Головна Інтерв'ю Володимир Шмигельсь­кий: ХЛІБ – НАШЕ ЖИТТЯ

Володимир Шмигельсь­кий: ХЛІБ – НАШЕ ЖИТТЯ

ПП «Агрофірма ім. Б. Хмельниць­кого» добре відома на Сокальщині та за її межами. Її керівник, Заслу­жений працівник сільського госпо­дарства Володимир Шмигельсь­кий, належить до плеяди працелюбних, відданих своїй професії людей, який все свідоме життя при­святив сільському господарству. Він – добрий господар, який на власно­му досвіді багаторічної наполегли­вої праці демонструє, як необхідно господарити. Доля Воло­димира Івановича цілком звичайна для то­го покоління: хлопчик із се­лянської родини, де діти завжди спішили допомагати батькам, тому й знали, як заробляти на хліб. Ма­буть, від тата і мами й перейняв любов до землі, любов до людей. Весь його трудовий шлях – це шко­ла життя від спеціаліста (а доводи­лось бути і завфермою, і головним зоотех­ніком) до керівника агро­фірми ім. Б. Хмельницького, яку успіш­но очолює уже більше трид­цять років.

Господарство функціонує на 1675 га землі, з них – 1126 га рілля, які орендує в мешканців Тудорко­вич, Старгорода, Пісочного, присіл­ка Шихтори. Жодний гектар не пустує, всі землі оброблені. Господар­ство спеціалізується на вирощу­ванні зернових, зернобобових та олійних культурах: пшениці, ячме­ню, вівса, сої, ріпаку, соняшника… Відновило й свинарство, яке через певні об’єктивні обставини дове­лося скасувати. Нині налічується 279 голів свиней.

Сільгосппідприємство успішно завершило поточний рік, сплатило податки до місцевого бюджету у повному обсязі, здійснює виплату орендної плати за землю, вчасно виплачує заробітну плату працівни­кам. Підготовлено й добрий фунда­мент на наступний рік – посіяно 700 гектарів озимих зернових куль­тур. У цьому заслуга усіх працівни­ків агрофірми, а їх працює 27 осіб, зокрема, головного агронома Воло­димира Гайового, заступника ди­ректора Віталія Шмигельського, бригадира тракторної бригади Вік­тора Хоми, механізаторів Тараса Колодія, Віктора Франца, Василя Штокала, Андрія Мушки, Віталія Франца, водіїв Михайла Юзви, Михайла Лози, Богдана Кашуби, завідуючого током Романа Савчи­на, працівників свиноферми Гали­ни Ярмоли, Люби Калинівської, Володимира Козярського, Богдана Соколовського, а також працівників бухгалтерії: головного бухгалтера Марії Гнатюк, Надії Кравчук, Олесі Чепіль, кухаря Людмили Кашуби, яка завжди смачно готувала обіди.

До того ж з кожним роком вдос­коналюються технології обробітку землі. «І якщо ти хочеш бути доб­рим господарем, мусиш дбати не тільки про належний обробіток ґрунту, але й впроваджувати щось нове, поновлювати техніку», – гово­рить Володимир Іванович Шми­гельський. За два останніх роки придбано техніки на суму більше десять мільйонів гривень. Адже без потужної сучасної техніки якіс­но не обробиш стільки землі. А тут збирають понад 50 центнерів з гек­тара. Врожай цьогоріч був щедрим, тож склади заповненні зерном. А для того щоб так сталося, потрібно було дати поживу (міндобриво), але цьогоріч ціна на нього не відпо­відає його собівартості, бо значно подорожчали міндобрива, засоби захисту, без яких не виростиш якіс­ного врожаю. Щоб купити одну тон­ну міндобрива господарство мусило продати 3 тонни пшениці 2-3 класу.

Селяни розповідають, що їх ди­ректор, хоч і вимогливий, але спра­ведливий, з великою повагою ставиться до них. Завжди допоможе в складних життєвих ситуаціях. Не словом, а конкретними справами допомагає одиноким, уважний до людей похилого віку. ПП «Агрофір­ма ім. Б. Хмельницького» не стоїть осторонь громадських справ, на­дає спонсорську допомогу місцевій громаді, церквам, прикордонній заставі «Павловичі».

І як у кожної людини, були у В. Шмигельського свої злети і па­діння, як і не все вдавалося одразу, проте завжди в усіх життєвих ситу­аціях відчуває підтримку дружини Софії, яка є надійним тилом вдома, однодумця сина, котрий став справжнім помічником та послі­довником. Цьому неабияк радий п. Володимир, бо росте надійна зміна, а в українців здавна була традиція передавати ази хлібороб­ської премудрості дітям та внукам. Недарма кажуть, що хліборобсько­му роду нема переводу.

Володимир Шмигельський ніколи не пошкодував, що присвятив своє життя сільському господарству, вважає цю справу потрібною сус­пільству, яка забезпечує громадян продуктами харчування: хлібом, молоком та м’ясом.

«Сьогодні мені прикро за село. У ЗМІ ведуть розмови про covid-19, банки, енергетику, новинки комп’ю­терної техніки та великі статки де­путатів, але ніхто не згадує про се­лянина, село і сільське господарство, яке давно потребує реаніма­ції. Я не думав, що так нехтувати­муть вітчизняним сільгоспвиробни­ком. Не може селянин жити лише надією, не відчувати підтримки влади і своєї значущості для еконо­міки держави. Вважаю, що селяни мають триматися землі, передава­ти дітям і внукам вміння вирощува­ти хліб, виховувати шанобливе ставлення до землі-годувальниці, виховувати у них почуття господа­ря… Навіщо українцям їхати на за­робітки, коли у нас такі родючі зем­лі. Бо хто ж тоді залишиться у наших селах, хто вирощуватиме хліб?!», – констатує керівник агрофірми. І додає: «З давніх часів хліб для нашого народу був святинею. З ним пов’язані радість, надія на майбутнє, добробут як окремої родини, так і всього народу. Він – мірило нашого багатства, найваж­ливіший винахід людського розуму. Адже жодна коштовність не замі­нить людині хліба, якщо вона го­лодна. Він – наше життя. Василь Симоненко писав: «Хлібом геній живився кожен,//щоби розум його не погас.//Та нехай над землею година//чи негода лютує і рве, – //вічна мудрість простої людини// в паляниці звичайній живе».

Любов ПУЗИЧ.

Фото Василя Сорочука.