «Карітас»-Сокаль працює дитячий простір, де во­ни мають безкоштовні різнома­нітні розвиткові та ігрові заняття, ІТ-курси.

Позитивного настрою внут­рішньо переміщеним особам додав нещодавній недільний відпочинковий сплав по річці Західний Буг, а дітям – екскурсія в парк дитячих розваг УРУРУ.

– Ми хочемо, щоби Сокаль­ська громада стала тим місцем для переселенців, де вони б почували себе, як вдома, могли знайти в собі сили жити далі, – наголосила Мар’яна Яремчук. – Волонтерство, насамперед, це – взаємопідтримка й взаємо­допомога, які сьогодні допома­гають українцям переживати важкі часи. Україна зараз дивує весь світ. Віримо в нашу пере­могу, молимося, сіємо зерно українства, зберігаємо нашу мову, підтримуємо ЗСУ та рідних, тих, хто втратив синів чи дочок на фронті чи загинув від воро­жих ракет, як і тих, кого війна заста­вила залишити рідні до­мівки і втікати з дітьми у неві­домість! Ми – єдина Україна!

 

Любов ЗАБЛОЦЬКА.