Головна Право Нещодавно у Сокальському відділенні поліції відбулись кадрові зміни

Нещодавно у Сокальському відділенні поліції відбулись кадрові зміни

«НАЙКРАЩА ОЦІНКА РОБОТИ ПОЛІЦІЇ – ДОВІРА ЛЮДЕЙ»

Після багатьох років роботи у поліції на пенсію пішов підполковник Володимир Звадюк і в районі відділення довгий час перебувало без керівника. Вкінці березня на цю посаду був призначений підполковник Мирон Григорович КАРАПАТА. Які будуть перші кроки на новій посаді, яка криміногенна ситуація на Сокальщині, – про це та інше ми говорили у першому інтерв’ю.

 

– Мироне Григоровичу, Вас нещодавно призначили началь­ником Сокальського відділення поліції. В районі Ви людина но­ва, розкажіть трохи про себе, про досягнення в професійній діяльності.

– Я народився на Яворівщині в 1970 році. Прийшов на службу в органи внутрішніх справ у 1993-ому. У Львові працював 22 роки, починав з сержанта патруль­ної поліції, потім – оперуповнова­женим Державної служби по боротьбі з еко­номічною злочинністю, став старшим оперуповноваженим Дер­жавної служби по боротьбі з еконо­мічними злочинами в бюд­жетній сфері щодо захисту бюд­жетних коштів у Львівській області. У 2007 році мене призначили на­чальником Державної служби по боротьбі з економічними злочина­ми у Шевченківському районі міста Львова, у 2009-ому – начальником Державної служби по боротьбі з економічними злочинами у Фран­ківському районі Львова. У 2011 році був призначений начальником ДСБЕЗ міста Львова. Після реорганізації поліції Державну службу по боротьбі з економічними злочинами скоротили, тому в 2015 році мене призначили у Буське від­ділення поліції заступником на­чальника по оперативній роботі, пропрацював місяць і пере­вели
на посаду начальника Борислав­ського міськвідділу поліції. Зго­дом у 2016 році призначили керівником Дрогобицького відділу полі­ції, це кущовий район, туди входи­ли Бориславське, Дрогобицьке, Стебницьке, Трускавецьке відді­лення. Останнє моє місце роботи – начальник Мостиського відділен­ня поліції, де пропрацював три роки. Тепер керівництво вирішило зробити ротацію і мене призначили на посаду начальника Сокальсько­го відділення поліції.

– Ви уже тиждень на новій посаді, розкажіть про перші враження від роботи сокальських поліцейських. Кажуть, що зміна керівника часто тягне за собою чимало кадрових змін, чи слід їх очікувати в Сокаль­ському відділенні поліції?

– Так як зараз триває карантин, то офіційного представлення не було. Я вже поверхнево ознайо­мився з роботою райвідділу. Можу сказати, що у районі є дуже багато крадіжок, хуліганських проявів, ро­боти підлеглим є чимало. Мій попе­редник Володимир Звадюк довгий час працював у відділенні, він док­лав багато зусиль, щоб згуртувати колектив. Думаю, спільно всім колективом будемо працювати і надалі, бо для мене найголовніша оцінка роботи поліцейських – це довіра громади. Великих кадрових змін, думаю не буде. Бо заступник начальника, полковник Ігор Муха – теж людина нова, у Сокальсько­му відділенні працює лише місяць. Але до виконання обов’язків пос­тавився сумлінно, відповідально, тому безумовно він працюватиме і надалі. Щодо інших кадрових змін, то скажу так: нових людей приво­дити не маю наміру, будуть працю­вати ті, хто хоче працювати, а не пересиджувати. Тільки прийшов на роботу, як з першого дня до мене звертаються люди з скарга­ми, маю факти, що деякі поліціян­ти дозволяють собі навіть не при­їжджати на виклики. Для мене це нонсенс, такого бути не може. По­ліція зобов’язана виїжджати на всі повідомлення і приймати рішення.

– Які першочергові завдання ставите перед поліцейськими?

