Головна Освіта Школярі з Белза тепер будуть користуватися “школяриком” – для них придбано автобус

Школярі з Белза тепер будуть користуватися “школяриком” – для них придбано автобус

Останній, п’ятий автобус «Шко­лярик», який був придбаний Со­кальською районною радою в рамках співфінансування обласної програми, поїхав у Белзький опор­ний навчальний заклад. В уро­чистому врученні шкільного автобуса взяли участь священники Белзького деканату, заступник го­лови Сокальської районної ради Василь Бойко, директор Центру з обслуговування закладів освіти Сокальського району Микола Ми­сак, директор Белзької школи Во­лодимир Золочівський, депутати районної ради Наталія Дашков­ська, Мирослава Ігнатюк, Богдан Петрашкевич та директори шкіл Белзького освітнього округу.

Священники освятили автобус та окропили його освяченою во­дою. Настоятель місцевого храму, отець Олексій Яворський зазначив, що «цей день є дуже важливим і значущим для белзької громади, бо отримуємо подарунок для на­ших дітей, для їхнього комфортно­го доїзду до школи, на навчання. Я переношусь думками у своє ди­тинство і згадую, що нашим най­кращим засобом пересування були здорові ноги. А тепер добре, що створюють усі умови для дітей, щоб вони здобували знання, отри­мували якісну освіту. Нехай їх Бог завжди охороняє і у школі, і в дорозі. Нехай Господь благосло­вить усіх, хто доклався до цього подарунку для школи».

Заступник голови районної ради Василь Бойко сказав: «Мені приєм­но бути сьогодні тут і радіти разом з директором, вчителями, батька­ми за дітей, які «Школяриком» їздитимуть на навчання і додому. До цієї події ми ішли кілька років, в країні зараз відбуваються рефор­ми, одна з них – освітня. В нашому районі, вважаю, ця реформа успішно впроваджена. Рішення щодо створення Белзького опорного зак­ладу депутати  підтримали, зараз бачимо, що воно є оправданим і дає лише позитивні результати. Тільки по Програмі розвитку освіти за минулі два роки Белзький опор­ний заклад отримав з обласного бюджету приблизно 2 млн. грн., а ще були кошти з державного і районного бюджетів. Вони піш­ли на ремонти кабінетів, переосна­щення приміщень, для закупівлі меблів, обладнання, інвентарю, комп’ютерної техніки. Кожен зараз може зайти у школу і подивитись на зміни, які там відбулися. Одним з ключовим рішень районної ради було створення комунальної уста­нови, яка обслуговує заклади осві­ти, протягом двох років бачимо його ефективну роботу. Завдяки чима­лій економії коштів зараз змог­ли придбати п’ять «Школяриків», які передали в школи району. Ми скерували на придбання цих автобусів найбільше коштів у Львівській області. Це приклад того, що мож­на успішно працювати і розвивати галузь освіти».

Директор Белзької школи Воло­димир Золочівський щиро подяку­вав заступнику голови районної ради, депутатам за підтримку, за розумінням проблем учнів. Цей автобус для них був дуже необхід­ним, адже тут навчається приблиз­но 370 дітей, їх на навчання дово­зять з семи населених пунктів. Тому тепер учні в безпеці і з комфортом добиратимуться до школи.

Після урочистостей В. Золочів­ський провів екскурсію освітнім закладом. Зокремa, він зазначив, що школа за останні два роки за­знала суттєвих змін. Після того, як Сокальська районна рада прийня­ла рішення про створення на її базі опорного навчального закладу, Белзька школа отримала чималу фінансову підтримку. Зокрема, майже всі навчальні кабінети об­ладнали проєкторами та ноутбука­ми, деякі – копіювальними прис­троями. Придбано: три мультиме-дійні панелі, три лабораторні шафи, два голографічні вентилятори, класні дошки, 3-Д принтер, ком­плект для дослідження стану нав­колишнього середовища, програм­не забезпечення Mozabook, комплект для оцінки екологічного стану школи, хімічні реактиви, телескоп, ножівки по дереву, зубила, долота, киянки, електрорубанок, шліфу­вальну машину, модель глобусу, географічні карти, бінокль, моноку­ляр, бінокуляр та ін. У кабінеті ін­форматики було оновлено комп’ю­терну техніку. Шкільна майстерня поповнилася свердлильним та токарним верстатами, ножівками по дереву та по металу, шліфу­вальною машиною, універсальним деревообробним верстатом та ін. У кабінети хімії та фізики закуплено демонстраційні столи та спеціаль­но оснащені парти. У більшості кабінетів замінено кришки парт та стільців, класні дошки. Крім того,  у школі реалізовано масштабний проєкт по заміні підлоги. Окрім того, відремонтували санвузли, зробили роздягальні для уроків фізкультури, закупили дуже багато спортивного інвентарю:  тенісні столи, футбольні та волейбольні м’ячі, метболи, два комплекти футбольної форми та ін.

Школа у Белзі має три корпуси, тож планів у директора Володими­ра Золочівського дуже багато. Зок­рема, планують поновити матері­ально-технічну базу приміщень відповідно до вимог НУШ, закупити парти, стільці, проектори, принте­ри, ноутбуки, навчальні посібники. Хочуть облаштувати дах та водо­відведення в корпусі №1, розпочати процес встановлення котельні та системи опалення в  майстерні, встановити баскетбольний май­данчик.

Пройшовшись відремонтовани­ми світлими коридорами, ознайо­мившись з матеріально-технічною базою школи,  по-доброму позаз­дрила учням Белзької школи, які мають можливість навчатись у та­ких гарних умовах, їздити на нав­чання і додому новим «Школя­риком»,  на уроках працювати на мультимедійних панелях. Навіть у великих містах школярі мріють про те, що для белзьких учнів вже стало реальністю.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора і з архіву школи.