Головна Політика 500 тисяч гривень виділено на ліки для пільговиків Сокальською районною радою

500 тисяч гривень виділено на ліки для пільговиків Сокальською районною радою

18 вересня відбулася 54 поза­чергова сесія Сокальської район­ної ради. Перед початком роботи вшановано хвилиною мовчання пам’ять нашого земляка Казмали Юрія. Депутат Оксана Береза до­несла до колег та всієї Сокальщини його історію. «Юрій захищав нашу Батьківщину на Сході з 26.09.2014 по 14.02.2015 рр. Він не сховався, не зламався, але вій­на зламала Його здоров’я… Сиро­тами залишилися два маленькі синочки. Тільки гідне вшанування пам’яті усіх Героїв України, пошана їх імені, неоціненна їх жертва змо­же вказати нам правдивий шлях до утвердження української дер­жавності. Слава, вічна і світла па­м’ять Юрію і всім синам України, що своєю кров’ю окропили нашу Незалежність».

На позачергове засідання винес­ли чотири питання. Після затвер­дження лічильної, редакційної комі­сій та включення в порядок денний питання «Розгляд заяв і звернень», перейшли до розгляду питань.

Першим розглянули «Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2020 рік», яке доповіла начальник фінансового управління РДА Гали­на Леонова:

– Виникла необхідність в пере­розподілі та уточнені трансфертів, які надходили в міжсесійний період. Пропонується виділити:

– для КУ СРР ЛО «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» суму 1082779,00 грн. на ремонт та прид­бання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок над­ходження субвенції з обласного бюджету;

– для КП «Міська лікарня Соснівської міської ради» суму 3245000,00 грн. за рахунок надход­ження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціаль­но-економічного розвитку окремих територій (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 891-р) для капітального придбання стаціонарного рентгено­діагностичного апарату та діагнос­тичного комплексу Кардіо+;

-для КП «Міська лікарня Соснів­ської міської ради» пропонується виділити 320000,00 грн. на заробіт­ну плату з нарахуваннями за раху­нок зменшення призначень по суб­венції з районного бюджету для дитячих садочків;

– пропонується виділити додат­ково 30000,00 грн. на реалізацію заходів районної програми енерго­збереження для населення Со­кальського району на 2020 рік за рахунок зменшення призначень головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації по програ­мі «Соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2020 рік»;

– додатково виділити кошти по Програмі оповіщення населення у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх нас­лідків у Сокальському районі на 2019-2020 роки в сумі 12500,00 грн. за рахунок Резервного фонду районного бюджету;

– для управління соціального за­хисту населення району виділити 333350,40 грн. для придбання жит­ла для учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців – добровольців АТО, а також родин Героїв Небес­ної Сотні на умовах співфінансування на 2020 рік. Ці кошти надхо­дять з обласного бюджету;

– пропонується перевести пере­несення планових призначень по відділу культури, молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації із загального до бюд­жету розвитку спеціального фонду для співфінансування проектів місцевих ініціатив частки район­них коштів в сумі 177845,00 грн.

До цього проекту рішення адмі­ністрація подала поправку. У ній пропонувалось в міжсесійний пе­ріод передачу між загальним та спеціальним фондами РДА здій­снювати за погодженням голови райради та голови постійної депу­татської комісії з питань бюджету; перенести залишок коштів з спеці­ального фонду районного бюджету (станом на 1.01.2020 р.) до загаль­ного фонду. Ці кошти скерувати Сокальській ЦРЛ на Програму за­безпечення медикаментами та ви­робами медичного призначення пільгової категорії населення у сумі 303503 грн. Крім цього, Сокаль­ській районній лікарні на цю ж Програму додатково виділити 200 тис. грн. і 20 тис. грн. на Програму по підтримці та розвитку охорони здоров’я на придбання паливно-мастильних матеріалів для дове-зення хворих до місця лікування за рахунок зменшення субвенції місцевим радам на утримання ди­тячих дошкільних установ та Прог­рами розвитку місцевого самовря­дування Сокальського району. Правкою передбачалось виділення

