Головна Політика Чергова сорок дев’ята сесія Сокаль­ської районної ради пройшла з дотри­манням усіх умов...

Чергова сорок дев’ята сесія Сокаль­ської районної ради пройшла з дотри­манням усіх умов карантину

Чергова сорок дев’ята сесія Сокаль­ської районної ради пройшла з дотри­манням усіх умов карантину. Напередодні працівники апарату ради «розса­дили» депутатів на тимчасові місця з метою дотримання визначеної дистан­ції. У сесійну залу ж впускали лише після перевірки температури тіла і дезінфекції рук, а також видавали усім захисні рукавички і маски.

Перед початком роботи сесії голова районної ради Микола Пасько презен­тував депутатам календар, який виго­товили відповідно до Програми ра­йонної ради про національно-патріотичне виховання. «Даний календар ілюструє по датах національно-виз­вольну боротьбу сокальчан в історії України», – зазначив очільник ради. Далі традиційно обрали редакційну та лічильну комісії і привітали депутатів-іменинників. Також, депутати познайо­мились з новим начальником Сокаль­ського відділення поліції Мироном Кара­патою, оскільки через карантин офіційного представлення не було.

У зв’язку з роботою в умовах каран­тину та за пропозицією депутата Олега Солодяка, сесію вирішили проводити у скороченому варіанті, зокрема, вик­лючивши декілька питань з порядку денного (не потребують нагального рішення) та зменшивши відведений за регламентом ради час на виступи і запитання.

На порядок денний було винесено 25 питань. Серед них депутати затвер­дили 11 розпоряджень голови рай­держадміністрації. За словами началь­ника фінансового управління РДА Галини Леонової, в основному вони стосувались уточнення призначень районного бюджету по доходах та пе­рекидання коштів.

Наступним розглядали питання звіту розпорядників коштів про виконання загальнорайонних програм за 2019 рік.

Г. Леонова:

– Протягом 2019 року прийнято 47 загальнорайонних Програм, на реалі­зацію яких з районного бюджету було виділено 31 млн. 226 тис. грн. Протя­гом звітного періоду заходи проводи­лись по всіх Програмах, окрім трьох.

Ігор Плечінь запропонував вилучити з рішення «Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». Депутат пояснив свою поправ­ку до рішення:

– Усім відомо, яка була у нас робота і які були відносини з керівником Служ­би у справах дітей. Жодної інформації, жодної роботи, хоч скільки разів ми кликали на комісію та сесії. Минулого року лише завдяки роботі депутатів вдалось придбати квартиру дітям. Тому, моя ось така пропозиція.

Поправку підтримали 27-ма голосами.

Далі Галина Леонова прозвітувала про виконання районного бюджету Сокальського району за 2019 рік. Район­ний бюджет Сокальського району ви­конано по доходах загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) в обсязі 226211,9 тис. грн., що складає 109,5% до уточненого плану на січень-грудень. Обсяг надходження доходів за 2019 рік, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшився на 24339,7 тис. грн. (на 12,1%). За 12 місяців перевиконання уточненого плану доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфер­тів) складає 19711,9 тис. грн. Крім власних доходів до загального фонду районного бюджету надійшло 424572,6 тис. грн. офіційних тран­сфертів. Протягом 2019 року на утри­мання бюджетних установ та вико­нання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 675582,8 тис. грн.

Опісля, сесія внесла зміни до показ­ників районного бюджету на 2020 рік. Відповідно до рішення збільшили за­гальний обсяг видатків районного бюджету на суму 36410332,57 грн., за рахунок залишку коштів районного бюжету станом на 1.01.2020 року в сумі 28462214,0 грн., за рахунок за­лишку освітньої субвенції з державно­го бюджету 7255118,57 грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 693000,0 грн.

Г. Леонова детально зупинилася на кожному пункті, на що саме передба­чаються кошти. Після доповіді перей­шли до запитань. Зокрема, депутата Романа Монастирського цікавило чи достатньо буде коштів резервного фонду у випадку найгіршого розвитку подій з сьогоднішньою ситуацією. У відповідь доповідач повідомила: «Важко сказати точно, оскільки розпо­рядником коштів до кінця ще не сфор­мований перелік потреб. Та ми готові блискавично зреагувати на потреби, оскільки кошти резервного фонду можемо терміново розподілити не збираючи сесії».

