Головна Інтерв'ю Фермер Михайло Век­лин з Хороброва тримає свій сільськогосподарсь­кий фронт

Фермер Михайло Век­лин з Хороброва тримає свій сільськогосподарсь­кий фронт

«ПРАЦЮЮ НА ЗЕМЛІ З РАДІСТЮ…»

Українці об’єдналися задля спільної перемоги над ворогом з перших днів повномасштабної вій­ни. Незважаючи на обставини, не­зважаючи на військові дії та ворожу небезпеку, сільгосппідприємства продовжують виконувати свою повсякденну роботу, щоб наш народ, в цей нелегкий час, був з хлібом і мав до хліба.

Тримає свій сільськогосподарсь­кий фронт й фермер Михайло Век­лин з Хороброва. Попри війну, у фермерському господарстві «Век­лин М. Т.» вчасно зібрали врожай і посіяли озимі. Нині вже зеленіють сходи на 260 гектарах пшениці та 135 га ріпаку. Фермер чим може допомагає внутрішньо переміще­ним особам, які знайшли свій прихисток в громаді, підтримує ЗСУ та колег-депутатів, які воюють на передовій.

– Сьогодні важко усім, але це не до порівняння з роботою українсь­ких Захисників, які кожен день і ніч, ризикуючи власним життям, боро­нять нашу землю і доз­воляють нам вчитися, ходити на роботу. Тож з вдячності за їхній ратній подвиг маємо сумлінно працювати аби бути надійним ти­лом для них, – каже пан Михайло.

«Фермерам до труднощів не зви­кати, – продовжує він. – За трид­цять років, які присвятив фермерській справі, було по різному: і важ­ка праця, і велике розчарування через неврожай чи негоду. Але я ніколи не пасував через труднощі, бо з діда-прадіда – хлібороб, тому і тримаюся землі й працюю на ній з радістю. Після навчання на факультеті механізації сільського гос­подарства Львівського державного сільськогосподарського інституту повернувся в рідне село. Працю­вав у колгоспі «Україна».

Пан Михайло з першої хвилі фермерів – тих, хто взяв землю, як тільки з’явилась змога. Згадує, коли Верховна Рада прийняла За­кон про фермерство, вирішив спро­бувати – взяти у держави в корис­тування 40 гектарів землі для ведення власного господарства. У душі він був господарем і мріяв працювати сам на себе, бо у кол­госпі бачив пережитки кріпосниць­кого ладу, де кожен чекав наряду і робив з-під палки аби день минув.

– Тож вирішив не виконувати чи­їсь накази, а спробувати господа­рити на землі самотужки, – розпо­відає пан Михайло. – Перші роки було важко, працювали з дружи­ною від зорі до зорі, допомагали батьки та діти. Вчився, читав. І шляхом проб і помилок розвивав­ся. Однак сорок гектарів кіньми не обробиш, тож вирішив придбати техніку. Грошей не мав, взяв кре­дит. Батьки відмовляли мене, боя­лися, щоб не позбувся хати, але дружина Ганна підтримала. Вий­шло на добре, бо невдовзі піш­ла інфляція, тож придбав в кредит, який швидко вдалось погасити, трактор, зерновий комбайн й інше землеробське знаряддя. Згодом розширив власну справу. Щоб ні від кого не залежати, все, що за­робляв, вкладав у техніку й землю. З роками придбав все необхідне.

Мій співбесідник в 91-му році не вірив, що сільське господарство за декілька років так розвинеться.

– Зараз техніка набагато продук­тивніша, – констатує фермер. – І можна зробити за день те, що ко­лись за тиждень. Покращилася ефективність обробітку ґрунту, зросла врожайність.

Жителі Хороброва й Нинович побачили, що Михайло Тимофійо­вич ефективно господарює на зем­лі, дбає про неї, охоче віддали йо­му в оренду свої земельні паї. Незабаром фермер до власних 40 гектарів додав 400 орендова­них, згодом ще 220 га. Селяни задово­лені орендарем, бо хто хоче, може взяти на пай пшеницю, а кому потрібнo й гроші.

Фермерське господарство спеці­алізується на вирощуванні пшени­ці, ріпаку, сої, кукурудзи. Займа­ється й відгодівлею свиней.

Надійним помічником фермера є син Ігор.

«Ігор працює на землі, і займа­ється фінансовою складовою гос­подарства, дружина – бухгалтер, я – керую, а коли треба можу бути і за механізатора, і за водія», – наголошує фермер.

Керівник підкреслює, що ще до війни господарити на землі ефек­тивно зава­жалa недостатня кіль­кість оборотних коштів, а у воєнний час – поготів. Сільськогосподар­ське виробництво – сезонне, крім того залежить від погоди та ринку. Нині ціни на сільськогосподарську про­дукцію не відповідають собівар­тос­ті затрат: вартість пального, мі­неральних добрив, засобів захисту набагато збільшилася проти мину­лого року, а продукція сільського господарства навпаки зменшила­ся. Все це економічно «б’є» по господарці. Якщо ж підприємці можуть закрити свій бізнес, то аграрії – ні, бо мають в оренді паї селян, які вони йому довірили. Він не може їх підвести, бо якщо не оброблятиме землю, постраждають, насам­перед, власники земельних паїв.

Як тут вижити?! А сіяти попри все треба, бо в Україні не буде хліба на наступний рік. Погляньте, навіть аграрії на території, де йдуть воєнні дії, працюють в екстремаль­ній обстановці, інколи з останніх сил, інколи під обстрілами, інколи по замінованих полях, та все ж вони роблять свою справу. Це наше по­кликання, наш фронт, наш обов’язок – годувати наш народ», – пояснює керівник.

Фермер всього досягнув важкою працею, завжди покладався лише на власні сили. Михайла Веклина жителі навколишніх сіл не одне скли­кання обирали депутатом Сокаль­ської районної ради. Адже він не кидає слів на вітер, а завжди вико­нує обіцянки, дає мудрі по­ради, допомагає устано­вам соціальної сфери і підтримує місцеві храми. Нині він представ­ляє інтереси гро­мади у Сокальській місь­кій раді. Михайло Тимофійович ні­коли не шкодував і не шкодує, що обрав у житті нелегку фермерську стежину, бо робить те, що любить, що при­носить йому задоволення. Його душа оживає, коли бачить як на полі сходить озимина, а потім коло­сяться хліба. Радіє, що підроста­ють внуки, які люблять землю, незважаючи на свій вік, уже хочуть працювати на ній як дідусь та тато. Недарма кажуть, що хліборобсько­му роду нема переводу…

Земля – безцінна, пролита кро­в’ю та потом тисячів українців. І нині за неї боряться українські Захисники, відвойовуючи кожен її метр у російського агресора. Ми­хайло Веклин мріє, щоб його діти та внуки жили в багатій незалежній Україні, пра­цювали на своїй землі та збирали високі врожаї пшениці під мирним небом. Проте нині найголовніше, щоб закінчилась війна.

Любов ПУЗИЧ.

Фото Василя Сорочука.