Головна Право Медіація, як один із ефективних шляхів скорочення навантаження на суди

Медіація, як один із ефективних шляхів скорочення навантаження на суди

Однією із основ розвитку суспільства є суперечності між людськими потребами і можливостями їхнього задоволення. У сучасному соціумі конфлікт – ознака здорового суспільства. Конфлікт виникає тому, що в кожній людині є власна картина світу, власний світогляд, власна позиція. Загальновідомо, що допомагає вирішити той чи інший спір суддя. Проте альтернативою суддівського інституту є медіація.

Поняття «медіація» походить від лат. mеdіаrе, що означає бути посередником. У перекладі з англійської мови термін «медіація» (mеdіаtiоn) означає посередництво, клопотання, заступництво. Медіація у праві – це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби всіх учасників конфлікту.

10 років тому європейські країни запозичили процедуру медіації в США. Так, в країнах Європи 80%, а в США 85% спорів, вирішуються медіатором. Для прикладу, в Іспанії 95% сімейних спорів, в Німеччині 90% податкових спорів.

У вересні ц. р. я взяла участь в майстер-класі практикуючого медіатора, тренера медіаторів Республіки Білорусь Миколи Хотяновича на тему «Закони практичної медіації». Захід організовано лабораторією медіації, переговорів та арбітражу кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича.

У Республіці Білорусь медіація існує на державному рівні. Відповідно до норм процесуального законодавства під час судового розгляду суддя має право за заявою учасника процесу зупинити провадження у зв’язку із зверненням сторін до медіатора та заключенням угоди про застосування медіації. Для зайняття медіацією не є обов’язковою освіта юриста чи психолога. Наприклад, медіатор М. Хотянович за спеціальністю інженер. Проте, майбутній медіатор має пройти навчання, здати іспит. Пройшовши ці етапи, йому, на підставі рішення кваліфікаційної комісії з питань медіації, видається свідоцтво. Існує Єдиний реєстр медіаторів. Разом з тим відвідувачі судової установи мають можливість ознайомитись зі списком медіаторів в канцелярії суду. Таким чином, левова частка справ (більшість сімейних) вирішуються в позасудовому порядку. Для проведення медіаційної процедури сторонам не потрібно збирати документи, оскільки медіатор вирішує спір за допомогою спілкування; на противагу судовій процедурі – медіаційна істотно знижує рівень витрат коштів, пов’язаних з вирішенням спору, колосально зменшує затрати часу на вирішення спору, зменшує психо-емоційне навантаження та звільняє від стресу, пов’язаного з судовим процесом; є гнучким процесом, що дозволяє сторонам приймати нестандартні, творчі рішення щодо їх спору.

Як імплементувався інститут медіації в Україні? На даний час в Україні на громадських засадах існує асоціація медіаторів України, центри медіації обласного рівня.

Розроблено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 20152020 рр. (затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015 р. №276), якою передбачено розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації та посередництва.

У листопаді 2016 р. Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про медіацію (реєстр. №3665). Загалом зареєстровано таких чотири законопроекти. До сьогодні закону не прийнято…

Окрім того, існують пілотні проекти по медіації в судах Волинської, Львівської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Харківської, Миколаївської областей. Вперше такий проект було запроваджено 10 років тому в Донецькій області. На базі університетів ім. І. Франка в м. Львів та ім. Ю. Федьковича в м. Чернівці діє Сертифікаційна програма «Професійний медіатор».

Як відомо, ця найпопулярніша форма вирішення конфліктів є подібною до судової процедури – затвердження суддею мирової угоди (ст. 207 ЦПК України). Разом з тим 15.12.2017 р. внесено зміни до процесуальних кодексів України. Так, у цивільно-процесуальному кодексі України (глава 4, ст.ст. 201-205) запроваджено врегулювання спору за участю судді, що проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. Про що суд виносить ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі.

Проте, якщо суддя не врегулював даний спір (строк проведення процедури не може перевищувати ЗО днів), справа передається на розгляд іншому судді, який вирішує її по суті.

Таким чином, законник не завжди володіє достатньо часом, щоб виявити та зрозуміти суперечності, а також «допомогти» рішенням. Володар мантії є досить обмеженим у дискреції щодо вирішення спору (юрисдикцією суду, процесуальним законодавством, а також доказами, які представили сторони). Судді, зазвичай, не уповноважені діяти креативно, творчо, не уповноважені присудити більше, або менше, аніж просять сторони. Обговорення конфлікту в медіації не обмежене лише колом юридичних питань, як це має місце в судовому процесі, медіація є відкритим процесом, спрямованим на оптимальну реалізацію приватних інтересів.

Чи не потягне ця процесуальна новела зловживань з боку судді «медіатора»? Адже не врегулювавши спір, справу по суті зобов’язаний розглянути його колега… Реалії сьогодення непотішні – третина володарів мантії в Україні звільнилось з роботи, навантаження справ зростає….

Як свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень законники майже не застосовують цю процедуру. На мою думку, закріплення на законодавчому рівні «суддівської медіації» є передчасним.

Дана новація є ще далекою від європейських стандартів: поготів законодавець присвятив цій інституції лише 5 статтей.

Можливо, запровадження медіації в Україні, як позасудового врегулювання спору, допоможе вирішити ряд проблем, які існують в судовій системі, це, в першу чергу, скорочення навантаження на суди, що впливає на строки, якість судових рішень, відсоток їх оскарження; відсутність «переможеного» та «переможця», а отже, відсутність конфлікту. По друге: економія коштів громадян на вирішення спору, економія часу на збір документів. По третє: зменшення рівня корупції…

Використана література: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці) «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», а також матеріали майстер-класу від 4 вересня 2018 р. (м. Чернівці) медіатора Республіки Білорусь Миколи Хотяновича на тему «Закони практичної медіації».

Лідія ФАРИНА,
суддя-спікер Сокальського районного суду.