Головна Інтерв'ю Сергій КАСЯН: «ХОЧУ, ЩОБ ЛЮДИ ПИШАЛИСЯ, ЩО ЖИВУТЬ В СОКАЛЬСЬКІЙ ОТГ»

Сергій КАСЯН: «ХОЧУ, ЩОБ ЛЮДИ ПИШАЛИСЯ, ЩО ЖИВУТЬ В СОКАЛЬСЬКІЙ ОТГ»

Сокальська ОТГ стала однією з найбільших в Україні за територію, в неї входять 52 населених пункти. На цьогорічних місцевих виборах впевнену перемогу здобув Сергій Касян, який очолить об’єднану терито­ріальну громаду. На Сокальщині він людина не нова, працював лікарем-наркологом, протягом останніх семи років був заступником головного лікаря Сокаль­ської центральної районної лікарні та депутатом Львівської обласної ради 2015-2020 рр. Також Сергій Касян – учасник АТО, військовий медик, був начмедом 66 військово-мобільного госпіталю. Про перспективи розвитку та проблеми новоствореної ОТГ з Сергієм Касяном вела мову наш кореспондент.

– Розкажіть, будь ласка, про перспективи розвитку Сокаль­ської ОТГ. Що будете робити, щоб громада була успішною і процвітаючою?

– Насамперед хочу подякувати мешканцям Сокальської ОТГ за такий великий кредит довіри, який вони надали мені на чергових ви­борах. Для мене це чимала відпові­дальність, тому робитиму все, що від мене залежить, щоб кожен мешканець пишався, що живе у Сокальській ОТГ.

Під час передвиборчої кампанії я об’їхав усі села, зустрічався з мешканцями, сільськими головами. Зараз найбільшою проблемою буде наповнення дохідної частини бюджету, тому що вугільні підпри­ємства, які давали майже 50% надходжень до бюджету, знаходи­тимуться на території інших гро-мад. Останні три-чотири роки я го­ворив про те, що шахтарські гро­ші закінчаться 1 січня 2021-го. І практично цей час прийшов. На жаль, за останні п’ять років на Со­кальщину не прийшов жоден ін­вестор.

Можна багато говорити, обіцяти, але якщо не буде наповнення бюд­жету – не буде за що утримувати соціальні об’єкти. Завдання номер один – залучати інвесторів на Сокальщину, створювати нові робочі місця. Ми повинні, в першу чергу, використати потенційні можливості місцевих інвесторів. З цією метою ініціюватиму створення Ради під­приємців Сокальщини: спільно ду­матимемо як заохочувати підпри­ємців створювати нові робочі місця. Також будемо залучати інозем­ні інвестиції.

Важливими також є інфраструк­турні проєкти, поганий стан доріг – це один із тих чинників, який не сприятиме залученню інвесторів. Ми повинні зробити максимум, щоб покращити соціальну інфраструк­туру в селах. Важливу роль в цьо­му питанні відіграє депутат Вер­ховної Ради України з нашого округу, який має вплив на розподіл кош­тів Державного дорожнього фонду, а також депутат Львівської облас­ної ради, який теж зможе «вибива­ти» кошти з обласної програми «Дороги Львівщини».

– Відтепер на місцях в ОТГ буде набагато більше повнова­жень, ви зможете управляти землями, фінансовими ресурса­ми. Чи достатньо цього, щоб громада була багатою і процві­таючою? На які саме галузі ро­битимете ставку в Сокаль­ській ОТГ?

– Ключовим моїм завданням і команди буде проведення інвента­ризації землі і залучення інвестицій на Сокальщину, щоб створювати нові робочі місця. Найбільший платник податків у нас – підприєм­ство «Західний Буг», воно працює на землях пайовиків. Легка промис­ловість представлена великим під­приємством «Датський текстиль», де працює понад 600 осіб. Також є потужні виробники меблів, завод залізобетонних виробів. У Сокалі успішно працює м’ясопереробне підприємство «Сокальські ковба­си», де трудиться 400 людей, його керівництво співпрацює із закор­донними партнерами. Але цього буде недостатньо, тому що індекс податкоспроможності на одного мешканця зменшився майже на 70%. Працюватимемо над тим, щоб покращити дохідні показники. Проаналізуємо, як використовуєть­ся земля, хто і які податки сплачує за неї.

