Головна Листи Попри війну в Україні медичні працівники Сокальської районної лікарні працю­ють у звичному...

Попри війну в Україні медичні працівники Сокальської районної лікарні працю­ють у звичному режимі

СОКАЛЬСЬКІ МЕДИКИ НА СТОРОЖІ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Попри війну в Україні та введення воєнного стану, медичні працівники Сокальської районної лікарні працю­ють у звичному режимі та у повному обсязі надають медичну допомогу як мешканцям Червоноградського ра­йону, так і вимушено переселеним громадянам.

Як і всі медичні заклади України, сьогодні КНП «Сокальська районна лікарня» переживає досить складний період реформування, який почався в 2014 році. Успішно відбулася рефор­ма «первинної» та «вторинної» ланок, чому сприяло попереднє навчання в ЮНІСЕФ. Невдовзі на усіх нас чекало нове випробування – коро­навірусна інфекція, і медикам вкотре довелося вступити у жорстокий двобій з хворо­бою та смертю. І борючись за життя пацієнтів, медичні працівники нерідко клали на ваги те­резів свій спо­кій та здоров’я.

КНП «Сокальська районна лікарня» стало опорною по лікуванню ковідних пацієнтів для жителів Червоно­град­ського району. Перші кроки були дуже складні. Ми не мали належного за­безпечення, але поступово почали з’являтися необхідні засоби захисту, що дуже важливо, та медичні пре­парати. Був відремонтований та задія­ний корпус інфекційного відділення, де є необхідне реанімаційне відді­лення та обладнання для лікування таких пацієнтів. Більшість населення, яке проживає у Сокальсьській ОТГ, зробило щеплення проти ковіду, чвер­ть з них вакцинувалась двічі. Ни­ні можемо говорити про те, що смерте­ль­ну недугу – covid-19 в Україні по­бо­рено, вже є сформований колектив­ний імунітет. Практично зараз немає звернень пацієнтів із симптомами цієї недуги. У наявності є усі вакцини, тож бажаючі можуть вакцинувати­ся. Вдячний усім медичним праців­ни­кам ковідного відділення та сімейним лікарям, які самовіддано рятували пацієнтів.

Ще декілька місяців тому, ніхто не міг подумати, що нам доведеться жити та працювати в умовах війни. Пра­цівники Сокальської районної лікарні – троє лікарів, дві медсестри та один медбрат нині рятують життя україн­ських військових у зоні бойових дій. Колектив лікарні бере участь у заку­півлі воєнного обладнання, яке пере­дає на передову, перенаправляє гу­ма­нітарну медичну допомогу воєнним шпиталям.

Завдяки сприянню Сокаль­ського міського голови Сергія Касяна та пред­ставників органів місцевого са­мовря­дування Польщі та Німеччини, отримали три сучасних реанімобілі для нашого медичного закладу, два з них передали ЗСУ.

Наші медичні праців­ники задіяні у всіх заходах, які про­водять у районі аби навчити меш­канців долікарської ме­дич­ної допо­моги.

Проте навіть у цих надскладних умо­вах Сокальська лікарня розви­вається та ефек­тивно працює, що є вимогою Національної служби здо­ров’я. Для забезпечення її ефе­к­тивної діяльності та якісного на­дан­ня меддопомоги населенню, придбали сучасне медичне обладнання, яке дозволяє діаг­ностувати захворювання на ранніх стадіях розвитку та робити інвазійні оперативні втручання. Нині у нас працює комп’ютерний томограф, УЗД та інше сучасне обладнання, потрібне для діагностики. Придбали також лапароскопічну стійку, операційні лампи, оновили операційні. Все це говорить про імідж лікарні. Назагал на оновлення ма­теріально-технічної бази використано 3 міль­йони 742 тисячі гривень, які були залучені з державного, обласного та районного бюд­жетів. За попередні роки Сокальська РЛ стала переможцем багатьох мікропроєктів. Готувалися й на цей рік взяти участь у їх кон­курсі, але війна не дозволила реалізувати задумане. Наше завдання – якнайбільше забезпечити лікарню обладнанням, що дасть змогу в подальшому підписати угоди з Національною службою здоров’я на різні пакети послуг. Поки що ми у цьому успішні. Медичні працівники, а в Сокальській ра­йонній лікарні їх працює 950, серед них 160 лікарів, вчасно отримують заробітну плату, мали навантаження усі відділення.