– Перше, це толерантне і ввічли­ве поводження з громадянами, ми всі разом маємо заслужити довіру гро­мади до поліції. Поліцейські по­вин­ні дотримуватись законності, не допускати вчинення злочинів, а якщо злочин стався – його повин­ні розкрити. Над цими завданнями буде зосереджена робота цілого відділення. Я закликаю поліцей­ських, що ми працюємо для людей, повинні з повагою ставитись до кожного, вникати в проблеми, до­помагати людям у вирішенні проб­лем. Ввічливе ставлення до кож-ного та повна реєстрація всіх зло­чинів – ці два фактори, вважаю, допоможуть завоювати довіру до поліції. З перших днів бачу, що багато працівників поліції пішли на лікарняні, можливо вони хворіють, але допускаю що дехто пішов на лікарняний, бо прийшов новий на­чальник, а вони не звикли пра­цювати.

– Яка зараз криміногенна ситуація на Сокальщині?

– Найбільше в Сокальському районі крадіжок приватного майна, багато випадків сімейного насиль­ства, нанесення тілесних ушкод­жень. Нині в області наше відділення нижче середнього рівня, маємо в деяких пунктах червоні показни­ки, але я думаю, що на це повпли­вали ті фактори, що не було безпо­середнього керівника поліції. Одні працювали, а інші – не робили нічого. Є такі правоохоронці, які не розкрили жодного злочину. Тепер працюватимуть усі, а хто не буде – йому не місце в поліції. З перших днів мого керівництва є певні зру­шення – щоденно є розкриття зло­чинів різних категорій. Протягом останніх днів, зокрема, розкрито крадіжки телефону, велосипеда, автомагнітоли, нанесення тілесних ушкоджень, а також задокументо­вано та оголошено підозру особі, яка намагалась незаконно надати винагороду працівникові поліції. Якщо будуть всі добросовісно ста­витись до своїх обов’язків – мати­мемо гарні показники. А ще у нас є вакантні посади, як офіцерські, так і сержантські: техніка-криміна­ліста, водія, дільничного офіцера поліції, інспектора сектору патруль­ної поліції, дізнавача.

Двері мого кабінету відкриті для сокальчан, я готовий вислухати будь-яку пропозицію чи побажання, на всі випадки скарг на роботу полі­цейських теж реагуватиму. Не хочу бути багатослівним, але перші під­сумки роботи зможемо побачити за кілька місяців.

– Зараз в Україні епідемія ко­ронавірусу. Розкажіть, які захо­ди вживають поліцейські щодо мінімалізації поширення цієї інфекції.

– Згідно з Постановою Кабміну в по­ліції зараз посилений режим несен­ня служби. Ми проводимо з людьми бесіди, щоб без потреби не виходити на вулицю. Поліцей­ські спілкуються з одинокими гро­мадя­нами похилого віку, якщо комусь потрібно привезти про­дукти, то вони можуть привезти харчі. Маємо співпрацю з лікарями, поліцейські забезпечені спеціаль­ними костюмами, лікарня на сьо­годні ще не отримала таких костюмів, то ми обговорили з головним лікарем, що в разі потреби – пози­чимо їм спецзахист. Мали в районі одну підозру на коронавірус, жінка лежала в стаціонарі у Львові, але там проблеми з контактними хво­рими не було, вони вдома на само­ізоляції. Їм допомагали сусіди, при­носили продукти.

Також проводимо рейди по тор­гових закладах, чи закрито всі магазини, розважальні заклади, які згідно з розпорядженням міського голови мають припинити свою ді­яльність на час карантину. Право­охоронці виявили один торговий заклад, який порушував карантин­ний режим, за цей випадок скла­дено адміністративний протокол. Також маємо інформацію від при­кордонної служби про осіб, які по­вертаються додому і повинні бути 14 днів на самоізоляції, цих осіб ми теж контролюватимемо. Тож, користуючись нагодою, прошу гро­мадян: залишайтесь вдома, тільки так ми зможемо запобігти поши­ренню коронавірусної інфекції.

Розмовляла Ольга ДЕНИСЮК. Фото автора