Для забезпечення боротьби з коро­навірусом з районного бюджету спря­мовано 1,3 млн. грн. для закупівлі ще одного апарата ШВЛ та іншого обладнання, 700 тис. грн. – на інсуліни, 846 тис. грн. – для закупівлі обладнан­ня на вторинну ланку, 400 тис. грн. – для організації спеціальних рейсів по довезенню медичних працівників до лікарні.

У резервному фонді районного бюд­жету є 1,8 млн. грн. У разі необхідності, на позачерговій сесії перерозподілять видатки районного бюджету для по­треб медичної галузі.

По даній поправці виникло запитан­ня у Олега Кожушка. Депутат нагадав колегам, що нещодавно на позачерго­вій сесії на зарплату виділяли 100 тис. грн., а сьогодні ще додатково 50 тис. грн. Він звернувся до керівництва ра­йону з пропозицією необхідності про­контролювати, щоб ці зарплати отри­мували звичайні працівники, які безпосередньо працюють у зоні ризику, а не керівний апарат, як премії. Також, депутат заодно потребував звіту по виділених пільгових медикаментах, хто і скільки отримав, і що залишилось.

Після затвердження змін до показни­ків бюджету району на 2020 рік депутати перейшли до затвердження відповідних змін безпосередньо у кожній із Програм. Відтак, внесли зміни до Програм:

– організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України та виконання мобілізаційних заходів в Сокальському районі на 2017-2020 роки;

– цільової соціальної програми роз­витку цивільного захисту Сокальського району на 2019-2021 роки;

– Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік;

– підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волей­болу, баскетболу, футболу, легкої атле­тики та карате) в Сокальському районі на 2020 рік;

– «Національно-патріотичного, вій­ськово-спортивного виховання та під­готовки молоді до служби в Збройних силах України на 2017-2020 роки»;

– зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019-2021 роки.

Затвердили Програми:

– забезпечення надійної охорони Державного кордону України та покра­щення матеріально-технічного забез­печення віпс «Белз», «Угнів», «Павло­вичі» відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордон­ного загону, що розташовані на тери­торії Сокальського району на 2020 рік;

– пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2020 році;

– підтримки творчої діяльності аматор­ських колективів Сокальського району у 2020 році;

– підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік;

– проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних за­хворювань тварин та фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини

Сокальського району на 2020 рік;

– підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальського району на 2020 рік;

– підтримки і розвитку закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2020 рік;

– підтримки та розвитку на­родних домів Сокальського району у 2020 році;

– водопостачання населених пунктів Со­кальського району на 2020 рік.

Внесено також зміни до Програми «Дороги Сокальщини на 2018-2020 роки» (додатково на дорогу Ульвівок – Забужжя – 1 млн. грн., Шарпанці – Тартаків – 2,5 млн. грн.).

Далі сесія перейшла до розгляду депутат­ських запитів та звернень. Олег Кожушко зачитав лист трудового колективу ПАТ «Шах­та «Надія»», в якому просять допомоги. Де­пута­ти підтримали звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо критичної ситуації з виплатою заробітної плати на державному підприємстві ПАТ «Шахта «Надія» с. Сілець. Наступним під­три­мали звернення щодо приєднання тери­торіальної громади Сокальського району Львівської області до народної ініціативи стосовно реформування трудових відносин та звернення щодо приєднання територіаль­ної громади Сокальської районної ради до народної ініціативи стосовно реформування земельних відносин.

Наступними рішеннями районні обранці підтримали звернення до Президента Укра­їни, Верховної Ради України, Кабінету Мініс­трів України щодо проблем підприємництва в Україні у зв’язку із впровадженням заходів для запобігання поширенню на території Ук­раїни гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також щодо дієвого захисту працівників закладів охорони здоров’я в умовах пандемії COVID-19.

Щодо карантинних заходів, які діють у на­шому районі, доповів голова РДА Ігор Дацюк. На звернення депутатів щодо роботи вели­ких магазинів таких, як «Епіцентр» у сусід­ньому Червонограді і примусовому закритті наших місцевих підприємців, які реалізову­ють аналогічний товар, він прокоментував:

– Багато підприємств, зокрема, будівельні, насіннєві магазини працюють по доставці. Ми з усіма все погодили і нічого не порушу­ємо.