Проте сьогодення ставить свої вимо­ги: медичний заклад матиме пацієнтів тоді, коли буде сучасне обладнання, широкий спектр послуг, а також фахові спеціалісти, доб­розичливе ставлення до пацієнтів та ком­фортні умови для їх лікування. Розу­міємо, що якщо цього не зробити зараз, в майбутньому ми уже не наздоженемо інших. Нині підходи до фінансування медзакладів змінилися, тобто «гроші ходять за пацієн­том», то лікарня отримуватиме кошти саме за надану медичну допомогу. Тому й ста­раємось робити все можливе для цього. За цей рік вдалося зробити ремонт в при­міщенні жіночої консультації…

У наступному році плануємо провести ре­конструкцію приймального відділення, що є однією з вимог Національної служби здо­ров’я, а також розвивати реабілітаційну ме­дицину, оскільки в подальшому буде чимало пацієнтів, які її потребуватимуть. Крім того, ми – шахтарський регіон, де не раз трав­муються гірники. Хотіли б придбати баро­камеру для пацієнтів з різними хро­нічними захворюваннями. Задумів багато, потрібні кошти для їх реалізації…

Сьогодні ж кожен працівник Сокальської ра­йонної лікарні має працювати над авто­ритетом лікувального закладу, зокрема, під­вищувати свій фаховий рівень, доб­ро­зичливо та уважно ставитись до пацієнтів. Одним словом, змінювати лікарню на краще, дбати аби вона була гідним конкурентом серед інших медичних закладів району. Зрозуміло, що досягти цього без підтримки громади та влади неможливо. На жаль, нині багато хто має зауваження до роботи медичних працівників Сокальщини, або ж хотів би бачити місцеві медзаклади більш сучасними. І це нормально. Проте наголошу, що медична галузь нині переживає ре­формування, і наша лікарня зокрема. На жаль, не так швидко як би хотілось. Надіє­мось на вашу підтримку та розуміння. Адже Сокальська районна лікарня – це підпри­ємство, яке не тільки надає медичні послуги, рятує і продовжує життя мешканців Черво­ноградського району, але й сплачує податки в міський бюджет, забезпечує роботою майже тисячу працівників.

Принагідно дя­кую міським голо­вам: Сокальському – Сергію Касяну, Бел­зькому – Оксані Бе­ре­зі, депутатам усіх рівнів за співпрацю та підтримку галузі охорони здоров’я, які сприяють розвитку медичних закладів на території своїх гро­мад.

Медичні праців­ники Белзької район­ної лікарні сумлінно виконують роботу, прикладають чима­ло зусиль аби прий­ти на допомогу кож­ному пацієнту, які ча­сом проживають у віддалених селах, стараються зробити медичний заклад сучаснішим та затишним. Ваша праця – це велике служіння на благо людей. Кожен з вас самовіддано охороняє найбільші цінності, даровані людям, – життя та здоров’я. Ваш високий професіоналізм, вірність своїй справі, милосердя дозволили багатьом повернутися до активної діяль­ності, набути впевненості у завтрашньому дні, знову відчути радість життя. Разом ми – єдина команда.

З нагоди професійного свята шлю низький уклін всім працівникам охо­ро­ни здоров’я Червоноградського ра­йону за сумлінну та невтомну працю. У над­важ­кий час ви на цілодобовій сто­рожі людського життя. Своєю пра­цею повер­таєте людям здоров’я, ра­дість, завжди знаходите найтепліші слова, щоб під­тримати пацієнтів, да­руєте хворим на­дію, беручи на себе тягар людського бо­лю. Вислов­люю щи­ру вдячність вам за чуйні серця, за людяність та чесність, за турботу та тер­­піння, за самопожертву та вірність клят­ві Гіппократа. Тож успіхів вам у цій благородній справі! Нехай щастям і любов’ю наповнюється кожен день вашого життя, а праця на благо лю­дей приносить задоволення і радість. Не­хай сторицею повертається до вас добро, дароване людям. Міцного здо­ров’я, Божої благодаті вам та вашим близьким.

Роман ШВЕД,
директор КНП «Сокальська районна лікарня», депутат Червоноградської районної ради (фракція ВО «Батьківщина»).