Головна Листи Праця лісників у пошані

Праця лісників у пошані

У третю неділю вересня традиційно відзнача­ють День працівника лісу. З цієї нагоди в ДЛГП «Галсільліс» відбулися урочистості, в них взяли участь директор ДЛГП «Галсільліс» Микола Де­м’янович, депутат Львівської обласної ради Сергій Касян, голова Сокальської районної ради Микола Пасько, т. в. о. голови Сокальської РДА Мирослав Зінов’єв, ветерани лісової галузі, лісівники.

М. Дем’янович привітав своїх колег з професійним святом: «Відновлення та охорона зеленого покриву – це дуже благородна справа. Всім нам відомо, що ліси виробляють більше полови­ни кисню, який нам надходить в атмосферу. Ліс – це будинок природи, в якому трудишся, в якою суєта від­ходить на другий план, з’яв­ляється відчуття бадьорості, легкості, свободи. Праця ліс­ничого – значуща і вкрай не­обхідна. До професійного свята щороку проводимо підсумки роботи. Цьогоріч маємо непогані показники. У першому півріччі Сокаль­ський «Галсільліс» серед 16 підприємств Львівщини зай­няв перше місце, надіємося, що наполегливою працею ці показники збережемо і в другому півріччі. Протягом 2019-2020 років за сприяння Львівської обласної ради по­будували дві теплиці, що дає змогу вирощувати посадко­вий матеріал як з відкритою, так і з закритою кореневою системою, це покращує якіс­ний склад лісу. Пишаємось, що засадили нові лісові ма­сиви на площі більше 30 гек­тарів, провели догляди на площі 172 гектари. Бажаю всім родинам працівників лісу благополуччя, миру, здо­ров’я, злагоди, а лісовій га­лузі – процвітання».

Надійним партнером «Гал­сільлісу» є ДП «Львіввугіл­ля». Заступник директора цього підприємства Микола Пиріг подякував лісівникам за співпрацю, побажав всіх життєвих гараздів, а також вручив відзнаку «Шахтар­ська гвардія Галичини» ди­ректору «Галсільлісу» Мико­лі Дем’яновичу.

Депутат Львівської облас­ної ради Сергій Касян зазна­чив: «Цьогоріч Львівська обласна рада підтримала дочірнє підприємство «Гал­сільліс» і надала 200 000 грн. по Програмі підтримки лісового господарства для спорудження теплиць. Я хочу вклонитися вам за пра­цю, лісівники є регулярними платниками податків, ми вдячні вам за це. Бажаю усім здоров’я, а також, щоб у ре­зультаті територіальної ре­форми підприємство не пос­тражда­ло, щоб ви зберег­ли його, цей колектив, і нада­лі працювали на розвиток те­риторій, на яких розташо­вані ліси».

Т. в. о. голови Сокальської РДА Мирослав Зінов’єв при­вітав лісівників і відзначив, що це одна з найпочесніших професій. В багатьох людей складається думка, що ліси лише вирубуються, але в ДЛГП «Галсільліс» робиться багато роботи для їх віднов­лення. Він побажав най­менше пожеж, найменше стихійних звалищ у лісах, щоб люди берегли природу, яка є навколо нас.

Голова районної ради Ми­кола Пасько сказав: «Маю честь від імені громади Со­кальського району вітати вас з цим почесним святом. Ви працюєте на землі, значить ви є дуже щасливі, бо кабі­нетна робота не приносить такої радості. Сокальська районна рада завжди сприяє роботі лісівників, ми прий­няли декілька екологічних Програм щодо захисту зе­мельних угідь та поліпшення стану довкілля. Ваш заснов­ник – обласна рада, тому ви як працювали, так і надалі пра­цюватимете, реформи вас не торкнуться. Хочу по­бажа­ти наростити об’єми ро­боти, дякую ДП «Львівву­гілля», яке підписує контрак­ти з «Галсільлісом». Кон­трак­ти по опаленню освітніх закла­дів райрада теж від­дала ва­шому підприємству. Ми керу­ємось гаслом «Свій до свого по своє» – тому на­ма­гаємось підтримати і ваше підприєм­ство».

Грамотами Львівської об­ласної ради, Сокальської районної ради, Сокальської РДА нагородили чимало пра­цівників лісу. З хорошими результати роботи вони свят­кували цьогорічне професій­не свято. Нехай праця лісів­ників буде і надалі в пошані. Плідної їм роботи на благо України.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.