Головна Листи Мерія та жителі польського міста Остролен­ка неодноразо­во приво­зили гуманітарну допо­могу для України

Мерія та жителі польського міста Остролен­ка неодноразо­во приво­зили гуманітарну допо­могу для України

ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНЦІВ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДІЛІ

Наші партнери з польського міста Остролен­ка ніколи не за­лишалися осторонь проблем українського народу, зумовле­них війною. Мерія та жителі цьо­го міс­та неодноразо­во приво­зили гуманітарну допо­могу для України, яка була пе­редана нашим військовим та жителям східних регіонів. У час, коли зіт­кнулися із проблемою вимкнення елек­троенергії, місь­ка рада Остроленки закупилa і привез­лa для Сокальської гро­мади генерато­ри, які забезпечу­вали роботу закладів освіти, охорони здоров’я, установ та організацій Со­кальської міської ради. Ось і цими вихідними мерія міста Остроленка (Рес­пуб­ліка Поль­ща), відгукнулася та передала до БФ «Карі­тас-Сокаль» про­дукти харчу­вання і питну воду, які вже відправлені на Херсонщину.

Дякуємо жителям міста Остро­ленка, що підставили Україні друж­нє плече, допомагають та підтри­мують наших громадян та Україну.

Наш кор.