Головна Листи Дякуємо за довіру до газети!

Дякуємо за довіру до газети!

Дякуємо вам, ша­новні шанувальники часопису «Голос з-над Бугу», за те, що зали­шаєтеся з нами і читаєте газе­ту. На сторінках «Голос з-над Бугу» ведемо справжній літопис Сокальщини, широко висвітлюємо всі важ­ливі події з суспільно-громадсько­го життя району, області, країни.

Війна змінила наше життя, кожен на своєму місці намагається бути по­трібним і корисним Батьківщині, своєю працею, волонтерством наближати Пе­ремогу. Розді­ляємо з вами, наші дорогі чи­тачі, і радість, і біль, і успі­хи, і розчару­вання. Хоче­мо, щоб газета була для вас і порадником, і співрозмовни­ком, і другом. Дякуємо воїнам, що сьогодні можемо жи­ти і трудитися під мирним не­бом, яке три­мають над на­ми наші захис­ники.

Проте тижневики не всі на­ші читачі і шанувальники отримують вчасно. Деяким перед­платникам приносять їх із запізненням, а то й одночасно всі примірники за місяць.

Реформи, які активно впроваджує Укрпошта, – це скорочення листонош, відділень зв’язку. Й з пересувними не все так якби хотілося. А за доставку газе­ти Укрпошта бере понад 30% від вар­тості передплати. Читачі телефону­ють у редакцію, обурюються, що не­вчасно або ж зовсім їм не доставля­ють передплачену газету. За два роки реформ Укрпошти наша газета втра­тила майже половину тиражу. Перед­платники – люди старшого віку, вони дратуються, коли не отримують ви­дання вчасно, і просто відмовляються від передплати. Складається враження, що Укрпо­шта взагалі сприймає газети як тя­гар. А держава, на жаль, попри обіця­ну підтримку, ніяк не допомагає міс­цевим виданням.

Дуже шануємо і поважаємо нелег­ку працю листо­нош. Прикро, що на місто Сокаль у зв’язку з реформою перед­бачено тільки три листоноші, котрі, звісно, не встигають роз­носити періодичні видання. Адже читачі передпла­тили «Голос з-на Бугу», тобто, можна сказати, купили її, а часо­пис не надійшов вчасно. Це те са­ме, що ви запла­тили в крамниці за товар, а прода­вець вам його не дав. Якщо у вас виникають якісь запитання по роз­повсюдженню газети, невчасної до­ставки – звертайтеся у поштові від­ділення, телефонуйте на: гарячу урядову лінію – 0-800-507-309, гарячу лінію Львівської облас­ної військової адміністрації – 112. Можли­во це допоможе в ситуації.