Головна Листи Фермери і приватні землевласники Сокальщини: Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення не...

Фермери і приватні землевласники Сокальщини: Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення не відображає інтереси українських селян та фермерів

Ми, фермери і приватні землевласники Сокальщини, вважаємо, що законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення не відображає інтереси українських селян та фермерів, оскільки він дозволяє продаж земель до 10 тисяч гектарів в одні руки. А це дозволить маніпулювати юридичним особам, які зареєстровані в Україні, але належать іноземцям, що дасть можливість купувати землі компаніям з іноземним капіталом. Законопроект встановлює ліміт на кількість сільськогосподарської землі, що може належати одній українській фізичній або юридичній особі з урахуванням пов’язаних осіб.

Про це йдеться у зверненні.

У свою чергу, місцевий фермер не має достатнього фінансового ресурсу та не зможе конкурувати з великими агропідприємствами при купівлі-продажі земель сільськогосподарського призначення. Пане Президенте, ви говорите, що надаєте пріоритет розвитку малим та середнім фермерським підприємствам, просимо розглянути можливість врахувати в законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення подані нижче наші пропозиції, які, в основному, діють у всіх країнах Європи.

Зокрема:
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які:
– проживають не менше 5 років на території об’єднаної територіальної громади, в межах якої зареєстровані вказані земельні ділянки, або на відстані не більше 50 км від земельної ділянки – об’єкта купівлі;
– працюють у сільськогосподарському виробництві або мають відповідну освіту в галузі сільського господарства (вимоги щодо наявності освіти встановлюються порядком, ствердженим Кабінетом Міністрів України) або занесені до Реєстру виробників органічної продукції;
б) територіальні громади;
в) держава.

2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадянина України, не повинна перевищувати 300 га.

3. Придбані земельні ділянки забороняється відчужувати третім особам протягом 10 років, крім випадків не передбачуваних обставин (хвороба покупця). В такому випадку придбану земельну ділянку ПІСЛЯ купівлі можна відчужувати шляхом дарування лише близьким родичам, які в подальшому не мають права відчужувати земельну ділянку 10 років згідно із законом, або право викупу надасться державі (територіальним громадам).

4. Придбані земельні ділянки не підлягають поділу та зміні цільового призначення, крім таких випадків: здійснення заходів, передбачених документацією із землеустрою
в галузі охорони земель, викупу для суспільних потреб чи примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб, реалізації інвестиційних проектів, внесених до Державного реєстру інвестиційних проєк- тів, здійснення внутрішньогосподарського будівництва.

5. Іноземці та особи без громадянства, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але не здійснили їх відчуження протягам одного року, втрачають право власності на такі земельні ділянки.

Також, з метою налагодження збалансованого, ефективного та прозорого функціонування обігу
земель сільськогосподарського призначення необхідно:

– передбачити в Конституції України, що основою аграрного устрою України є сімейне фермерство, створити та гарантувати сприятливі умови кредитування (під 1-5%), насамперед, для сімейних фермерських господарств;

– передбачити державну інституцію, що наділена функціями купівлі-продажу земельних ділянок, контролю за їх використанням (аграрні палати, Кгаіому ОзгоСек Мзрагсіа Роїпісіма – польський досвід);

-законодавчо закріпити механізми повноцінної реалізації політики охорони земель, зокрема, реалізації Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, а також передбачити ресурсне забезпечення функціонування зазначеного механізму захищеною статтею Державного бюджету України;

– провести державну інвентаризацію земельних ділянок і прав на них, провести агрохімічну паспортизацію земельних ділянок;

– установити, що право власності на земельні ділянки громадян країн-членів ЄС набувається тільки після набуття Україною повноправного членства в ЄС – вступу України до ЄС;

– створити центральний орган виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної аграрної політики з новими функціями відповідно до спільної аграрної політики країн- членів ЄС.

Додатково інформуємо, що вищенаведені пропозиції ухвалені Асамблеєю Аграрних палат України, Львівською аграрною дорад- чою службою, Державною установою «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», Асоціацією фермерів та приватних землевласників Львівської області, Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ) «ДОРАДА».
Прийнято на ХІШ позачерговій сесії^И скликання Сокальської
районноїради Львівської