Головна Освіта ТУТ ФОРМУЄТЬСЯ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

ТУТ ФОРМУЄТЬСЯ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Мала академія наук учнівської молоді – надзвичайне місце, яке знають далеко за межами району, адже у неї є свій стиль і свій сформований бренд. Тут можна нестандартно мислити, не боятися бути оригінальним і водночас залишатися собою, тут легко і цікаво мріяти, а згодом утілювати ці мрії у життя. Досвід повної реалізації здібностей, закладених природою, та віра у власні сили – ось що вирізняє вихованців цього закладу серед інших. Безперечно, це є підґрунтям не лише для кар’єрного та творчого розвитку, а й для щасливого майбутнього.

У чому ж секрет успішної роботи закладу та його популярності серед сучасної молоді? Усе дуже просто: педагоги разом зі своїми вихованцями та їхніми батьками створюють сприятливе середовище, де народжуються і розквітають дитячі мрії.
Звичайно, участь у різноманітних конкурсах та фестивалях загартовує і зміцнює характер активної молоді, робить юне покоління сильнішим, допомагає боротися за свою мрію, а постійна підтримка дорослих дозволяє реалізувати всі творчі прагнення та досягти успіху в улюбленій справі. Це під силу кожному. Новими орієнтирами освітнього процесу в навчальному закладі стало впровадження компетентнісного підходу і надання вихованцеві досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності.

Робота педагогів МАН суттєво відрізняється від роботи в класичному освітньому середовищі. Ми маємо справу з творчими, обдарованими, креативними дітьми, які потребують особливого підходу, професійних знань у сфері дитячої психології й педагогіки.

З метою пошуку та підтримки здібних до наукової діяльності учнів МАН щороку проводить масові заходи: наукові школи, конкурси, конференції, виставки, фестивалі, форуми тощо. Про нагороди закладу можна говорити багато: це – сотні відзнак у різних номінаціях, із різних напрямів роботи, які стосуються як діяльності закладу в цілому, так і сумлінної праці педагогів та їхніх вихованців. Але найбільша і найцінніша нагорода для закладу – це любов сотень дітей, яка, яскраво спалахнувши ще у ранні роки, залишається у серці на все життя, аби згодом знайти своє продовження у цікавих пропозиціях, спонсорській допомозі для своєї альмаматер.

Колишніх вихованців МАН немає: навіть покинувши стіни рідного їм закладу, випускники залишаються вірними його ідеям та цінностям назавжди. І чим би ці люди не займалися у своєму подальшому житті, вони завжди намагаються все робити «поманівськи» – найкраще!

В основу організації процесу навчання в позашкільній освіті покладено застосування сукупності як традиційних, так і інноваційних форм, методів і засобів, які реалізуються в системі, взаємодоповнюючи один одного, чи кожний окремо. За таких умов висока ефективність позашкільної освіти дітей та учнівської молоді у позашкільному навчальному закладі забезпечується творчою працею його педагогічного колективу, фахівців з найрізноманітніших галузей знань, що, в свою чергу, дає змогу не лише здійснювати поглиблену навчальновиховну роботу з учнями, а й створювати умови для професійного самовизначення особистості та надання їй додаткової допрофесійної підготовки.

Системність, закладена в основу діяльності позашкільної освіти, орієнтованість на безперервність науковопедагогічного супроводу, впровадження інноваційних освітніх проектів сприяє постійному особистісному розвитку дітей і молоді та формуванню у них звички до активної самореалізації у навчанні та життєдіяльності.

Перший (підготовчий) етап передбачає формування в дітей навичок наукової організації праці, швидкого читання, навчання їх роботі з підручниками і словниками. На цьому етапі відбувається залучення учнів до активних форм учбової діяльності, а також формування пізнавального інтересу до вивчення різних проблем сьогодення і виявлення найбільш здібних до творчості учнів.

Другий (розвиваючий) етап має на меті вдосконалення навиків наукової організації праці учнів, активне розширення їх кругозору.

Третій (власне дослідницький) етап є етапом безпосередньої науководослідної діяльності учнів, у ході якого здійснюється розробка індивідуальних проектів дітей. Причому діти можуть продовжувати розробляти раніше обрану тему, але під іншим кутом зору, більш науково, з урахуванням попередніх результатів досліджень.

МАН реагує на виклики часу, суспільні запити та державні ініціативи. Динамічність, широкий демократизм, доступність, відкритість є основними принципами, які МАН активно впроваджує. Це створює умови для залучення обдарованих дітей до активної науководослідницької діяльності та супроводження їх інтелектуального розвитку. Переможці конкурсузахисту нагороджуються стипендіями Президента України. За 12 років роботи Сокальської МАН педагоги виховали чотирьох президентських стипендіатів: Петро Боднар (2012 р., географія, науковий керівник В. Любарська), Ірина Кінах (2014 р., соціологія, науковий керівник С. Мусій), Роман Козира (2016 р., біологія, науковий керівник О. Батіг), Назарій Матвіїв (2017 р., правознавство, науковий керівник М. Гущик). Учасники конкурсузахисту – випускники МАН, успішно вступають до провідних ВНЗ України та світу. П’ятеро випускників МАН (призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт) одержали по 10 додаткових балів до ЗНО і стали студентами престижних вузів.
За результатами 20162017 навчального року 6 слухачів та 3 вчителів нагороджено преміями Львівської обласної ради та ОДА, 15 учнів – преміями відділу освіти Сокальської РДА та благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина», 12 – преміями РО «Союз українок» та благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина», 8 – ПП В. Бомка за сприяння Жвирківського селищного голови•І. Кошлая , 11 – преміями від родини Каспруків, 3 – премією районної ради в номінації «Юний науковець», сотні грамот, дипломів, подарунків отримали слухачі МАН за результативну науководослідницьку роботу…

Цьогоріч втринадцяте відчинила двері Сокальська Мала академія наук для обдарованих дітей нашого краю. Тут панує творчий неспокій, прагнення до знань та любов до України.

Запрошуємо на навчання талановитих хлопців і дівчат, які вірять у себе та свою країну.

Світлана МУСІЙ, директор Сокальської МАН.