Головна Листи Плакати від радості

Плакати від радості

“Війни найбільше проклинають матері!” (Гораціо)

1 червня відзначають Міжнарод­ний день захисту дітей, одне з най­старіших свят, адже його прове­дення було ухвалено ще 1949 року Міжнародною демокра­тичною фе­дерацією жінок. Впер­ше відзначен­ня дати відбулося у 1950-ому, саме тоді ООН оголо­сила захист прав, життя і здо­ров’я дітей одним із прі­оритет­них напрямів своєї діяль­ності.

Діти – наше майбутнє! Це про­дов­­ження не лише нас самих, нашого роду, але й нашої Держави – України. І як би там не було, що б ми не робили, людство завжди праг­­не одного – зробити світ кра­щим для своїх нащадків. І наші вої­ни, йдучи на війну, захищаючи сьо­годні Україну від російського зага­р­бника, всі як один кажуть – я прийшов сюди, щоб захистити сво­їх дітей!

На жаль, попри всі старання, діти України сьогодні таки зазнали наслідків війни. Через агресію рф в Україні загинуло 243 дитини, 444 – поранені. Багато дітей втратили одного чи й двох ба­ть­­ків, вимушені бу­ли залишити свої домівки.

Попри воєнний стан судова сис­тема продовжує здійснювати пра­во­суддя.

Зупинемось більш детально на судовому захисті прав та інтересів дітей.

За минулий рік в провадженні Сокальського районного суду пере­бувало:

– 116 справ про стягнення аліментів на дітей, в т. ч. додатко­вих витрат;

– 17 справ про стягнення алі­ментів у зв’язку із навчанням;

– 2 справи про усунення переш­код у спілкуванні з дитиною;

– 8 справ про оспорення, визнан­ня батьківства;

– 9 справ про позбавлення бать­ківських прав;

– 29 справ щодо зменшення, збільшення та зміни способу стяг­нення аліментів;

– 1 справа про надання дозволу на виїзд дитини за межі України.

У 2021 р. справ про усиновлення дітей не було, проте таких дві спра­ви перебувало у провадженні в цьому році.

Така велика кількість спорів, по­в’язаних з правами та інтересами ді­тей, насамперед, викликана по­ве­дін­кою самих батьків.

Адже те, що діється вдома, пря­мо накладає свій відбиток на пси­хічне здоров’я, розвиток дитини, впливає на її поведінку, взаємовід­носини у суспільстві в майбутньому.

Наприклад, розлучення, чи рі­шен­ня батьків жити окремо (як пра­вило, тягне за собою той чи інший спір відносно дітей), донедавна мало репутацію дуже шкідливої події, бо залишає тривалий від­биток на психіці багатьох дітей.

Нині ж дослідники схильні вва­жати, що в деяких випадках завдає шкоди не саме розлучення, а свар­ки між батьками до, під час і після розлучення. Схоже, проблема – у самих батьках, а не у дітях. Неваж­ливо, чи живуть вони разом чи окремо.

Завершуючи, хотілось би зупини­тись, мабуть, на самих приємних судових справах, які до глибини прой­мають твоє серце. Коли ро­зумієш, що сьогодні ти зробив доб­ро – допоміг діткам бути потрібни­ми, любимими та щасливими! Це справи про усиновлення дітей. Піс­ля проголошення вердикту ба­чиш веселі оченята дітей та сльози радості майбутніх доленосних батьків! Зустріч споріднених душ! Часто такі сльози радості заряд­жають своєю позитивною енергією і склад суду: суддю, присяжних та сек­ретаря судових засідань. Даруй­те дітям любов, тепло та надію і світ обов”язково стане кращим!

Лідія ФАРИНА,
спікер Сокальського районного суду.