Головна Право Функція так званого «загального нагляду» в прокуратурі відсутня

Функція так званого «загального нагляду» в прокуратурі відсутня

Червоноградська місцева прокуратура проаналізувала стан надходження звернень громадян за перший квартал 2017 року.

Встановлено, що завдяки вжитим місцевою прокуратурою організаційнопрактичним заходам, тісної співпраці з громадськістю, взаємодії із засобами масової інформації, проведеній роз’яснювальній роботі серед населення щодо наявних повноважень органів прокуратури в умовах конституційних змін, до Червоноградської місцевої прокуратури надійшло на 16% менше звернень громадян, в порівнянні з аналогічним періодом 2016ого.

Водночас, з понад 300 звернень, які надійшли в поточному періоді в місцеву прокуратуру, у 228 громадянам надано роз’яснення, а понад 100 скеровано за належністю в інші відомства для розгляду по суті в межах компетенції.

Наведене свідчить про недостатню обізнаність місцевого населення щодо функцій та повноважень прокуратури в умовах сьогодення, яка супроводжується надходженням численних звернень, вирішення яких не відноситься до компетенції органів прокуратури.

В зв’язку з наведеним, місцева прокуратура роз’яснює, що відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян», якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Із вступом у законну силу положень пункту 1 розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., органи прокуратури позбавлені повноважень щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини  і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами та здійснюють захист таких виключно у формі представництва інтересів обмеженого кола громадян або держави в суді за наявності для цього підстав, передбачених нормами матеріального та процесуального законодавства.

Відтак функція так званого «загального нагляду» в прокуратурі відсутня.

Окрім того, 30.09.2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» №1401VIII від 02.06.2016, в зв’язку з чим прокуратура здійснює: підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

У зв’язку з наведеним, органи прокуратури на даний час не наділені повноваженнями щодо проведення загальнонаглядових перевірок, а також на здійснення представництва інтересів громадян в суді.

Водночас, для отримання консультацій чи правової допомоги щодо захисту чи поновлення прав, з питань, які не відносяться до компетенції органів прокуратури, мешканці Червонограда, Жовківського та Сокальського районів вправі звернутися у місцеві Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем проживання, що за адресами: м.  Червоноград, проспект Шевченка, 21; м. Соснівка, вул. Галицька, 3а; м. Жовква, вул. Запорізька, 4 та м. Сокаль, вул. Міцкевича, 5.

Ярослав ГАРАСИМЧУК,
керівник Червоноградської місцевої прокуратури, молодший радник юстиції.