Що стосується людей, які повернулись в Україну, то голова РДА повідомив, що обго­ворили це питання з сільськими головами, вони разом із мобільними бригадами трима­тимуть під контролем дотримання ними са­моізоляції. Керівник адміністрації повідомив, що район має отримати ще додатково 100 експрес-тестів, які використають для пере­вірки приїжджих аби не допустити поширен­ню вірусу. Окрему увагу приділив несерйоз­ному ставленню мешканців до карантину, особливо це стосується пікніків у вихідні дні.

Вже не вперше депутати прийняли звер­нення до Президента України, Міністра внут­рішніх справ України, керівника Національної поліції України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо силового роз­гону мирного протесту ветеранів АТО/ООС та мешканців міста Соснівка 21 вересня 2019 року (невідповідність займаної посади В. Віконського). Підтримали депутати і звер­нення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дени­са Шмигаля щодо необхідності створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в межах лісового фонду у Сокальському районі Львівської області. А також депутат­ський запит Богдана Краська до начальника Північного району електромереж ПАТ «Львівобленерго» В. Іванця щодо незадо­вільного стану постачання електроенергії в с. Стенятин.

У «різному» депутати заслухали інформа­цію головного лікаря Сокальської ЦРЛ щодо готовності медзакладу до прийому людей з підозрою на коронавірус. Роман Швед розповів про забезпечення медпрацівників спецзахистом:

– У нашому розпорядженні на даний час є костюми інфекціоніста – 100 шт; комбінезо­ни – 94 шт.; бахіли – 2 тис. шт.; маска захис­на – 3710 шт; окуляри – 15 шт; рукавиці стерильні – 100 шт; рукавиці не стерильні – 49400 шт; деззасоби. Окрім цього є двісті тестів на коронавірус та 50 тестів на грип.

Як повідомив головний лікар, на сьогод­нішній день офіційно у районі не зафіксова­но жодного випадку, хоча було чотири підоз­ри. 363 жителів району є свідомими та повідомили про своє повернення з-за кордону. Під час skypе-наради було дано доручення протестувати усіх громадян, які нещодавно повернулися додому. Однак, на думку Р. Шведа багато тестів можуть бути просто даремно витрачені, бо ж результативніше буде перевіряти в першу чергу людей, які є в процесі захворювання близько п’яти днів.

На даний час реанімаційне і хірургічне відділення ще не повністю підготовлені до прийому хворих, очікується допомога з об­ласті. На балансі лікарні є 4 апарати ШВЛ, ще два мають закупити. Портативний апарат нада­ла шахта «Надія», його зможуть вико­рис­товувати при перевезенні важких хворих.

На запитання депутата Володимира Пог­раничного чи достатньо медпрацівників, ос­кільки у соцмережах появилася інформація про значне їх звільнення, головний лікар заспокоїв:

– Звільняються в основному середній та молодший медперсонал. З лікарського поки що ніхто не звільнявся. Інше питання – що пишуть заяви на відпуск за свій рахунок. Але це переважно лікарі, яким далеко за шістдесят та мають супутні хронічні патології.

А так, всі лікарі готові до роботи.

Михайло Веклин поцікавився належним захистом медпрацівників та роботою поло­гового відділення в той час, коли почнуть поступати хворі з підозрою на вірус.

– Як тільки ми побачимо, що йде запов­нення львівських лікарень, і ми вступаємо в так звану другу хвилю, то пологове від­ділення буде закриватися повністю, а його працівники включені в бригади. Щодо спецзахисту, то на перших декілька днів маємо. На днях отримали ще засоби захисту з Департаменту охорони здоров’я.

Роман Шевчук звернувся до очільників району з проханням провести відповідну роботу з працівниками поліції. За його слова­ми, поліцейські патрулі у с. Переспа зупиня­ли водіїв, зокрема трактористів, і не мали жодних захисних засобів.

Голова районної ради Микола Пасько за­вершив роботу сесії словами подяки праців­никам апарату ради, які зуміли в непростих умовах відмінно підготувати усе для про­ведення сесії. Окрема подяка прозвучала і для депутатів, котрі взяли участь у роботі сесії.

Юлія СОРОЧУК. Фото автора.