Головна Інтерв'ю Старшого тренера відділення легкої атлетики Сокальської ДЮСШ Олену Кретів добре знають у...

Старшого тренера відділення легкої атлетики Сокальської ДЮСШ Олену Кретів добре знають у спортивному середовищі

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ КОРОЛЕВІ СПОРТУ

Старшого тренера відділення легкої атлетики Сокальської ДЮСШ Олену Кретів добре знають у спортивному середовищі не тіль­ки Сокальщини, але й Львівщини. Вона – відмінник освіти України та почесний громадянин Сокаля. Од­нак для неї найбільшою винагоро­дою за багатолітню працю є не ці відзнаки чи десятки грамот від Мі­ністерства освіти України, Львів­ської ОДА чи Сокальської РДА, а любов та повага дітей, яких трену­вала й тренує. Ніколи не відмовляє хлопчикам чи дівчаткам, які прихо­дять і просяться записатися до тренера Олени Кретів, бо мріють стати знамениті, як її вихованка – бронзова призерка перших Юнаць­ких Олімпійських ігор Оксана Райта.

– Я люблю свою роботу, бо вона зміст мого життя, – каже п. Олена. І додає, що не уявляє його без спорту та своєї роботи, яка стала улюбленою справою. Ще з дитин­ства мріяла стати спортсменкою. Прикладом для неї був батько, який успішно брав участь у спор­тивних змаганнях у Станіславі (нині Івано-Франківськ), а потім у Краків­ській політехніці. Це надихнуло її займатися спортом. «Тато був зав­жди підтягнутим та енергійним, ро­бив ранкову гімнастику і нас привчав до цього, – згадує О. Кретів. – Мабуть, це і вплинуло на вибір моєї майбутньої професії. Після закінчення Ходорівської середньої школи №1, на здивування подруг, які хотіли бути педагогами, лікаря­ми, стюардесами, я подала доку­менти у Львівський державний ін-ститут фізичної культури та спорту.

Тендітна світло-русява красуня привернула увагу членів вступної комісії своїми добрими спортивни­ми результатами, що аж між ка­федрами виникла суперечка: куди її зарахувати, бо кожна хотіла отри­мати здібну юнку. Сама ж дівчина хотіла тільки на легку атлетику. «Іг­ровий спорт – командний, а мені більше подобалася легка атлетика, бо це індивідуальний вид, де мож­на, якщо старатися, наполегливо працювати чогось добитися», – розповідає п. Олена. – У виші опа­нувала всі різновиди легкої атле­тики.

Під час навчання успішно захи­щала честь вишу у студентських спортивних змаганнях на чемпіона­тах України та Всесоюзних змаган­нях. Брала участь у складі збірної України на Всесоюзній студент­ській універсіаді м. Тарту (1964 р.). Найбільше її досягнення – це вико­нання нормативу кандидата в май­стри спорту в метанні диску.

Пані Олена з вдячність згадує своїх тренерів-педагогів, які давали знання та сприяли різносторон­ньому розвитку студентів, навчали культури спорту, інтелігентності.

На одних із змагань дівчина от­римала важку травму коліна, дове­лось пролежати більше місяця у гіпсі. В такому стані не могла здава­ти державні екзамени та захищати диплом, мусила взяти академічну відпустку на рік. Повільно поверта­ла собі спортивну форму. Після за­кінчення інституту, за скеруванням Міністерства освіти УРСР приїхала на роботу в Сокаль, де відкривала­ся спортивна школа і був потрібний тренер-педагог по легкій атлетиці.

«Сокаль зустрів мене дуже гос­тинно, зокрема, директор Юрій Ганіткевич та начальник райвно Анатолій Вовк, педагоги-тренери Віталій Юрига та Юрій Вуйцик. Спортивна школа потребувала молодих фахівців. Тож з 1966 року по сьогоднішній день тримаю коро­ну легкої атлетики», – сміючись каже Олена Методіївна.

Навчала і виховувала школярів, тим часом і сама брала участь у різноманітних змаганнях у Львові, Києві та інших містах, де захищала честь Сокаля, району та області. Виступала за товариство «Колос», і в 1972-ому, в складі збірної Львів­щини на чемпіонаті України стала призеркою. Пані Олена з 1979 р. по 1990 р. – суддя республіканської категорії, де брала участь у суддів­стві всіх чемпіонатів України з лег­кої атлетики.

Порівнюючи радянські часи і те­перішні, п. Олена каже, що раніше акцентували увагу на масовості спорту, пропаганді здорового спо­собу життя. Проводили різнома­нітні змагання між колективами, школами, різноманітні естафетні пробіги, наприклад, естафета по місту на призи районної газети. На жаль, зараз через брак фінансу­вання спорту такі змагання відсутні. Але є і свої плюси: нині Сокальська ДЮСШ – одна з найкращих в об­ласті, має добру спортивну базу: басейн, площадки, стадіон, інвен­тар. І це відзначається на досяг­неннях юних спортсменів, які отримають високі результати.

