Головна Листи Кредитна спілка “Вигода” змінила адресу в Сокалі

Кредитна спілка “Вигода” змінила адресу в Сокалі

З «ВИГОДОЮ» ЗАВЖДИ ВИГІДНО

Про це й підтверджують клієнти кредитної спілки

14 червня відбулося уро­чисте освячення нового при­мі­щення Сокальської філії кредитної спілки «Вигода», яка «переселилася» на вули­цю Шептицького 75/11. Освя­тив його та благословив працівників – Романію Власюк і Оксану Лелів – на добру пра­цю задля добробуту грома­дян і української держави, служитель катедрального храму святих апостолів Пет­ра і Павла м. Сокаль о. Ан­дрій Дутчак. Священник за­значив, що задум самого товариства полягає у служін­ні іншим. Праця – це і є один з способів служіння Богу і людям. Кредитна спілка «Ви­года» – та рятівна соломин­ка, яка допомагає громадя­нам реалізувати свою мрію, або ж вийти із скрутної жит­тєвої ситуації, в яку ті потра­пили. Працівники установи – це ті, на кого надіються, які повертають людям віру в себе, а часом і любов до справи, якій присвятили все життя. Він побажав працівни­кам і членам спілки благопо­луччя, добра і достатку, сумлінних клієнтів, щоб кожен спілчанин мав від співпраці з «Вигодою» лише вигоду.

Кредитний інспектор Ро­манія Власюк зазначила, що сьогодні у «Вигоди» свято подвійне, бо вона відзначає свій 29-й день народження. Й коротенько розповіла про історію становлення спілки, яка організована в 1992 році на кооперативних засадах 13 членами Стрийської місь­кої організації товариства «Просвіти». Нині вона налі­чує 16 філій у Львівській об­ласті та одну – в Терно­пільській. У ній 6,5 тисячі активних клієнтів.

Сокальська філія за цей рік уже видала кредитів на суму близько 3 млн. грн.,
650 тис. грн. прийнято на строкові депозити. – Кредит­на спілка «Вигода», як ніхто з інших фінансово-кредитних установ, яких є на наших те­ренах, пройшла через ціка­вий, складний, динамічний шлях. Усі разом доросліша­ли, багато вчились та обмі­нювались досвідом. Однак завдяки наполегливості, пра­цьовитості й бажанню бути найкращими, ми постійно ру­хаємося до нових звершень активно розвиваємось, щоб надавати клієнтам найкра­щий сервіс і тільки ефективні й вигідні рішення фінансових питань. Ми дякуємо клієнтам за довіру та багаторічну плід­ну співпрацю. Й надалі праг­немо аби наш девіз «Свій до свого по своє» залишався актуальним та близьким до людей, бо допомагаємо їм у скрутні моменти в житті, – сказала пані Романія.

З кожним роком кредитна спілка розширює спектр пос­луг, вдосконалює процеси, шукає способи бути ближче до клієнта. Сьогодні «Виго­да» пропонує багато різних видів кредитування, приймає депозитні вклади, підтримує малий і середній бізнес, фермерів. До речі, тут є бага­то різних кредитних продук­тів, які спрямовані на підтримку сільськогосподар­ських підприємств. Невдовзі, можна буде ще й застраху­вати своє здоров’я та життя своїх рідних, оформити авто­цивілку.

Не оминули своєю увагою новосілля кредитної спілки «Вигода» й її клієнти, які мешкають в Сокальській ОТГ. Гості вітали членів спіл­ки з покращенням умов для отримання спілчанських пос­луг та бажали кредитному представництву успіхів у по­дальшій розбудові діяльності філії на Сокальщині.

Прийшла привітати колег з Днем народженням кредит­ної спілки та новосіллям й колишній директор спілки Жанна Журавінська, яка започатковувала філію в Сокалі. Вона наголосила, що працівники «Вигоди» роб­лять велику і важливу справу – надають фінансову допо­могу співгромадянам, поба­жала усім процвітання, ціка­вих проєктів, а своїй наступниці – міцного здоров’я, нас­наги в роботі, тільки вдячних клієнтів та робити добрі справи на користь усій гро­маді.

Підприємець Віктор Бала­нюк зазначив, що кредитна спілка має влучну назву «Вигода», хоча можна було б її ще назвати «Взаємови­года», бо за понад десять років, саме стільки він пра­цює з нею, переконався у цьому не раз. Ця кредитна спілка – чудова і дружня компанія. Йому імпонують креативність, оперативність працівників, доброзичливе ставлення до клієнта.

Задоволена роботою філії кредитної спілки й Галина Харчук, бо підприємство, де працює бухгалтером, спів­працює з «Вигодою» відколи та відкрилась у Сокалі. За ці роки вони стали не тільки надійними партнерами, але й добрими друзями.

Десять років співпрацює з кредитною спілкою й підпри­ємець Ярослав Лопушан­ський, який зазначив, що «Вигода» допомогла йому реалізувати свою мрію – роз­винути бізнес. Не раз чув від знайомих, що своїм успіхом завдячують кредитній спілці, яка в скрутний для них час, підставила надійне плече, або ж допомогла реалізувати різні проєкти. Тут ставляться до клієнтів толерантно, з ро­зумінням. Крім того, підтри­мують різноманітні просвіт­ницькі заходи у Сокалі, організовують цікаві поїздки на святі місця, одна з них запла­нована на 3 липня у Зар­ваницю. Присутні побажали спілці процвітання, розши­рення спектра послуг та за­доволених клієнтів.

Романія Власюк подякува­ла усім, хто прийшов на но­восілля та наголосила, що довіра клієнтів – завжди най­кращий подарунок для них. «Вигода» цінує кожного та бажає усім здоров’я, успіхів та нових ідей, зважених рі­шень та натхнення. Дякуємо, що повертаєтесь, рекомен­дуєте «Вигоду», довіряєте нам змінювати ваше життя на краще. Ми разом вибудо­вуємо свій шлях до успіху та наближаємося до омріяного майбутнього. Звертайтесь і ми вас не розчаруємо.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.