Головна Свято З нагоди Дня місце­вого самоврядування, в Народ­ному домі м. Сокаль  відбулися урочисті...

З нагоди Дня місце­вого самоврядування, в Народ­ному домі м. Сокаль  відбулися урочисті заходи

ШАНА Й ПОВАГА ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ ДЛЯ ЛЮДЕЙ…

Як вже інформував «Голос з-над Бугу», з нагоди Дня місце­вого самоврядування, в Народ­ному домі м. Сокаль  відбулися урочисті заходи.

З теплими словами вітань до присутніх звернулися Сокальський міський голова Сергій Касян та перший заступник голови Черво­но­градської районної державної адміністрації Ірина Наливайко. Вони побажали представникам місцевого самоврядування миру, міцного здоров’я, щастя, добра, нових звершень.

За плідну працю,  високий про­фе­­сіоналізм, відповідальне став­лення до обраної справи, вагомий особистий внесок у розвиток та зміцнення України та з нагоди Дня місцевого самоврядування міський голова Сергій Касян вручив Гра­моти:

Державному реєстратору Марії Ребрині;

секретарю ради Ігорю Сидору;

начальнику відділу фінансу­вання, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Людмилі Ділай;

старостам Ользі Савці; Світ­лані Коляді, Ользі Кальмук;

діловоду Галині Семенюк; начальнику відділу кадрової роботи Оксані Шклянці;

начальнику відділу докумен­тообігу, звернень та організа­ційно-інформаційної діяльності Іванні Дацюк;

начальнику відділу земель­них ресурсів та екології Ользі Луговській;

cпеціалісту І категорії Ользі Мурзі;

головному спеціалісту Галині Мочаловій.

Привітали працівників місцевого самоврядування й голови Сокаль­ської районної ради V, VI та VII скли­кань – Олег Солодяк, Ігор Дацюк і Микола Пасько (до речі, останній, нині депутат міської ра­ди), голова комісії з питань бюдже­ту, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнарод­ного спів­робітництва Світлана Ксьон­жик. Вони наголосили, що громада довірила представляти їхню волю, захищати інтереси та відстоювати право жити в демок­ратичній та правовій державі, то ж треба вико­нувати взяті на себе обов’язки. «Місцеве самоврядування – це, в першу чергу, відповідальність. Адже вам люди довірили відпо­відальну роботу, і ви повинні пра­­цювати для них. Хоча з людьми, пра­в­ду сказати, працювати най­важ­че, тому, що не кожному можна догодити. Кожен має свій харак­тер, свої вимоги,  і не кожен хоче увійти в становище урядовця, який пояснює, роз’яснює. І, на превели­кий жаль, в багатьох випадках не зна­ходить порозуміння». «Ми живе­мо в час перемін. Особливо це від­чу­­ли в час адміністративно-терито­ріальної реформи, коли во­на ще до кінця не завершена. Є багато нововведень, серед них по­сади старост. Все проходите нині. Проб­лем вистачає, і за рік-два їх вирішити неможливо. Але Україна, вва­жаю, є на вірному шляху…» «Треба брати все найкраще від попередників, адже життя продов­жується. І дуже приємно, коли продовжуються добрі справи від яких наша громада живе краще. Думаю що буде колись ще одна реформа. І Сокальщина називати­меться Сокальщиною…»

Аматори сцени підготували кон­цертну програму, ведучою заходу була Анна Михайлюк.

 Василь СОРОЧУК.

Фото автора.