Головна Освіта Бібліотека – храм, де завжди народжується і зберігається духовність

Бібліотека – храм, де завжди народжується і зберігається духовність

Бібліотекар є розпорядником долі книги і добрим порадником, який допомагає книзі знайти доро­гу до серця читачів. Читач для біб­ліотеки завжди дорогий і шанований гість. Це так важливо підібрати ключ до дитячих сердець, зробити так, щоб кожне відвідування в біб­ліотеку стало мандрівкою в казку. Сьогодні постає таке питання: чи потрібна дітям бібліотека? Так… Сьогодні світ заполонили комп’ю­тери. Сучасний комп’ютер робить усе, що вміє людина. Розвивається електронна обчислювальна техні­ка, що робить інформацію доступ­ному практично кожному. Комп’ю­тер розповідає і показує дитині більше ніж батьки чи вчителі. І то­му з кожним роком зростає кіль­кість дітей, які взагалі не хочуть читати книги, не переглядають друковане ЗМІ. Але ми бібліотекарі намагаємось допомогти дітям зро­зуміти, що сучасні джерела інфор­мації не повинні витісняти книги, журнали, газети, а їх треба поєдну­вати у використанні. Зараз, зазви­чай, читають книги в електронному вигляді. Так відбувається спілкуван­ня з текстом, але втрачається спіл­кування з книгою. Тому заохочую дітей іншим видом праці. У біблі­отеці проходять майстер-класи по виготовленню різних сувенірів, які пізніше ми з учнями використовує­мо на бібліотечних уроках, вихов­них заходах. Учні з великим задо­воленням біжать у шкільну бібліотеку, і я вірю, що повернувши дітей до бібліотеки, ми знову зможемо зробити з них читачів.

Сьогоднішньому школяреві по­трібно, щоб інформація подавала­ся яскраво, динамічно і коротко. Для мене головне привернути ува­гу, бажання взяти книгу у руки. Це процес, що вимагає поступовості. Головне творчий підхід. Періодич­но у бібліотеці проводжу з учнями бібліотечні уроки, конкурси, хви­линки пам’яті, а також, постійно діючі книжкові виставки, присвяче­ні різним пам’ятним датам, що є ду­же цікавими для учнів. Але голов­ним залишається вміння учнів вчитися самостійно працювати з додатковою літературою за рамка­ми підручника, як під час навчання в школі, так і в особисто­му житті. Ніщо не може замінити спілкуван­ня з книгою. Той, хто вва­жає, що книга говорить, а ти лише слухаєш, той помиляється це справжній діалог. Голос читача, не менш важливий, ніж голос автора. І я сподіваюся, що витіснити друко­вану книгу з бібліотеки не можли­во, бо тоді зникне живе спілку­вання.

Дуже важливо в наш непростий час зберегти бібліотеки, тому вони залишаються для нас оазисом спокою, атмосферою доброзичли­вості. Нехай якомога довше в на­шому світі зберігаються бібліотеки, які за словами Василя Сухомлин­ського, є тим храмом, де завжди народжується і зберігається духов­ність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі», а німецький філософ Артур Шопенгауер вважав, що велика частина людського знання в усіх галузях існує лише на папері, в книгах, – цієї паперової пам’яті людства… Тому лише збори книг, бібліотека є єдиною надією і не знищується пам’яттю людського роду…

Наталія ЯРЕМКОВИЧ,
бібліотекар Хлівчанської ЗШ I-III ст.