Головна Коротко СПІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОЕКТ

СПІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОЕКТ

14 травня у Сокальському районі побували закордонні партнери з Тома-шівського повіту (Польща). Делегацію приймали голова Сокальської районної ради Микола Пасько, заступник голови районної ради Василь Бойко, керуючий справами районної ради Любов Ребри-на та головний лікар Сокальської ЦРЛ Роман Швед.

Закордонна делегація з керівниц-твом районної ради обговорила деталі реалізації спільного медичного проекту в рамках програми «Польща-Білорусь-Україна 2017-2020 роки».

Польські партнери визначили пріори-тетні напрямки проекту «На допомогу. Підвищення доступності медичних послуг в надзвичайних ситуаціях через співпрацю служби екстренної медич-ної допомоги в прикордонному районі Польщі, Білорусі та України», які по-требують першочергової реалізації.

Начальник відділу європейської ін-теграції, економічного розвитку та про-моції Юзеф Мариніч також наголосив, що в рамках програми «Польща-Білорусь-Україна 2017-2020 роки» ре-алізуються також «м’які проекти». «Конкурс триватиме з 1 серпня до 31 жовтня 2018 року. Співфінансування одного мікропроекту може становити від 20000 до 60000 євро, а його трива-лість не може перевищувати 12 мі-сяців», – він.

Голова районної ради Микола Пась-ко подякував представникам Томашів-ського повіту за візит та наголосив, що реалізований медичний проект матиме неабияких успіх на теренах трьох країн-партнерів.

Світлана ПРИТУЛКО.