Головна Листи Сокальське ДЛГП “Галсільліс” – одне з кращих

Сокальське ДЛГП “Галсільліс” – одне з кращих

Кожного року в третю неділю ве­ресня професійне свято відзнача­ють працівники лісу. Ліс – це живий організм, якому потрібен догляд і турбота. Завдяки невтомній праці та зусиллям, працівники Сокаль­ського ДЛГП «Галсільліс» ведуть великий обсяг робіт по створенню та відновленню лісових насаджень, зберігають кращі породи дерев, раціонально використовують при­родні ресурси. Специфіка роботи у лісовій галузі полягає в тому, що далеко не кожен лісівник може спостерігати за результатами своєї важкої праці, адже посадити, ви­ростити, доглянути та виплекати молодий ліс – це не один десяток років. Досвід, набутий роками, пе­редається від старших до молод­ших поколінь.

Двадцять і більше років на під­приємстві сумлінно працюють такі працівники, як Василь Кушнерик – помічник лісничого Сокальського лісництва, Андрій Микитюк – головний лісничий Сокальського ДЛГП «Галсільліс», Юрій Лис – лісник Реклинецького лісництва, Іван Тар­навський – лісник Сокальського лісництва, Іван Хлебко – тракто­рист Сокальського лісництва.

Сокальське ДЛГП уже декілька років підряд входить в десятку кращих структурних підрозділів «Галсільліс» і є одним з небагатьох в області дочірніх підприємств, яке немає заборгованості по заробітній платі та сплаті податків. І попри всі економічні негаразди та вимоги де­монструє стабільність та позитивну динаміку розвитку.

За обсягами виробництва, рента­бельністю господарювання та низ­кою інших важливих показників за 2020 рік ДЛГП зайняло перше міс­це серед інших у Львівській облас­ті, за що було відзначене управлінням. І у цьому заслуга всіх праців­ників, а тут працює 36 осіб, та директора – Миколи Дем’яновича, який уже дев’ятнадцять років очолює підприємство.

– Лісу потрібні мудрі, дбайливі і виважені господарі. Цими якостями володіють усі працівники нашого дружного колективу ДЛГП «Гал­сільліс», – говорить п. Микола.
– Це, зокрема, головний лісничий Андрій Микитюк, лісничі Со­кальського та Реклинецького ліс­ництв Олег Бурда та Мирослава Романчук. Вони щоденно дбають аби у прийдешньому на наших теренах зеленіли ліси.

Головний лісничий Андрій Мики­тюк сказав, що за вісім місяців тут посадили 23,8 га лісу у лісовому фонді та доповнили лісові культури на 14,9 га, провели догляд на
155 га. Головними породами дерев в лісництві є сосна, дуб звичайний, вільха, модрина, черешня, липа. Їх сіянці вирощують в теплицях та коробах, які функціонують в Реклинецькому та Сокальському лісниц­твах.

Колектив Реклинецького лісниц­тва, на чолі з лісничою Миросла­вою Романчук, працюють над тим, щоб виплекані сіянці зашуміли зеленим масивом на ділянках лісу підприємства. Допомагають їм у цьому учні Реклинецької школи, з якою давно підтримують дружні взаємозв’язки.

У теплиці Сокальського лісниц­тва вирощують саджанці декора­тивних рослин, серед яких ялівець, ялина, гібіскус, туя, самшит, які ре­алізовують для озеленення тери­торії.

За вісім місяців цього року на підприємстві заготовили 7877 куб. м ліквідної деревини, зокрема, від рубок головного користування – 881 куб. м, в тому числі ділової класу А, В, С – 481 куб. м, класу D – 6642 куб. м, та дров – 754 куб. м. За січень-серпень реалізували продукції на 13710,8 тисяч гривень, сплатили податки і обов’язкові пла­тежі до бюджетів усіх рівнів – 4013 тисяч гривень, з них у місцевий бюджет – 1366 тис. грн.

Як бачимо, підприємство пра­цює, тут не сидять склавши рук, а шукають можливості аби реалізу­вати свою продукцію, розвивають нові напрямки діяльності. Зокрема, співпрацюють з ДП «Львіввугілля», беруть участь у тендерах, реалізо­вують лісопродукцію через торгову біржу.

Керівник з-поміж кращих назвав Тараса Ільчишина, Володимира Закалу, Петра Стельмашека, Йоси­па Мазура, Юрія Кульчицького, Василя Каравана, які докладають всіх зусиль у благородній справі – відтворення лісів. А також і водіїв, які прикладають немалих зусиль для вивезення лісопродукції – Во­лодимира Ковальського, Михайла Андрущака.

Ліс – не тільки унікальний і без­цінний дарунок природи, прикраса рідної землі, але й запорука нашої екологічної безпеки… Тож дбаймо всі про нашого зеленого друга.

Василь СОРОЧУК.