Головна Листи В Червонограді діти та молодь з  обме­женими можливостями отримають психоло­гічну підтримку

В Червонограді діти та молодь з  обме­женими можливостями отримають психоло­гічну підтримку

ЩОБ ДІТИ БУЛИ БІЛЬШ САМОСТІЙНИМИ ТА ПОТРІБНИМИ В СУСПІЛЬСТВІ

Червоноградська міська ГО непов­но­справної молоді «Ніка» отримала можливість реалізува­ти проєкт «Cо­ціальна, психоло­гічна підтримка осіб з інвалід­ніс­тю та їх родин, внесок за­хис­никам» терміном шести місяців від фонду ABILIS FOUNDATION м. Гель­синки, Фінляндія.

Під час реалізації захо­дів проєкту «Cоціальна, психологічна підтримка осіб з інвалідністю та їх родин, внесок захисни­кам»  вразливі родини, в яких виховуються діти та молодь з  обме­женими можливостями отримають психоло­гічну підтримку під час проведення двох семінірів; соціальні послуги, покращать  навички з само­обслуго­вування та працетерапії в приміщенні ГО. Вже закуплено об­лад­нання, а це три швейні машинки, в тому числі оверлог.

Молодь з інвалідністю з д­опо­могою фахівців  зроблять влас­ний внесок пошиттям рушників та на­тільної бі­лиз­ни нашим захисникам для пере­моги України.

Також під час проєкту, його  учас­ники отримають навички з кухон­ної справи, навчаться готувати  стра­ви, користуватися ел. пічкою, кухон­ними приладами, збільшать рі­вень само­обслуговування.

Завдяки участі у проєкті реалізу­ється бажання вразливих родин, щоб їх діти були більш самостійними та потрібними в суспільстві.

Наталія ХАЙСАНОВА,

голова правління Червонограської міської ГО непов­но­справної молоді «Ніка».