На превеликий жаль, Сокальщи­на вже не перша по виробництву сільськогосподарської продукції. Сусідня Радехівщина нас в цьому плані випередила. Під час перед­виборчої кампанії я побував у всіх селах і досить часто мене запиту­вали: «Чому в них нема пунктів прийому сільськогосподарської продукції, чому не працює пере­робна промисловість, окрім одного молокопереробного підприємства «Скомекс»? Я усвідомлюю, що радянської кооперації в нас уже не буде, але стимулюватимемо підприємців займатися заготівлею сільськогосподарської продукції, підіймати дрібне і середнє фермер­ство. В цьому напрямку працюва­тиму з різними фондами, які під­тримують розвиток фермерства.

– Перед виборами ви багато зустрічалися з мешканцями громади, мабуть, люди говори­ли про проблеми у селах. Розка­жіть, які з них потребують першочергового вирішення?

– Перше питання – дороги. Прик­ро казати, але на Сокальщині по­рівняно з іншими районами, було зроблено менше доріг за кошти обласного і державного бюджетів. За мого сприяння, будучи депута­том Львівської обласної ради, вда­лося залучити кошти і відремонту-вати дороги «Червоноград-Со­каль», «Сокаль-Бояничі» (на мит­ний перехід через Забужжя до Уг­ринова), «Червоноград-Перетоки», яку заасфальтували від заправки WOG на Бендюзькому перехресті і від села Скоморохи до повороту на Ромош, в межах села Перетоки.

У дуже поганому стані дороги тартаківського напрямку, на Княже, Лучиці. Однак за гроші ОТГ ми їх не відремонтуємо. Основний фінансовий ресурс на ремонт до­ріг – це Державний дорожній фонд і обласний бюджет.

Зробимо акцент на екологічний напрямок, бо у нас багато стихій­них сміттєзвалищ, практично на території кожної сільської ради є такі. Днями побачив ще й непот­ріб в лісі – на площі не менше двох-трьох гектарів! Мусимо у най­ближчі роки ліквідувати всі звали­ща на території нашої громади. Майбутня рада ОТГ повинна прий­няти комплексну Програму пово­дження з твердими побутовими відходами і забезпечити вивіз сміт­тя з усіх населених пунктів. Знаю, це буде непросто, але мусимо комплексно підійти до вирішення цього питання.

У Сокальській ОТГ є 52 населе­них пункти і в кожному селі свої проблеми. Багато з них мають водогони, які треба прийняти на баланс комунального водоканалу.

Деякі перевізники не хочуть їхати через погані дороги на окре­мих напрямках, велика проблема – медичне обслуговування у сіль­ській місцевості. Чимало мешкан­ців зверталися з проблемами зе­мельних паїв. Одним словом, проблем у селах є чимало, не можна виокремити основні, бо всі важливі і треба їх вирішувати. Не всі мої заходи будуть популярні, про це до­ведеться говорити з громадами…

– Коли ви приступите до обо­в’язків голови, чи проводити­мете кадрові зміни і кого бачите у своїй команді?

– Місцеві вибори в нашій ОТГ були досить непростими. У вибор­чій кампанії на голову Сокальської ОТГ взяло участь 5 претенден­тів. Я набрав понад 7 тисяч голо­сів, мій основний опонент – 5,5 тисяч. За підсумками голосування, в ОТГ буде 10 політичних сил, це багато і згуртувати всіх докупи буде дуже непросто. Депутатський кор­пус складатиметься із 34 обранців. У виконавчий комітет входитимуть старости сіл. Багато з претендентів на цю посаду були кандидатами від різних політичних сил. Я пропо­нуватиму проаналізувати, скільки виборців за них проголосували і лише після цього визначатися з обранням. Думаю, набрані 5-6 го­лосів не є показником якісної робо­ти, тому така людина не має мо­рального права претендувати на старосту.

Моє особисте бачення співпраці таке: закликатиму депутатів вже на першій сесії, щоб ми обрали органи влади: заступників, секре­таря ради та виконкому, постійні комісії, забули про політичну на­лежність. Щоб ми усі спільно пра­цювали на благо Сокальщини, а не ставили палки в колеса одні од­ним, як зараз дехто це робить. Політичні баталії на рівні міста чи району не йдуть на користь грома­ди. Я їздив переймати досвід в Кам’янку-Бузьку, на Жидачівщину, де успішно працюють вже кілька років ОТГ, і результат в них хоро­ший. Тому що всі працюють коман­дою. У своїй команді бачу людей, які дійсно готові працювати на бла­го Сокальщини. Особливо мене вразила робота Ходорівського ЦНАПу, де людина, яка проживає у громаді, може отримати всі пос­луги в одному місці. Сподіваюся, нам теж вдасться це зробити у Сокалі.

– Успіхів вам у роботі!

Розмовляла Ольга ДЕНИСЮК.