Головна Освіта Станція юних техніків – гордість Сокальської громади

Станція юних техніків – гордість Сокальської громади

На базі Сокальської СЮТ 5 квітня прове­дено презентацію оновлених інноваційних класів. Вихованці та керівники гуртків пре­зентували свої досягнення та творчі доробки у робототехніці, управлінні дронами, робо­тами у STEM лабораторії, відео- та фото­дизайн, з використанням новопридбаного обладнання для реалізації модельних прог­рам в закладах освіти. Основні напрямки роботи: ракетомоделювання, автомоделю­вання, підготовка операторів БПЛА, радіо­техніка, народна творчість, технічний ди-зайн, цифрова фотографія, відеозйомка та монтаж. Працює дванадцять гуртків.

Представляючи гостей, начальник відділу освіти Сокальської міської ради Леся Ковалишин, зазначила, «що у цьому нав­чальному закладі є дуже цікаве, інноваційне, модернізоване, технологічне обладнання. На ньому можна творити різні чудові вироби, які будуть на перспективу, сподіваємося відкриттями в майбутньому. Адже за гуртківцями – майбутнє».

Сергій Касян, Сокальський міський голова:

– Приємно бути тут, адже Станція юних техніків – це гордість освіти нашої громади. Заснована в 1978 році. Нині навчається 350 учнів. Станція юних техніків працює за чотирма напрямками. Приємно, що торік обласна військова адміністрація, за ініціа­тивою Департаменту освіти ЛОВА, видала розпорядження про покращення матері­ально-технічної бази позашкільних закладів. І нашій школі було виділено 500 тисяч гривень. Також забезпечено співфінансу­вання (500 тисяч) і з місцевого бюджету. Це дало можливість оновити діяльність Станції юних техніків. І бачимо, що з’явилися нові напрямки: робототехніки і керування безпі­лотними апаратами. Закликаю вас, дорогі діти, добре вчитися, оволодівати новими методами. А сьогоднішній важкий для дер­жави час, так необхідна освіченість, щоб ми вміли вправно давати відсіч нашому ворогу.

Олег Паска, директор Департаменту осві­ти і науки Львівської ОВА:

– Хто з вас діти хоча раз був у Будинку техніки? А кому подобаються машини і дрони? А хто би хотів навчитися керувати дронами? А хто вже вміє керувати? (Були ствердні відповіді багатьох дітей – авт.). Це є дуже добре. Мені приємно тут бути, і дякую міському голові та керівнику освіти, керівництву райдержадміністрації. Міській раді – за співфінансування проєкту. Надіюсь, що вони і надалі підтримуватимуть поза­шкільну освіту. Такі Станції є на Львівщині, але у вас одна з найкращих. А, можливо, й найкраща. Цей напрямок освіти потрібно підтримувати, ви це любите, я побачив по руках, які підняли. Подумаємо з міським головою і про ще но­ве обладнання. Всі бачимо, на жаль, в країні війна, і ми  повинні вміти управ­ляти дронами, допо­магати хлопцям, які зараз на фронті, куп­ляти ці дрони, щоб відстояти нашу неза­лежність. Це, зокре­ма, і завдяки їм мо­жемо тут стояти, вчи­тися. І якщо ви люби­тимете математику, фізику, хімію, біоло­гію, а також і Центр технічної творчості, то наша Україна буде дуже сильною країною. Сильнішою ніж вона є зараз. Бажаю кожному з вас займатися улюбленою справою в Станції юних техніків, школі. Тоді будете щасливими, а наша кра­їна і ваше місто – розвинутими і сильними.

Ірина Наливайко, перша заступниця начальника Червоноградської РВА:

– Тішуся активною молоддю. Дякую за розвиток позашкілля. Бо навіть під час випробувань пандемією та війною ми бачи­мо, що творчість та креативність нікуди не зникає. Вона навпаки трансформується у нові, ще більш сучасні напрямки. Дякую, звичайно, керівникам гуртків за невтомну

працю попри події в нашій державі.

Олег Паска також повідомив, що Депар­тамент освіти і науки Львівської ОВА, задля подальшої популяризації природничих наук і технічної творчості, має намір звернутись до Міністерства освіти і науки з ініціативою передбачити у бюджеті на наступний рік окрему субвенцію на технічне забезпечення центрів технічної творчості за прикладом того, як це вже кілька років реалізується у Львівській області.

Сокальська Станція юних техніків сьогодні є вдалим прикладом закладів такого типу у системі позашкільної освіти Львівської області. Тут навчають досвідчені педагоги, віддані справі виховання і освіти дітей.

Директор СЮТ, відмінник освіти України Віктор Куліш сказав, що поряд з ним працю­ють творчі і винахідливі люди, які передають свої знання, вміння і досвід не одному поко­лінню дітей Сокальщини.

Особливо цінним є те, що тепер у діяль­ності Станції юних техніків у Сокалі різнопла­ново і по-новаторському представили на­уково-технічний, дослідницько-експеримен-тальний та інформаційно-цифровий на­прямки.

Якщо завітаєте у класи цього закладу, то будете неабияк вражені. У кабінеті «Радіо­технічна лабораторія» є безліч моделей ракет, літаків, автівок. Тепер вони будуть значно частіше долати земне тяжіння і роби­ти круті віражі на треках: закупили безелек­тронні двигуни, діоди, матриці, транзистори, токарний верстат, лобзикові верстати, осцилограф – усього понад двадцять по­зицій.

Особлива гордість – відеофотостудія: сучасні фотокамери, освітлення, апаратура для спецефектів, кілька робочих зон, для зйомок використовують дрони (парк цих літальних апаратів уже становить дві одиниці). У гуртку операторів дронів навчання проходить у суперсучас­ному комп’ютерному класі із використанням програми-симулятора. Тут також відбува­ються заняття з відеомонтажу та фото­справи.

Керівники гуртків Володимир Михальов, Ігор Бедь, Богдан Баран, гуртківці Данило Павлюк, Володимир Штокало та Матвій Ге­расимчук розповіли та показали на прик­ладах, як працює обладнання.

У фотостудії на трьох локаціях допома­гали вихованки гуртка «Цифрова фотогра­фія».

А на площадці біля СЮТ були задіяні ви­хованці автомодельного гуртка, які допо­магали дітям в пілотуванні дистанційно керованих автомобілів.

Керівник відділу освіти міської ради Леся Ковалишин зазначила, що придбані техніка та обладнання вдихнули нове життя у заклад:

– Створили інноваційні можливості для розвитку здібностей дітей, що дуже важливо, коли говорити про технічний напрямок поза­шкілля. Технологічно світ довкола нас дуже швидко змінюється, і навіть в складних умо­вах війни освіта має встигати за цими змі­нами, адже йдеться про виховання наших майбутніх інженерів, технологів, конструк­торів.

Вона також повідомила, що тепер відділ освіти планує максимально популяризувати заклад, щоб залучити до його гуртків більше дітей. Також з наступного навчаль­ного року на базі Сокальської станції юних техніків проводитимуть виїзні уроки з пред­мета «За­хист України».

На видних місцях у приміщенні безліч гра­мот, подяк, дипломів. І це не дивно. Адже за 2022-2023 навчальний рік вихованці СЮТ 74 рази ставали переможцями та призерами обласних змагань та турнірів, а також чотир­надцять разів – всеукраїнських.

Дійсно, за ними – майбутнє. Але нині в нас на устах одне слово «Перемога». Моли­мося за наших Захисників, допомагаємо їм, щоб цей день настав чимшвидше.

 

Василь СОРОЧУК.

Фото автора.