Головна Освіта GENIUS Olympiad (Олімпіада Геніїв) – най­більший конкурс проєктів екологіч­ного спрямування у світі...

GENIUS Olympiad (Олімпіада Геніїв) – най­більший конкурс проєктів екологіч­ного спрямування у світі для шко­лярів 8-11 класів, який щорічно проводиться у США

«УКРАЇНА – ЦЕ СУПЕР!..»

Сьогодні українці дивують світ. Не тільки піснями, спортивними досягненнями, а духом непокірнос­ті і патріотизму. Такого світ ще не бачив! Війна заставила багатьох з нас вірити у свій народ, армію, гордитися Україною. «Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробу­вань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни» (Л. Костенко).

Незалежність підіймає на кри­лах. Відповідальність не дає ці кри­ла спалити. Маючи і те, і інше, мож­на долетіти до мети! Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня й минула.

У цей нелегкий час для держави кожен свідомий українець став на захист державності, яка проявля­ється в обороні, волонтерстві, а ми, слухачі та вчителі Сокальської МАНУМ, боремось на фронті науки. Знакова подія – GENIUS Olympiad (Олімпіада Геніїв) – най­більший конкурс проєктів екологіч­ного спрямування у світі для шко­лярів 8-11 класів, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки на базі Рочестерського технологічного інституту (м. Рочес­тер, штат Нью-Йорк) з 2011 року.

Конкурс спонукає до вирішення викликів та створює можливості отримання знань і розвитку нави­чок, необхідних лідерам та агентам майбутнього, які сприятимуть за­безпеченню екологічної сталості протягом усього їхнього життя. Са­ме тому GENIUS є абревіатурою від «Global Environmental IssuesandUs» (Глобальні екологічні проблеми та ми), а девіз конкурсу – заклик «Збудуємо краще май­бутнє разом!»

У цьому конкурсі брали участь слухачі Сокальської МАНУМ імені Ігоря Богачевського і всі стали фі­налістами:

Ірина Бик – тема роботи «Моні­торинг забруднення атмос­ферного повітря діоксидом сірки та діок­сидом вуглецю в м. Сокаль», нау­ковий керівник Мирослава Бик.

Христина Кашуба – тема робо­ти «Флора та динаміка фітоценозу породних відвалів шахти «Межирі­чанська» Червоноградського гірни­чо-промислового району», науко­вий керівник Ольга Стасюк.

Дарина Костецька – тема робо­ти «Динаміка ростових процесів бруньок деревних і кущових порід в осінньо-зимовий-весняний пері­од», науковий керівник Ганна Толмач.

Антоніна Студент – тема есе «Мій віртуальний сплав по річці Західний Буг», науковий керівник Мирослава Багрій.

І ще перемога! З метою привер­нення уваги учнівської молоді до проблем охорони птахів, вихован­ня ціннісного ставлення до біоріз­номаніття, проведення широкої просвітницької роботи і практичних дій з охорони та збереження орні­тофауни, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українське товариство охорони птахів провели щорічну природоохоронну акцію-конкурс «Синиця чубата – птах року 2021».

Наша команда презентувала науково-дослідницьку роботу «Синиця чубата», автор Анастасія Пивоварчук, науковий керівник Ольга Стасюк. Результат не забарився – перше місце в обласному етапі, друге – у Всеукраїнському!

Пишаємось вихованцем Сокаль­ської Малої академії наук імені Ігоря Богачевського – переможцем конкурсу «Еко-техно Україна-22» в частині «Еко Україна» з проєктом «ГІС/ДЗЗ-аналіз антропізації ланд­шафтних систем м. Сокаль Львів­ської області» – ІІ місце – категорія «Науки про Землю та навколишнє середовище».

Переможцями регіонального (об­ласного) конкурсу наукових есе на соціально-правову тематику серед учнівської молоді стали слухачі МАНУМ: Ірина Бик, Катерина Ко­новалець, Соломія Матолінець, Юлія Панчук, Анастасія Пиво­варчук, Станіслав Студінський. Відзначено також есе Наталії Пісні та Максима Шевчука. Наші слуха­чі перемогли в номінаціях: пробле­ми економіки та менеджменту, проблеми психології та педагогіки, цивільно-правові проблеми, проб­леми прав людини та гендерної рівності.

Учні нагороджені дипломами та подарунками, педагоги – наукові керівники Мирослава Богданівна Бик, Світлана Степанівна Мусій, Оксана Миколаївна Рябова, Світлана Олексіївна Михайлова – подяками.

Бібліотечки книг від ЛьвДУВС от­римали навчальні заклади, у яких навчаються школярі. Це Сокальсь­ка МАН учнівської молоді імені Ігоря Богачевського, Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва, Забузька ЗШ І-ІІІ ст., Жвирківська ЗШ І-ІІІ ст., Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4, Сокаль­ська санаторна школа імені Т. Г. Шевченка, Сокальський ліцей №3.

Все буде Україна! Разом до пере­моги!

Ольга СТАСЮК,
методист Сокальської МАНУМ імені Ігоря Богачевського
.