Головна Коротко Відбулися транскордонні зустрічі про заповідник “Розточчя”

Відбулися транскордонні зустрічі про заповідник “Розточчя”

Делегація з Сокальського району 7 лютого взяла участь у міжнародній конфе­ренції «Єврорегіон Розточчя – можливість для розвитку польсько-українського кордону», яка відбулась в місті Томашів-Любельський (Республіка Польща).

У її складі були заступник голови Сокальської райради Василь Бойко та виконавчий директор Асоціації рад Сокальщини, депутат районної ра­ди Віктор Притулко. Очолював деле­гацію голова Сокальської районної ради Микола Пасько.

Мета конференції: обговорити мож­ливість створення заповідника «Роз­точчя», визначити наміри та масшта­би майбутньої співпраці.

В ході заходу війти та бурмістри гмін сусідніх повітів, а також їхні старости підписали лист про намір створити «Єврорегіон Розточчя», який стане по­тужним імпульсом для розвитку туриз­му та природних цінностей польсько- українського резервату. Також, це дасть поштовх для пошуку і вирішення багатьох цікавих природоохоронних, соціальних, історико-культурних проек­тів, які позначаться на стані збережен­ня лісів, об’єктів історії, культури та архітектури, благоустрою сіл і міст, сприятиме розвитку міс­цевого підприємництва та територіальних громад.

Одним із аргументів для створення такого простору було рішення міжнародної групи експертів ЮНЕСКО створити транскордон­ний біосферний запо­відник «Розточчя».

Представники місце­вої організації туризму «Розточчя», міста То- машова-Любельського та міста Жовква підпи­сали договір про парт­нерство для реалізації проекту «Біосферний заповідник Розточчя», що реалізовується в рамках Програми тран­скордонного співробітництва «Поль- ща-Білорусь-Україна 2014-2020».

Делегація Сокальщини відвідала «Архіпелаг Розточчя» – навчально- розважальний заклад, який наразі будується в Буді, де представлені інноваційні технології віртуальної та доповненої реальності, а також парк мініатюр Бордерланд.