Головна Освіта Як функціонують освітні заклади Сокальщини на карантині

Як функціонують освітні заклади Сокальщини на карантині

У всіх закладах загальної середньої та поза­шкільної освіти Сокальського району, аби запо­бігти поширенню коронавірусної інфекції, з 12 березня призупинено освітній процес.

Як функціонують освітні заклади Сокальщини на карантині та що чекає учнів далі – про це наша розмова з начальником відділу освіти Сокальської РДА Русланою АНТОНЮК.

 

– Пані Руслано, розкажіть, будь ласка, про те як працю­ють освітні заклади району в умовах карантину?

– З першого дня карантину було інформовано всіх учасників освіт­нього процесу щодо заходів запобі­гання розповсюдженню хвороби, а також дій, у випадку захворюван­ня. Керівниками закладів освіти видано внутрішні накази, де чітко прописано режим роботи. Педагоги працюють з учнями за допомогою дистанційних технологій, а також займаються методичною, науко­вою роботою та іншою педагогіч­ною діяльністю. Методистами, під керівництвом завідуючої методич­ним кабінетом Галини Гібляк, про­ведені дистанційні наради з усіма категоріями педагогів щодо органі­зації навчання за допомогою дис­танційних технологій, відповідно зміненого розкладу занять, підго­товлені переліки доступних без­коштовних ресурсів (відповідно освітніх програм шкіл). Також онов­лено базу відео уроків педагогів району. Розклади опубліковані на сайтах шкіл та в групах Facebook. Створені відповідні портали, і, як я вже сказала, групи у Facebook для організації навчання. Там роз­міщені розклади занять та поси­лання на сайти, групи, сторінки пе­дагогів. Більшість вчителів для навчання використовують матеріали платформ «Всеосвіта», «На урок», програму Zoom, googl-клас і ін.

Працівників закладів освіти, які відносяться до осіб вікової категорії 60 та більше років, а також тих, хто має хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні, та вагітних переведено на дистанційну форму роботи, не залучаючи їх до роботи у закладах за відсутності гострої потреби. На даний момент всі зак­лади освіти Сокальського району продезінфіковані та працюють в закритому режимі.

– Чи зверталися правоохо­ронці щодо порушення учнями правил карантину?

– Ні, на щастя, маємо свідомих батьків, які розуміють, що карантин – це не канікули.

– Чи в усіх школах прово­диться дистанційне навчання, зокрема, у сільських, де не скрізь є Інтернет, та й не всі діти мають смартфони та комп’ютери?

– На сьогоднішній день, скарг на відсутність зворотнього зв’язку немає. Дітям така форма навчання є цікавою. Була присутня на одно­му з уроків методиста районного методичного кабінету, вчителя української мови та літератури Лю­бові Плюхін, яка проводила відео-урок з учнями 10-го класу Сокаль­ської ЗШ I-III ст. №5 за допомогою програми Viber. Учні вкінці заняття плескали.

– Чи платитимуть вчите­лям зарплати під час карантину?

– Оплата праці всім працівникам (педагогічним, науково-педагогіч­ним, та іншим працівникам) зак­ладів освіти, навчання у яких при­зупинено на період карантину, здій­снюється в розмірі середньої заробітньої плати, а тих педагогіч­них працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, з розрахунку заробітної плати, вста­новленої при тарифікації, з дотри­манням при цьому умов чинного законодавства.

– Коли одинадцятикласники зможуть пройти пробне ЗНО, яке вкотре відтерміновується? І коли ж буде зовнішнє незалежне оцінювання, яке зазвичай, проходило у червні?

– Міністерство освіти і науки роз­робило кілька сценаріїв для завер­шення навчального року та проведення зовнішнього незалежного оцінювання й вступної кампанії у зв’язку з карантином в Україні, за­провадженим через коронавірус.

Дистанційне навчання у всіх зак­ладах освіти продовжуватиметься до кінця карантину зі збереженням весняних канікул. Дата завершення навчального року для випускників шкіл залежатиме від проведення, яку, як мінімум, перенесуть на кі­нець червня. Терміни вступної кам­панії, відповідно, також змістяться. МОН обіцяє провести якнайбільшу кількість процесів дистанційно, аби уникнути скупчення людей. Для випускників Міністерство готує кіль­ка сценаріїв завершення навчання:

  1. Якщо навчання в школах відновиться у травні, пробне ЗНО проведуть у травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться у 20-х числах червня.
  2. Якщо навчання в школах відновиться у червні, пробне ЗНО проведуть у червні перед основ­ною сесією ЗНО, яка теж розпоч­неться у червні. Вступна кампанія продовжиться і не відбудеться у липні.
  3. У випадку більш песимістич­ного розвитку подій, МОН готове провести пробне та основне ЗНО і в липні, і в серпні. Якщо основна сесія тестування розпочнеться у середині серпня і, відповідно, за­вершиться в середині вересня, вступна кампанія в університетах триватиме до середини жовтня.

До слова, через карантин органи місцевого самоврядування мають право змінити терміни та спосіб подачі документів для вступу до шкіл. Відповідний наказ МОН ще готує.

– А як щодо державної під­сумкової атестації у четвер­тих, дев’ятих класах?

– Державні підсумкові атестації для учнів 4 та 9 класів скасують.

– Пані Руслано, як ви думаєте, карантин відіб’ється на ус­пішності учнів?

– Дуже сподіваюсь на свідомість і розуміння ситуації всіх учасників освітнього процесу, а саме: на ре­тельність і професійну підготовку наших педагогів, сумлінне ставлен­ня учнів до нової форми навчання та контроль і допомогу з боку бать­ків. Тоді ми все гідно переживемо і на кінець навчального року бу­демо з належним багажем знань.

– Чи буде продовжено нав­чальний рік?

– Для всіх школярів, окрім оди­надцятикласників, навчальний рік у школах завершиться 1 липня, як це передбачає законодавство, Як­що у травні-червні навчання відно­виться в школах, матеріал, який подається зараз дистанційно, ще раз опрацюють і підсумують. Якщо ж можливості відновити повноцінне навчання в школах до червня не буде, матеріал, недопрацьований під час карантину, надолужать з учнями на початку наступного навчального року – у вересні.

– Коли ж учні матимуть канікули?

– Як розуміємо, передбачити точну дату початку літніх канікул неможливо. Все залежатиме від перебігу ситуації в країні, пов’яза­ної з карантином.

– Дякую за розмову!

Взяла інтерв’ю Любов ПУЗИЧ.