Головна Освіта Учнів Сокальської станції юних техніків привітали з отриманням призових місць на облас­них...

Учнів Сокальської станції юних техніків привітали з отриманням призових місць на облас­них та всеукраїнських конкурсах

ВЕРНІСАЖ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

Двері в яскраву країну дитинства для учнів Сокальської ТГ щорічно відкриває Сокальська станція юних техніків. Щороку заклад поповнює свої лави новими творчими та не­ординарними особистостями. Справ­жній зорепад дитячих талантів відбувся 22 червня в приміщенні Сокальської станції юних техніків. Творчих та обдарованих дітей, які отримали призові місця на облас­них та всеукраїнських конкурсах прийшли привітати начальник від­ділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин, президент та члени Благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина» Юлій Лукомський, Ірина Мандрик, Любов Уманська та Любов Бенедишин.

Директор Сокальської станції юних техніків Віктор Куліш зазна­чив, що нелегким був цей навчаль­ний рік для усіх дітей, педагогів та батьків, особливо в плані організа­ції освітнього процесу. Але навіть під час випробувань пандемією та війною творчість нікуди не зникає. Вона може змінюватися, транс­формуватись у нові, ще більш су­часні напрямки, бо той, хто любить створювати щось нове – своє за­хоплення не залишає.

Згодом гуртківці презентували свої досягнення та творчі доробки. Справжню красу створену власни­ми руками, презентували Аліна Пастухова та Дарина Космина, які займаються в гуртках «Народна творчість» та «Виготовлення суве­нірів», їхні вироби відзначалися різноманіттям ідей, приваблювали яскравістю, багатством кольорів та високою майстерністю виконання.

Майстерність у побудові автомоделей продемонстрував Назар Радимський. Юний конструктор, зазначив, що це наполеглива пра­ця та багаторічний стаж роботи у гуртку автомоделювання.

Емоційний заряд отримали при­сутні від зустрічі з вихованцем ракетомодельного гуртка Артемом Рощуком, який презентував свою модель аеромобіля та розповів про принципи дистанційного керу­вання. Вразив своїми досягнення­ми юний конструктор Маркіян Мізерник, гуртківець радіотехнічного гуртка, презентувавши сконструйо­вані та запрограмовані ним роботи. Це «змія», яка реагує на рухомі об’єкти, шипить і атакує та робот, який може переміщати предмети.

Гарний настрій та приємні вра­ження подарували присутнім Анна Яцентюкта Юліан Бубела, гуртківці гуртка «Технічний дизайн». їхній творчий доробок – це чудові картини, написані в різноманітних техні­ках та комп’ютерна графіка, в які вкладені запал енергії, любові та фантазії.

Крім того, керівники гуртків про­демонстрували перспективні напрямки роботи: авіамоделізм, 3-D друк моделей, розвиваючі 5ТЕМ-іграшки. З кожного з цих напрямків було представлено чимало моде­лей та виробів. Саме керівники гуртків під час вимушеного каран­тину шукали нові формати та на­прямки роботи з дітьми, допома­гали їм проводити дозвілля пози­тивно, змістовно та цікаво. Привітав гуртківців та побажав подальшого успіху та вдалого ви­бору майбутньої професії прези­дент БФ «Майбутнє України. Со­кальщина» Юлій Лукомський. Він зазначив, що на своєму досвіді переконався, що СЮТ – це місце де панує дитяча творчість, місце, де зростають і міцніють дитячі та­ланти.

Переконаний, що саме в юності був закладений фундамент його успіхів як фахівця – творчого інже­нера, керівника організації, яка ви­конувала повний комплекс робіт по автоматизації, механізації і дис­петчеризації шахт нашого вугіль­ного басейну.

Завдяки вагомій допомозі жер­тводавців з діаспори Канади (це Петро Лукомський, Христина Чейс та її донька Анна), їх глибокому розумінню ситуації в Україні та бажанню допомогти обдарованим та творчим дітям, Фонд отримав можливість фінансово підтримати цих дітей.

Оригінальним і зворушливим бу­ло привітання від членкині фонду Любові Бенедишин, яка декла­мувала свій вірш «Зростання», присвячений юним технікам.

Вітаючи присутніх, начальник відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин зазначила, що Станція юних техніків – це не прос­то позашкільний заклад, а співдружність дітей, батьків та педаго­гів, які допомагають юним талан­там визначитися з напрямом їх творчої реалізації, а гуртки – це шлях до розвитку креативності, засіб самовираження і поле для творчості та фантазії. Творчість гуртківців завжди відкриває щось нове та неординарне у звичних речах, а позашкільна освіта крокує в ногу з часом та розвивається, відкриваючи нові можливості для творчої молоді. В СЮТ гуртківці мають можливість розвивати твор­чу активність, логічне мислення, технічну грамотність, вчаться вирі­шувати конкретні проблеми, самос­тійно шукати нестандартні рішен­ня, стають новаторами і винахідни­ками. Директор СЮТ Віктор Куліш подякував членам Благодійного Фонду та гостям за розуміння і підтримку позашкільного закладу, а всім дітям побажав нових досяг­нень, гарного відпочинку та здій­снення мрій.

 

Віктор КУЛІШ,
директор Сокальської СЮТ.