Головна Листи В Карові провели конкурс малюнків на асфальті

В Карові провели конкурс малюнків на асфальті

«УКРАЇНА ОЧИМА ДІТЕЙ»

Під такою назвою організували й провели конкурс малюнків на асфальті працівники культури Карівського народного дому у переддень 29-ої річниці Дня незалежності.

Охоче у ньому взяли участь маленькі та юні жителі села, зокрема Тетяна Вусик, Со­фія Дубик, Ольга Хахула, Яна Фе­доров­сова, Камі­ла Пігура, Олег Ваврищук, Іван­ка Борейко, Анастасія Даци­шин, Вероніка Потятинська, Ле­ся Хахула.

Юні художники творили в примі­щенні Народного дому та на ас­фальті біля його входу. Дівчатка та хлопчики малю­вали олівця­ми, фарбами, фло­мастерами та крей­дою. Усі ро­боти були різно­манітними та вра­жали творчим за­думом, а це вкот­ре пе­реконувало, що у малюнку ди­тина пе­редає те, що її найбільше надихає на цей мо­мент…

Через призму малюнків ми знайшли від­повіді на запитання: якою діти бачать Укра­їну, чим вона є для них і чому ми її так лю­би­мо? Ми радіємо, що наші діти – майбут­нє України – бачать країну сонячною, кра­си­вою, а більш старші учасни­ки – собор­ною та єдиною.

Переможці конкурсу отри­мали грамоти, які їм урочисто вручили під час святкового концерту з нагоди Дня незалежності Ук­раїни.

Надія БІЛОЦЕРКОВИЧ,
бібліотекар с. Карів.

Фото автора.