додатково 50 тис. грн. на збере­ження об’єктів культурної спадщи­ни (для завершення реставрації церкви с. Фусів). Додатково пропо­нувалось виділити кошти у сумі 149 тис. грн. на програму по роз­робленні містобудівної документа­ції. Також, збільшити призначення для комунального закладу «Сокіл» для придбання трактора-газонокосарки у сумі 77707 грн. Окрім цього, пропонувалось збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду на 125 тис. грн. (кошти від продажу кінотеатру). їх буде ске­ровано на будівництво пішохідної алеї на території Центру байдарочного туризму в м. Сокаль. На цей ж об’єкт виділяється 103 тис. грн. за рахунок зменшення по Програмі розвитку місцевого самовряду­вання.

У депутатів виникло чимало за­питань щодо зменшення фінансу­вання по дошкільних установах.

Галина Леонова пояснила, що всі ці кошти були збережені через за­криття закладів на карантин (хар­чування, комунальні платежі і т. д.).

Депутати підтримали проект рі­шення з поправками.

Як наголосив Микола Пасько, на 54 позачерговій сесії Сокальської районної ради вчергове перерозпо­ділили гроші районного бюджету в користь охорони здоров’я. Понад 500 тис. грн. виділили на закупівлю ліків для пільгової категорії населення. Також спрямували фінансо­вий ресурс для виготовлення до­кументації на генеральні плани на­селених пунктів району.

Сесія також внесла зміни до загальнорайонних програм.

Депутати включили всі об’єкти нерухомості, які є у комунальній власності районної ради, до Пере­ліку першого та другого типу об’єк­тів спільної комунальної власності територіальних громад Сокаль­ського району, що надаються в оренду тощо. Відтак, передача об’єктів районної комунальної власності в оренду відбуватиметь­ся через електронний майданчик (як було з кінотеатром) товарними біржами.

Останнім розглядали питання депутатських запитів та звернень.

Андрій Сенюк звернувся з пропо­зицією надіслати звернення до го­лови Львівської обласної держав­ної адміністрації щодо проведення ремонту дороги 0140601 «Рава-Руська – Гайок». Про катастрофіч­ний стан цієї дороги говорилось майже на кожній сесії районної ра­ди. Депутат хотів би дізнатись скільки коштів з 211 млн. грн. на ремонт дороги виділяється у цьому році.

Проблема доріг у нашому районі одна з найболючіших, тому не дивно, що депутати з інших нап­рямків вирішили доповнити звер­нення, додавши дороги Сокаль-Стоянів, Рава-Руська – Червоноград. Голова ради запропонував депутатам доопрацювати свої про­позиції і редакційно внести правки.

Микола Пасько по завершенні питань порядку денного повідомив, що ще за цієї каденції вони точно збиратимуться: «Ми проана­лізуємо стан виконання кожної програми і корегуватимемо в частині капітальних видатків. До цих пір не пропрацьовано урядом і Верховною Радою процедуру фі­нансового правонаступництва ра­йонів. Не відомо куди потраплять гроші, які не будуть використані на кінець року. Є різні варіанти. Право­наступником може виступити Червоноградський район чи держав­ний бюджет. Тому нам потрібно максимально ефективно ці кошти розподілити серед своїх терито­рій».

На прохання депутатів, голова районної ради сказав й щодо за­хворюваності на коронавірус у ра­йоні. «Ситуація досить серйозна і не проста. Щодня в межах 35 пацієнтів на стаціонарі. Якби Червоно-град приймав у себе, то теоретич­но ми б могли перевести наших пацієнтів в інфекційне відділення, а відділення в головному корпусі відкрити. На сьогоднішній день у Сокальській ЦРЛ вже вісім апаратів ШВЛ. Найбільшим попитом корис­туються ті апарати, які закупили за кошти районного бюджету. Всі інші ШВЛ нижчі класом».

Головуючий подякував усім за роботу та повідомив, що попереду ще чимало завдань, які потрібно вирішувати.

Юлія СОРОЧУК.

Фото автора.