Головна Листи ЧИ ПОТРІБНО СЬОГОДНІ ПИСАТИ ЛИСТИ?

ЧИ ПОТРІБНО СЬОГОДНІ ПИСАТИ ЛИСТИ?

Прогрес не стоїть на місці: мобільні телефони, електрон­на пошта, соціальні мережі, Інтернет, гаджети, давно вже витіснили з масового обігу па­перові листи.

Здавалося б, яка різниця – надрукований лист на комп’ю­тері чи написаний на папері від руки? Однак електронний лист втрачає те невловиме відчуття справжності й тепла, притаманне паперовому пос­ланню в конверті. Раніше на­віть друкувати листи на дру­карській машинці, вважалося неприпустимим. Крім того, до появи електронної пошти лис­ти доходили не відразу. Писа­ли їх більш вдумливо, вива­жено, вчилися лаконічно викладати свої думки на папері, впорядковуючи їх таким чином. За старовинним листуванням можна досліджувати історичні події, вивчати біографії знаме­нитостей, відчути навіть того­часний дух. І досі багато хто знаходить в обміні каліграфіч­ними текстами віддушину і радість. Тож у паперового лис­та й донині залишається ваго­мий аргумент – його матеріальна сутність, яку можна не тільки побачити, але й відчути на дотик, передаючи тепло сердець через руки. А особли­во важливі послання до цих пір вважаються справжніми та цінними, якщо вони мають чор­нильний підпис чи мокру печат­ку. Помічено, що людина, яка пише рукою лише зрідка, по­волі втрачає навички, почерк – характерну манеру, стиль графічного письма.

Сьогодні «живий» паперовий лист – рідкість. Але, на щастя, й таке трапляєтеся у нашому житті. Нещодавно отримала листа від своєї однокурсниці і одногрупниці, з якою вчилися в інституті в 1959-1961 рр. Від­тоді минуло понад 60 років. Коли побачила конверт, мене переповнила радість й ціка­вість водночас. Я його відкри­вала з трепетом у серці. За мить із захопленням читала гарним каліграфічним почер­ком написаний лист від Галини Афанасівни Кузьменко-Фе­дашко зi с. Забужжя. Перечиту­вала його ще і ще… Уявляла, як моя подруга сидить за сто­лом і пише кожен рядок, що думає, як хоче передати мені те, що у неї на душі… Дякую тобі, Галю за приємні миттє­вості… Переконана, що ніщо не замінить «живого» почерку людини… Від ніжних та зво­рушливих слів, набігли сльози на очі. І мене огорнула хмара спогадів. Я дуже зраділа цьому листу. Відчувала, як до нього торкалася рука близької серцю людини. Згадалися студентські роки та колеги-студенти, які вже відійшли у засвіти. Прига­далися знайомі молоді облич­чя, голоси, події… І задума­лась, що колись люди часто писали листи. Це було прес­тижно і говорило про вихова­ність. Писали їх рідні, друзі, знайомі… Хоч не так просто взяти і викласти всі свої думки у листі, інколи слів виявля­ється замало. Тож для підси­лення ефекту листи прикраша­ли монограмами, скріплювали поцілунками, скроплювали парфумами, писали на різно­кольоровому папері. Зокрема, за понеділком був закріплений колір морської хвилі, за вівтор­ком – блідо-рожевий, за сере­дою – сірий, за четвергом – світло-блакитний, за п’ятницею – сріблястий, за суботою – жовтий, і лише в неділю писа­ли на традиційному білому папері…

Листи – це частинка нашої пам’яті, спомин про минуле. Моя сваха, якій уже 80 років, береже лист, написаний прос­тим олівцем – трикутник, дато­ваний квітнем 1944 року, бе­реже його з трепетом, бо це писав в окопі тато з фронту під час Другої світової війни.

«Справжні» листи нині вва­жають листами з минулого, які зберігають як пам’ять. Повірте, що у житті бувають не раз мо­менти, коли близьких чи друзів немає поряд, тоді рятують ста­рі листи, які стають розрадою на старості літ, наповнюють душу радістю та огортають теплом. Тож, якщо хочете поді­литися з другом чи близькою людиною своїми думками й переживаннями, розповісти про своє життя, чи привітати когось із святом, не шкодуйте свого часу, пишіть «справжні листи» від руки на звичайному аркуші паперу. Як не сьогодні, то через десятки літ ці щирі послання можуть стати для ко­гось промінчиком світла серед темряви.

А «Укрпошта» доставить ад­ресату не просто послання, а частинку вашого тепла, яке мо­же зігріти чиєсь самотнє серце, яке можна зберігати у коробці багато років та час від часу пе­речитувати за горнятком чаю чи кави довгими зимовими вечорами.

Євгенія СОХАНЬ,
жителька с. Перв’ятичі.