– Олена Методівна Кретів – тре­нер-викладач з великої букви, – каже директор ДЮСШ «Соколяни» Роман Плетінка. – Її тренерсько-вик­ладацька праця тісно переплетена з історію закладу. За її плечима 55 років творчого педагогічного стажу. Вона внесла великий вклад у роз­виток легкої атлетики на Сокаль­щині. За що неодноразово відзна­чалася як кращий тренер-викладач Львівщини, а також нагородами районної, обласної РДА та України. Користується авторитетом серед колег, фізпрацівників, тренерів Львівщини, які шанують і поважають її, як і батьки вихованців.

Під час роботи у ДСЮШ на поса­ді старшого тренера-викладача з легкої атлетики О. Кретів підготува­ла багато спортсменів-розрядників, які ставали багаторазовими переможцями обласних, всеукраїнських та всесоюзних змагань і входили до збірних команд.

Серед них найбільші досягнення мали: Олександр Батюк – десяти­борець, кмс (1972 р.), першість СРСР, стрибки в довжину результат 7 м 39 см, Марія Кріль – перемо­жець чемпіонату України з чотири­борства (1976 р.), Галина Солодуха – стрибки в довжину 5 м. 65 см. та біг на 400 м. (1977 р.), Людмила Гонофлюк, кмс, стрибки у висоту – 169 см., призер серед школярів СРСР (1977 р.), Ольга Ліснович – перший розряд метання диску, учасниця всесоюзної спартакіади школярів; Галина Семчук – призер­ка України з бігу на 800-1500 м., Віктор Штикало – мс, переможець першості України в бігу на 3000 м та 5000 м, Василь Ярига – чемпіон СРСР, кмс з бігу на 100, 200, 400 м, Ольга Руденко – кмс, призер Украї­ни на 800 м та учасниця Спар­такіади школярів у 1991 р. (Вона захистилася і є кандидатом наук з фізичної культури та спорту, викла­дач фізичного виховання в м. Івано-Франківськ), Артем Третяков – майстер спорту з тріатлону, чем­піон України, Станіслав Онищук (мс), чемпіон України в естафеті 4х100 м, працює вчителем-трене­ром у Львівській обласній школі ім. Б. Обаріуса, Оксана Труш – канди­дат у майстри спорту, призерка Ук­ра­їни на дистанції 100 м з бар’єрами, Галина Кремінець – пер­ший розряд з бігу на 200,400 м, вчитель фізвиховання в Сокаль­ській школі-ліцей.

Найбільшою гордістю для трене­ра стали досягнення її вихованців: Оксани Райти – майстра спорту, багаторазової чемпіонки України в бігу на 2000 м, 3000 м з перешкода­ми, бронзової призерки на перших Юнацьких Олімпійських іграх в Сінгапурі; Олени Сусол – майстра спорту в тріатлону, пере­мож­ця пер­шості України; Богдана Микилита – (кмс) багаторазового чемпіона України; Юрія Равлінка – (кмс), призера України 110 м з бар’єром; Юрія Трохимчука – (кмс), біг 200, 400 м, призера України.

Нещодавно порадувала тренера своїми результатами Каріна Овер­ко, яка виконала перший розряд з бігу 200 м, 400 м на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005-2006 р. н.

Директор міського центру «Спорт для всіх» Ярослав Тарасюк каже, що гаслом Сокальської ДСЮШ «Со­коляни» є: «Ти можеш стати олімпійцем». І це здійснилося для багатьох, завдяки наполегливій пра­­ці Олени Кретів, яка 56 років трудиться на спортивній ниві. Пока­зала себе фахівцем-професіона­лом, вихованці якої ставали пе­реможцями і призерами міжнародних, всеукраїнських та обласних змагань. А вершиною її тренер­ських досягнень стала Оксана Рай­та, бронзовий призер І літніх Олім­пійських юнацьких ігор.

Чимало її вихованців стали вчителями фізичного виховання і спорту, серед них Марія Пікунова, Юлія Пендюк, Ірина Вацюк, Ната­лія Войтович, Володимир Рупій та багато інших. Добрим словом зга­дують свого тренера й Ігор Дацюк, Богдан Зарічний, Наталія Жолу­дєва…

О. Кретів щиро радіє успіхам своїх вихованців. Вона наголошує, що тренер – це дуже скрупульозна робота, особливо коли займаєшся дітьми. Треба допомогти розкрити їхні здібності, привити любов до спорту: «Мені завжди попадалися обдаровані діти. Вважаю, що їм потрібно лише дати поштовх і мож­ливості. Я ніколи не старалася при­низити дитину, коли в неї щось не виходило, а, навпаки, намагалася навчити того, що знаю, допомогти, щоб дитина повірила у себе. Ста­ралася здружити команду, щоб кожен підтримував один одного, добре вчився, бо знання і здоровий спосіб життя формують особис­тість».

Олена Кретів присвятила своє життя королеві спорту, і уже понад півстоліття примножує та тримає спортивну славу Сокальщини. Енергійна, життєрадісна, у чудовій фізичній формі своїм прикладом заохочувала займатися спортом, і, незважаючи на свій поважний вік, продовжує працювати на благо легкої атлетики, передаючи безцінний досвід і колегам, і підопічним.

Любов ПУЗИЧ.

Світлини з альбому Олени Кретів.