Головна Право Колишній голова сільради на Сокальщині повернув премію, яку отримав незаконно

Колишній голова сільради на Сокальщині повернув премію, яку отримав незаконно

За фактом заволодіння бюджетними коштами

25 січня 2021 року за процесуального керівництва Черво­ноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього голови cелищної ради Сокальського району за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України, досудове розслідування яких здійснювали слідчі Сокальського відділення поліції.

В ході слідства встановлено, що в грудні 2018 року незважаючи на те, що на черговій сесії селищної ради, за виплату премії не проголосувала необхідна кількість депутатів, а діючий на той час голова підробив протокол засідання сесії та відповідне рішення, в результаті чого впродовж 2019 року заволодів близько 70 тис. грн. бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування завдану шкоду обвину­ваченим відшкодовано в повному обсязі, кошти повернуто територіальній громаді.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; ч. 1 ст. 366 КК України – штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ТРИНАДЦЯТЬ ПОЗОВІВ НА СУМУ ПОНАД ДВА МІЛЬЙОНИ

У відповідності до Конституції України та За­кону України «Про прокуратуру», Червоноградсь­кою місцевою прокуратурою в 2020 році вжито ряд заходів, спрямованих на зміцнення закон­ності в межах району, у тому числі шляхом здій­снення процесуаль­ного керівництва у кримі­наль­них провад­женнях, підтримання публічного об­вину­­ва­чення, представництва інтересів держа­ви у судових органах, тощо.

Враховуючи динаміку та структуру кримі­наль­­них правопорушень на території району, завдяки вжитим заходам, у тому числі коор­динаційного ха­рактеру, вдалося стабілізу­вати криміногенну ситуацію.

Наявні позитивні тенденції до зменшення окремих видів злочинів. Так, відсутні випадки умисних вбивств, розбоїв, спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Кількість кримінальних правопорушень проти громад­ської безпеки в порівнянні з 2019 роком зменшилась на 10% (з 10 до 9), в тому числі кримінальних право­порушень за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойо­вими припасами або вибуховими речовина­ми зменшилась на 14% (з 7 до 6). Кіль­кість кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва зменшилась на 25% (з 8 до 6). Зменшилась кількість кримінальних правопо­рушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур­сорів з 22 до 12 (на 46%). Кіль­кість кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самовряду­вання та об’єднань громадян та злочинів проти журналістів змен­шилась на 47% (з 30 до 16).

Наявна позитивна тенденція щодо змен­шення кількості кримінальних правопору­шень у сфері службової діяльності та про­фе­сійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг на 24% (з 29 до 22), з них службових підроблень – на 60% (з 20 до 8).

Зменшилась кількість незаконних заво­лодінь тран­спортними засобами на 14% (з 14 до 12), зок­рема автомобілями на 80% (з 5 до 1).

Окрім того, за 2020 рік зафіксовано два випадки вчинення кримінальних право­порушень проти правосуддя, що на 85% менше ніж за відповідний період 2019 року (13 випадків).

Наявна тенденція до зменшення на 34% кількості злочинів, вчинених особами, які раніше вчиняли кримінальні правопору­шення (з 77 до 51).

Впродовж 2020 року за процесуального керівництва прокурорів Червоноградської місцевої прокуратури Сокальським відділен­ням поліції закінчено 738 кримінальних проваджень. До суду скеровано 172 обви­ну­вальні акти.

Упродовж минулого року до суду скеро­вано 4 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях у сфері корупційних кримі­нальних правопо­ру­шень, чотири – у бюд­жетній сфері, два – за фактами незаконної порубки лісу та один – у сфері земельних відносин.

В ході здійснення процесуального керів­ництва, прокурори надали слідчим близько 400 письмових вказівок щодо проведення необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальних про­вад­женнях. Скасовано 75 незаконних пос­танов слідчих місцевого від­ділення поліції про зак­риття кримінальних проваджень. Вияв­­лено та внесено до Єди­ного реєстру досудових роз­слідувань 20 раніше не облікованих кримінальних право­порушень.

До Червоноградської місцевої прокура­тури надійшло 164 звернення громадян, з яких вирі­шено 96, 68 – скеровано до інших відо­мств для вирішення по суті.

Місцевою прокуратурою забезпечено реа­лізацію повноважень, визначених Законом Украї­ни «Про запобігання корупції».

Зокрема, за участі прокурорів Сокаль­ським районним судом Львівської області розглянуто 16 протоколів про вчинення адмі­ністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, за нас­лідками чого до адміні­стративної відповідальності притягнуто 10 осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, серед яких: посадові особи органів виконавчої влади, головний інженер комунального підприємства, головний спеціаліст органу місцевого самоврядуван­ня, 4 колишніх працівники ДУ «Сокальська виправна колонія (№47)», 2 колишніх депу­та­ти сільських рад.

Зазначені адміністративні правопорушен­ня стосуються порушення вимог фінансово­го кон­тролю, зокрема несвоєчасного по­дан­ня без по­важ­них причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держа­ви або місцевого самоврядування (ч. 1
ст. 172-6 КУпАП) та несвоєчасного повідом­лен­ня про суттєві зміни у майновому стані (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП).

В порядку ст. 65 Закону України «Про запобі­гання корупції» внесено подання про проведення службового розслідування та усунення порушень Закону.

У сфері нагляду за додержанням законів при вико­нанні судових рішень у криміналь­них справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обме­женням особистої свободи громадян, прокуро­рами внесено 10 докумен­тів реагування про усу­нення порушень чинного законодавства, за ре­зу­ль­татами розгляду яких 5 службових осіб від­повідних органів та установ притягнуто до ди­с­­цип­лінарної відповідальності.

Місцевою прокуратурою в ході здійснення представницької діяльності пред’явлено 13 по­зовів на захист інтересів держави у поряд­ку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» на суму понад 2 млн. грн.

Задоволено 6 позовів прокурора на суму 1,9 млн. грн. Реально виконано судових рішень на суму шість мільйонів гривень.

Робота щодо зміцнення стану законності боротьби із злочинністю та проявами корупції на піднаглядній території триває.

 

 

 Ярослав ГАРАСИМЧУК,
перший заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури.