Головна Освіта В Сокалі від­бувся конкурс ліде­рів учнівської молоді

В Сокалі від­бувся конкурс ліде­рів учнівської молоді

ЛІДЕРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

На базі Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №4 від­бувся конкурс ліде­рів учнівської молоді серед закладів загальної середньої освіти «Лідер року-2024».

У конкурсі взяли участь 9 учасників із 7 закладів за­гальної середньої освіти Сокальської міської ради:

 • Назарій Топоровський (Забузька ЗШ І-ІІІст.);
 • Вероніка Підляк (Сав­чинська ЗШ І-ІІІст.);
 • Олександр Дробний (ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 ім. О. Романіва);
 • Світлана Зданевич (Со­кальська ЗШ І-ІІІ ст. №2);
 • Максим Струс (ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №3);
 • Олександра Книш (ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №3);
 • Софія Рибак (Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4);
 • Аліна Коберенко (Со­кальська ЗШ І-ІІІ ст. №5),
 • Юлія П’ятковська (Со­кальська ЗШ І-ІІІ ст. №5).

Учасники змагалися у чо­тирьох конкурсних завдан­нях:

 1. Творче представлення «Я – лідер».
 2. Проєкт «Алея пам’яті Ге­роїв Сокальщини».
 3. Бліц-турнір «Моя Со­кальщина».
 4. Презентація лідерських якостей.

Усі конкурсанти чудово проявили себе, показавши якості, які притаманні справ­жньому Лідеру.

Групи підтримки учасників та гості цього заходу мали можливість обрати поремож­

ця у кожній номінації.

За результатами глядаць­кого голосування обрано пе­реможців у таких номінаціях:

«Організатор» – Максим Струс;

«Оратор» – Аліна Кобе­ренко;

«Ерудит» – Софія Рибак;

«Мотиватор» – Юлія П’ят­ковська;

«Новатор» – Вероніка Під­ляк;

«Ініціатор» – Назарій Топо­ровський;

«Практик» – Олександр Дробний;

«Стратег» – Олександра Книш;

«Натхненник» – Світлана Зданевич.

Компетентне журі, у складі Володимира Огінського – заступника голови Сокаль­ської міської ради; Марії Мартинюк – завідувача сек­тору молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради, депутата Сокальської міської ради; Олега Славича – ди­ректора Войславицької гім­назії, депутата Сокальської міської ради; Марії Поліщук – директора КЗ «Сокаль­ський БДЮТ»; Оксани Бази­левич – методиста КЗ «Со­кальський БДЮТ»; Мар’яни Яремчук – заступника дирек­тора БФ «Карітас-Сокаль», депутата Сокальської міської ради; Галини Дробиняк – голови об’єднаної територі­альної організації профспіл­ки освіти і науки України Сокальської, Белзької Велико­мостівської територіальних громад, – мало визначити одного «Лідера року» за ре­зультатами чотирьох вище­вказаних конкурсних завдань.

Лідери у турнірній таблиці змінювалися після кожного етапу конкурсу, адже учасни­ки показували високі резуль­тати.

І з відривом у 1 бал звання «ЛІДЕР РОКУ-2024» здобув учень ЗЗСО Сокальсь­кий ліцей №1 ім. Олега Романіва ОЛЕКСАНДР ДРОБНИЙ!

Вітаємо переможця та усіх номінантів конкурсу! Бажає­мо їм успіхів в подальшій ак­тивній діяльності у закладах освіти та Сокальській грома­ді, у реалізації представле­них проєктів та стати гідним прикладом для майбутніх поколінь лідерів учнівської молоді!

Підтримати учасників кон­курсу «Лідер року-2024» завітали директор департа­менту освіти і науки Львів­ської ОВА Олег Паска; міський голова Сергій Касян; на­чальник відділу освіти, мо­лоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковали­шин. Директор департа­менту освіти і науки України Львівської ОВА Олег Паска звернувся до учасників та усіх присутніх зі словами під­тримки молоді нашої грома­ди, віри у їх можливості та втілення представлених про­єктів.

Висловлюємо подяку за організацію конкурсу відділу освіти, молоді та спорту Со­кальської міської ради, КЗ «Сокальський БДЮТ»; за приміщення, допомогу в ор­ганізації та технічне забезпе­чення дирекції Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №4; за фінансову підтримку Благодійному фонду «Карітас»-Сокаль (Мар’яна Яремчук) та голові об’єднаної територі­альної організації проф­спілки пра­цівників освіти і науки Укра­їни Сокальської, Белзької, Великомостівської територі­альних громад Га­лині Дро­биняк; за художні номери та гарний настрій – ке­рівникові зразкового вокаль­ного ко­лективу «Кришталь» Наталії Криштальській та ке­рівникові зразкового хореог­рафічного колективу «Прес­тиж» (Ма­р’янa Блащук КЗ «Сокаль­ський БДЮТ»).

 

Софія МАРУЩАК,

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради.