Головна Освіта Перемоги юних науковців Сокальщини

Перемоги юних науковців Сокальщини

Життя під час війни – одне з най­важчих випробувань для будь-якої людини. Але найскладніший шлях належить проходити молодим лю­дям, які щойно розпочинають вті­лювати свої мрії і задуми. Та попри всі складнощі та випробування на­ша молодь розвивається, навча­ється та показує високі результати. І прикладом цього є головний кон­курс для слухачів Малої академії – захист науково-дослідницьких робіт. Отож, знову цьогоріч Львів­ські виші зібрали талановиту мо­лодь м. Львова та області. Юні на­уковці гідно представили Сокальську громаду. Слухачі КЗ «Сокаль­ська Мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського» здобули 19 призових місць, що вкотре забезпечило першість се­ред районних МАН та УНТ Львів­щини.

Перші місця здобули: Анас­тасія БАБІЙ – з фольклористики із роботою «Мем як сучасна форма фольклору»; Андріана-Хрис­тина БИК – з географії з роботою «Blablakar як нова форма міжміських пасажирських перевезень»; Анас­тасія ГУНЬКА – з охорони здоров’я із роботою «Локальні особливості ринку препаратів на основі Ginkgo biloba L. (на прикладі Сокальської ТГ Львівської області)»; Софія КЛИМЧУК – з філософії із роботою «Кордоцентристські погляди Марії Матіос у творі «Майже ніколи не навпаки»; Дарія МИСИК – з право­знавства з роботою «Нормативно-правові аспекти релокації бізнесу в Україні в сучасних умовах воєн­ного стану»; Анна СОЛДАТ – з бо­таніки з роботою «Адвентивні види флори на території околиць м. Со­каля Львівської області»; Анна ЯЙЦО – з теорії, історії мистецтв та арткритики з роботою «Бог і Ук­раїна» у творчості майстра інтарсії Анатолія Покотюка».

Другі місця вибороли: Яна ДЕЩИЦЯ – з правознавства. Тема роботи: «Міжнародне співробітниц­тво України та Інтерполу в умовах повномасштабного вторгнення»; Ангеліна ДУБЕНСЬКА – з психо­логії. Тема роботи: «Особливості формування гендерних стереоти­пів у підлітків в освітньому середо­вищі»; Катерина КРАВЧЕНКО – з релігієзнавства. Тема роботи: «Ви­користання релігійних маркерів в’язнями ГУТАБу у 1940-50 рр. ХХ століття»; Дарина ЛЕЩИШИН – з педагогіки. Тема роботи: «Сугесто­педичні технології: колір як стиму­лятор навчання»; Соломія МАТО­ЛІНЕЦЬ – з журналістики. Тема роботи: «Інформаційні наративи російсько-української війни в місце­вому часописі «Голос з-над Бугу»; Іванна МИХАЛЬЧУК – з історичного краєзнавства. Тема роботи: «Бо­рець за Україну – мій прадід Іван Сорока»; Анна НАЛОГОВСЬКА – з польської мови. Тема роботи: «Фразеологізми із соматичним ком­понентом в польській мові»; Юлія П’ЯТКОВСЬКА – з української мови. Тема роботи: «Кольоролек­семи у поетичних текстах Богдана-Ігоря Антонича та Юрія Андру­ховича: компаративний аспект».

Треті місця отримали: Яна ДЕЩИЦЯ – з прикладної мікро-та макроекономіки з роботою «Фрі­ланс в Україні: стан та перспективи розвитку»; Каріна КУХАРЧУК – з журналістики з роботою «Сучасний формат діяльності місцевого радіо (на прикладі ТРК «Со­каль»)»; Вікторія ТЕСЛЮК – з істо­ричного краєзнавства з роботою «Пе­рейменування населених пунктів як складова процесу декомуні­зації (на прикладі Сокальської територіальної громади)»; Діана ШВЕЦЬ – з хімії з роботою «Багато­компонентні перовскіти як катоди для літієвих джерел енергії».

Журі конкурсу-захисту відзначи­ло також перші наукові дослід­ження таких слухачів МАНУМ: Вероніка БІЛАШ (англійська мова та англомовна література). Тема: «Лексико-граматичні особливості політичного сленгу (на прикладі промов англомовних політиків)»; Марія ДИНЯ (гідрологія). Тема: «Річка Красносілка як об’єкт ревіта­лізації»; Каріна КОМЕНДАНТ (істо­ричне краєзнавство). Тема: «Роз­виток баскетболу на Сокальщині»; Христина СОЛДАТ (теорія, історія мистецтв та арткритика). Тема: «Концептуальний аналіз музичних творів для дітей сучасної компози­торки О. В. Пенюк–Водоніс»; Софія ТОМАШІВСЬКА (прикладна мікро-та макроекономіка). Тема: «Фран­чайзинг в умовах війни: виклики та можливості»; Діана ТРОХИМЧУК (хімія). Тема: «Кристалохімічний дизайн матеріалів для акумулято­рів водню»; Роман ЦІЗДИН (мате­матика). Тема: «Геометричні ймо­вірності і пов’язані з ними задачі»; Валерій ШИМЕЛЮК (менеджмент та маркетинг). Тема: «Соціальна реклама і бізнес»; Аліна ШУЛЬГАН (історичне краєзнавство). Тема: «Історія депортації в Сибір насе­лення Сокальщини (на основі спо­гадів Михайла Куцяби)».

Всі переможці і учасники нагоро­джені дипломами і пам’ятними подарунками. Спеціальним призом була відзначена Соломія МАТО­ЛІНЕЦЬ за роботу «Марта Богачевська-Хомяк: поєднання українства та американства».

Впевнено вели своїх учнів до пе­ремоги творчі, успішні, досвідчені педагоги КЗ «Сокальська Мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського» –
М. С. Багрій, М. Б. Бик, С. П. Делен­ко, Н. В. Корицька, С. О. Михайло­ва, С. С. Мусій, О. Ю. Стасюк, Н. С. Федунь, М. Ю. Федчун, М. О. Царинська.

Незважаючи на складний період війни, колектив МАНУМ успішно втілює в життя найновіші педагогіч­ні та наукові тенденції, формуючи майбутню еліту України, чиї знан­ня, чітка громадянська позиція, ак­тивна праця, нові ідеї і проєкти є вагомою частиною нашого освіт­нього фронту. Педагоги забезпечу­ють індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи його унікальні здібності та особистісні особливості; ведуть постійний пошук нових моделей організації науково-дослідницької діяльності; реалізовують інноваційні форми партнерської співпраці з Львівсь­ким обласним відділенням Малої академії наук України та закладами вищої освіти регіону.

Основною метою роботи з обда­рованими учнями в закладі є: роз­криття та розвиток їхнього потен­ціалу, професійне самовизначення та підготовка до успішного вступу до кращих вищих навчальних зак­ладів, формування у них стійкої мотивації до самоосвіти та само­розвитку. У Сокальській МАНУМ створено сприятливий психологіч­ний клімат, який сприяє розвитку патріотизму, творчості та креатив­ності. З року в рік переконуємося, що кожна дитина має унікальний потенціал, який потребує підтримки та розвитку.

Оксана РЯБОВА,
методист Сокальської МАНУМ імені Ігоря Богачевського.