Головна Листи В Сокаль­ській асоціації осіб з ін­валідністю ви­готовляють окопні свічки, ангелики-обереги та для...

В Сокаль­ській асоціації осіб з ін­валідністю ви­готовляють окопні свічки, ангелики-обереги та для наших воїнів ЗСУ

ЗІГРІЄМО СЕРЦЕМ

ОКОПНІ СВІЧКИ ТА ОБЕРЕГИ ВІД ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДЛЯ НАШИХ ВОЇНІВ

Починаючи з цієї весни, в Сокаль­ській асоціації осіб з ін­валідністю ви­готовляють окопні свічки, ангелики-обереги та для наших воїнів ЗСУ. «Це наш внесок в перемогу. Зараз зовсім не час, щоб сидіти дома і просто чека­ти. Ми робимо те, що мо­жемо та те, що зараз є пот­рібним вже і зараз», – із таким настроєм працюють члени Сокальської асоціації. Це їх моти­вує і, водночас, не дозволяє закри­тись в собі та думати про погане. За цей час, вже близько 500 свічок та обе­регів було передано військовим на передо­ву, над якими трудяться та продовжу­ють це робити майже 20 осіб з ін­ва­­лідністю.

Матеріали збираємо в громаді, па­ра­фін, який зараз досить недеше­вий, купуємо в рамках програми фінансо­вої підтримки Сокальсь­кої міської ради, а також пере­плавляємо старі свічки, збирає­мо запаси… Також до цієї діяль­ності долучаються і літні лю­ди, які є свідками вже другої війни. Сокальська асоціація є також місцем зустрічі для людей похи­лого віку. Тут літні люди мають можливість поспіл­куватись у рамках програми «Ми поруч!», за підтримки Фонду EVZ, а та­кож вдосконалити свої вміння в ку­лінарії. Літні люди також із захоплен­ням виготовляють окопні свічки і обе­реги для воїнів. Це важливо для них, допомагати та були залученими! Гур­туємось зараз довкола однієї мети – пе­ремоги над ворогом! З вдячніс­тю робимо символи-обереги, шиємо прапорці для закордон­них добродіїв, що підтримують наших воїнів, людей з інвалідністю та внут­рішньо перемі­щених осіб.

З нетерпінням чекаємо нашої спільної перемоги, не здаємося ніяким хво­робам, а тим паче підступному ворогу. Працюємо далі для перемоги!

Оксана КОНОНОВА,
голова Сокальської Асоціації
людей з інвалідністю.