Головна Листи Наша бібліотека для дітей сьогодні – більше, ніж просто бібліотека. Це –...

Наша бібліотека для дітей сьогодні – більше, ніж просто бібліотека. Це – територія дитинства

«ПРОСТІР ДІЙ»

Бібліотека. Наша бібліотека для дітей сьогодні – більше, ніж просто бібліотека! Це – територія дитинства, де можна якісно провести час, зустрі­ти нових друзів, отримати позитивні емоції, нові навички та знання, адже у ній відбувається багато цікавих, пізнавальних заходів, майстер-класів, читань, презентацій, квестів і, навіть, літній табір.

Проводячи багато соціокультурних заходів, зокрема, денний бібліотечний табір під час літніх канікул, ми зрозу­міли, що нам потрібно ще більше простору для користувачів. Так виник­ла ідея створити в бібліотеці незалеж­ний від інших приміщень інтелектуально-розважальний простір. Кімна­та, яка колись була книгосховищем, тепер стане креативною зоною для продуктивного дозвілля дітей – справ­жнім простором дій. У «Просторі дій» буде кілька умовних зон, а саме: дитя­чий кінозал, релакс-зона, столи для настільних та інтелектуальних ігор.

БУР (Будуємо Україну разом). Кожен шлях починається з першого кроку. І у втіленні ідеї з простором передувала передісторія, яка розпо­чалась в червні 2019 р. В Сокалі пройшов БУРчик, дводен­ний табір, який координували Тетяна та Андрій Багрії, що стало акцією добросусід­ства та волонтерської до­помоги ма­тері, яка виховує 6 дітей у с. Карів.

В цілому, БУР – це культурно-освіт­ній проєкт благодійної організації «Львівська освітня фундація», який розпочався ще в 2014 році у звільне­ному Краматорську. З того часу БУР переріс у цілий рух соціально свідо­мих і відповідальних людей, який че­рез волонтерство та подорожі розви-ває у молоді почуття довіри та відпо­відальності за свою країну. Це волон­терські табори по всій території Ук­раїни, які надають можливість подорожувати містами безкош­товно, допо­магати сім’ям, які опини­лися у скрут­ному становищі, ре­монтуючи їхні по­мешкання; зна­йомитися та спілкуватися з однодумця­ми.

Власне, під час табору в Карові со­кальчани мали можливість дізнатись більше про БУР, як проєкт, та відкрити нові можливості волонтерства для себе.

«BUR•LAB: лабораторія відпові­дальності». Це десятиденна школа проєктного менеджменту для волон­терів БУРу, яка дає можливість пере­творити власну ідею на детально пропрацьований проєкт, готовий до реалізації, а також по­боротись за його фінансування, тоб­то виграти грант. Ті волонтери, які були в Карові, а саме: Оля Чесак, Наталiя Козак, Уляна Шу­товська та Тетяна Багрій вирішили об’єднатись у твор­чу команду, і виру­шили на БУРlab з ідеєю створення креатив­ного прос­тору на базі Со­кальської районної бібліотеки для дітей.

Школа дає максимум інформації та інструментів із проєктного менед­жменту, фандрейзингу, моніторингу та оцінки проєктів, комунікаційних стратегій та PR. Це був справжній марафон, насичений походами в го­ри, лекціями та практичними завдан­нями з менеджменту, управління та реалізації проєктів, міжособистісним спілкуванням та обміном досвідом, у супроводі з успішними спікерами та менторами. Сім днів мозкового штурму, – і ми змогли перетворити мрію на проєкт «Простір дій», тому що виграли та отримали на нього фі­нансування, завдяки школі проєктно­го менеджменту «BUR•LAB» за підтримки «Львівської освітньої фунда­ції» (LEF).

Простір дій. Відкриття простору планується на кінець травня 2020 року.

Зараз ми активно втілюємо кален­дарний план проєкту. В рамках фанд­рейзингової компанії було організова­но кілька благочинних акцій: майстер-клас по розпи­су пряників, «Колядуємо разом», «З любов’ю».

«Якщо не я, то хто?» – гасло «Бу­дуємо Україну разом»! Запрошуємо усіх мешканців міста долучатися до акцій і таборів проєкту, до «Простору дій» у Сокалі. Роботи вистачить для всіх волонтерів. Давайте будувати Україну разом!

Христина ДАСЮК, директор Сокальської районної централізованої бібліотечної системи.